Amit tudni Kell a migrációról!

1 / 2 oldal 1, 2  Next

Go down

Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erzsebet on Vas. Okt. 04, 2015 3:25 am

A Korán legfőbb, aktuális  parancsa a bevándorlással
való hódítás!
Ezt már 1541-ben kipróbálták és sikerült Buda elfoglalásával
Bevándorlással hódítsátok meg a területeket. Az iszlám jogot a shariját (sariát) vezessétek be mindenütt.
Ha háborút viselnek ellenetek akkor ezt a háborút a bevándorlás által helyezzétek át az ő (vagyis keresztények,) területeikre.
Szaporodjatok gyorsabban náluk, így uralmatok alá hajtjátok majd őket.
A szent dzsihádot csak az iszlám képes megnyerni és ez egy világban zajló hosszú küzdelem, amely az iszlám teljes győzelmével érhet csak véget.
Minden más vallást irtsatok ki és szüntessetek meg.
A hitetleneket (ateisták, mások) egyszerűen ki kell irtani.
Ideiglenesen csak a könyvek népeihez (keresztények,) legyetek irgalmasok.
A végén őket is ki kell irtani, amikor már mások nem maradnak.
Ez a mai iszlám  cél és útmutatás a világ meghódítására,amely  veszélyesebb a nácizmusnál és kommunizmusnál.
A paniszlámizmus tehát a világ meghódítására készül.
A paniszlámizmus tehát a bevándorláson /!/  keresztül valósítja meg kitűzött céljait.
A türelemnek tehát semmi értelme a mohamedán fenevaddal szemben.

Mivel egyre világosabbá válik, hogy maradék hazánkat és tágabb értelemben vett életterünket,
Európát a mohamedánok  szemelték ki a maguk számára, így egyre fontosabb napjainkban,hogy a mohamedán beözönlés  ellen is felvértezzük magunkat.  
Egy percre sem feledhetjük  ezért Zrínyi Miklóst. Az török áfium ellen való orvosságban ránk hagyott szellemi útravalójának  értékálló esszenciáját, miszerint az engedelmességnek és a türelemnek semmi értelme a "török" fenevaddal szemben, a hősiességnek viszont annál inkább.
E fenti mondatok atuális figyelmeztetéssé  váltak számunkra .
Ezt a magyarországi ( debreceni ) helyzet is megerősítette. Mindenki láthatta, hogy  ugyanaz játszódik le Debrecenben, a Sámsoni úton, mint ami nagy mértékben, nap mint nap zajlik például a norvégiai Oslóban, a svédországi Malmőben, a franciaországi Marseille-ben, a németországi Berlinben, a dániai Koppenhágában, az angliai Londonban, az USA-beli Michigan állam Dearborn nevű városában, vagy az ausztráliai Sydney-ben:bevándorló vagy menekült muszlimok belekötnek a helyi emberekbe, zaklatják a helyi kereskedőket, és molesztálják, hanem megy közös megegyezéses nemi aktus a helyi nőkel és lányokkal akkor jön az erőszak!
2./
Ez pedig Allah ( Isten ) szent akarata!
A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah (Isten) szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában. (A budapesti Hősök terén Gábriel emeli magasba a Magyar Szent Koronát és a kettős keresztet. )
Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet - ami abban áll, az Allah (Isten) szava, tehát úgy helyes, ahogy van.
A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás.  
A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép.
Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit.Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak.
Szó sincs erről - ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve.
A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak  
A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohamed próféta követői a legjobbak a népek közül.
A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak.
Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények.
A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben.  Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű.
Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.
Dzsihád kombinált, azaz nyílt és fedett háború az iszlám győzelméért.
A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem.
A Koránban a jelentése harc, háború azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon.
A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen, akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában; vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott; vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban), még a Könyv népei (azaz a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket.
A muszlimok szerint, egy keresztény az alábbi három lehetőség közül választhat:
a./. áttér az iszlámra
b./. fizeti a dzsizját,( hűségadót ) és alávetett, másodrendű állampol-gárként ként él
c./meghal
Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem keresztény), akkor  csak két választása van:
a./ felveszi az iszlám vallást
b./meghal
Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk.
Ha a muszlimok gyengék,akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek.
Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó liberális kifejezés, hogy van "szélsőséges" muszlim, meg van "mérsékelt" muszlim.  
Szó sincs erről.
Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan.
Dzsizja a nem muszlimok hűségadója a muszlimok részére.: A nem muszlimok által, a muszlimok részére fizetett hűségadó, mellyel a nem muszlimok elismerik alávetettségüket (lásd Korán 9.29).
Amikor egy muszlim elveszi egy debreceni kereskedő áruját, vagy felveszi a segélyt, miközben a szabadságjogok ellen kampányol, és szidja a befogadó országot, akkor tulajdonképpen beszedi a dzsizját.
Dhimmi , az alávetett, másodrendű személy.
A dhimmi olyan nem muszlim személy, aki addig, amíg nem kritizálja a muszlimokat, elfogadja alávetettségét, és fizeti a hűségadót, életben maradhat.
Ha ezeket megszegi, bármi megtehető vele.
A muszlim és a dhimmi viszonya hasonló, mint a maffia és a boltos viszonya. Ameddig ez utóbbi hallgat, engedelmeskedik, és fizet az előbbinek, addig éldegélhet.
Ellenben ha makacskodik, baja lesz.
Takija (megtévesztés) alkalmazása.
A Korán 3.28 szerint a hívők (a muszlimok) ne keressék a barátságot a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), kivéve, ha veszély fenyegeti őket azok által.
Abu Darda, Mohamed próféta harcostársa ezt így fogalmazta meg:
"A hitetlenek (nem muszlimok) arcába mosolygunk, miközben a szívünk átkozza őket".
A nők másodrendűek és ostobák.
A Korán 2.223 szerint a feleség egy szántóföld, akit a férj akkor és úgy "szánthat fel", ahogyan akar.
A gyengébbek kedvéért ez azt jelenti, hogy nem kell a feleség beleegyezése a szexhez.
A Korán 3.43 szerint a feleség feladata az engedelmesség mind a férjnek, mind Allahnak.
Azokat a nőket, akik lázadoznak, először megfeddéssel, majd az ágyból való kivetéssel, végül - ha még mindig makacskodnak - veréssel kell a helyes irányba állítani.
A Korán 2.282 szerint két női tanú egyenlő egy férfi tanúval.
Ezt egészíti ki Bukhari 1.6.301, mely szerint Mohamed próféta azt mondta nők egy csoportjának, hogy adakozzanak, különben a pokol tüzére kerülnek.
Amikor a nők megkérdezték, hogy miért, a próféta azt felelte, hogy azért, mert a nők szellemileg fogyatékosak (ostobák), hiszen csak két nő vallomása egyenlő egy férfi vallomásával; vallásilag pedig azért fogyatékosak, mert egy nő se nem imádkozhat, se nem böjtölhet menzesz idején.
A nemi erőszak akkor az, ha négy tanú bizonyítja.
A Korán 24.13 szerint az, aki nemi erőszakot állít, de nem hoz magával négy tanút, az hazudik.
Ha tehát nincs négy tanú, akkor nem erőszak történt, hanem paráznaság, vagy házasságtörés. A parázna büntetése a Korán 24.2 alapján száz ostorcsapás.
A házasságtörő büntetése halálra kövezés, ami nem a Koránban szerepel, hanem Mohamed próféta példamutatása alapján (pl. Hadith Muslim 17:4192 vagy Bukhari 9.83.37) végrehajtott halálbüntetés.
Ezért mernek a muszlimok debreceni lányokat és asszonyokat molesztálni, mert hozzá vannak szokva, hogy négy tanú hiányában, a nőt fogják megbüntetni.
A szexrabszolgaság törvényes.  
A Korán 4.24 szerint egy muszlim férfi számára tilos egy férjezett nőhöz való közeledés, kivéve azokat, akiket a jobb keze birtokol.
Ez utóbbi esetben olyan nőkről van szó, akiket portyázás vagy csata során zsákmányolt, vagy rabszolgavásáron vett.
Ha például egy muszlim férfi egy keresztény, hindu, pogány stb. nőt zsákmányol, akkor annak a nőnek a házassága automatikusan megszűnik, és a muszlim férfi rabszolganője lesz.
A pedofília törvényes. A Korán 65.4 szerint, válás előtt, három hónapi szexmentesség vonatkozik azokra a nőkre, akik már menstruálnak, valamint ugyancsak három hónap azokra a lányokra, akiknek még nem jött meg a menzeszük.
Az első eset még logikusnak is tűnik, hiszen egy gyors válás és újra férjhez menetel esetén nem lenne egyértelmű, hogy ki az apa.
De mi van azokkal a lányokkal, akiknek még nem volt menzeszük? Náluk miért kell ugyanúgy három hónapot várni?
Azért, mert velük is lehet nemi életet élni, és hát lehet, hogy egyik-másik előbb érik.A Mohamed próféta cselekedeteiről szóló Bukhari 7.62.88-ban az áll, hogy a próféta (aki egyébként akkor kb. 50 éves volt) házasságra lépett a 6 éves Aishával, majd amikor a lány 9 éves lett, elhálták a házasságot. Ez a gyengébbek kedvéért azt jelenti, hogy a javakorabeli Mohamed egy kislánnyal közösült.
A rágalmazás nem az, mint nálunk.
Nálunk a rágalmazás azt jelenti, amikor valaki egy személyről hazugságot állít.
Ezzel ellentétben, "Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei" (Umdat as-Salik wa `Uddat an-Nasik) c. iszlám jogi útmutatás r2.2 bekezdése szerint a rágalmazás az, amikor valaki olyasmit mond egy személyről, ami annak a személynek nem tetszene (vagyis az a személy nem akarná, hogy kitudódjon).
Például igaz, hogy a Korán a muszlimokat a nem muszlimok elleni harcra buzdítja, egészen addig, amíg a muszlimok győznek, és a nem muszlimok áttérnek, megalázkodnak és fizetnek, vagy meghalnak?
Igen. Például igaz, hogy a Korán tiltja a muszlimok barátkozását a nem muszlimokkal, kivéve, ha azt megtévesztésből teszik? Igen.
Például igaz, hogy a felnőtt Mohamed próféta egy kislánnyal közösült? Igen.
Mindez azonban az iszlám felfogás szerint rágalmazás, mert ezek az állítások ugyan igazak, de ezeket hitetleneknek (nem muszlimoknak) kimondaniuk nem szabad.
Lerontás; felülírás !!!!  
A Korán 2.106 szerint egy korábbi kinyilatkozást egy későbbi kinyilatkozás leronthat, azaz felülírhat.
A muszlimok szeretik a tudatlan nyugatiak elé tárni a Korán 2.256-ot, mely szerint a vallásban nincs kényszerítés, azt sugallva, hogy az iszlám a türelem vallása.  
Ez nem más, mint takija (megtévesztés), ugyanis azt "elfelejtik" elmondani, hogy a 2.256-ot más részek, pl. a Korán 9.5, vagy a dzsihádra felhívó Korán 9.29 lerontotta, azaz felülírta !!!

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Emlékeznek?

Témanyitás  erzsebet on Vas. Okt. 25, 2015 6:47 am

„Olvasom ezeket a híreket, és felrémlik a közelmúlt. Amikor migránsok indultak el a magyar autópályán Ausztria felé.
Emlékeznek?
Akkor konvojokat szerveztek, hogy »kimentsék« Magyarországról a szerencsétlen embereket, akiket a náci magyarok hagynak az autópályán gyalogolni.
Aztán persze küldtünk értük buszokat, és vittük mindet a határra.
Most meg csak úgy gyalogolnak. Aztán visszafordulnak, mert megnézik a GPS-en, hogy túl messze van Németország. Aztán a táborban összeverekednek. Amúgy Horvátországban, Szlovéniában a sárban fekszenek, és egy mobil vécé jut sok-sok ezer emberre.
Hallottak önök arról, hogy konvojokat szerveznek mostanában, hogy kimenekítsék szerencsétlen »menekülteket« a borzalmas, náci Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából?
Nem? Nem hallanak ilyesmit?
És nagy sajtóhadjáratról van tudomásuk? Például annak kapcsán, hogy a szlovén rendőrség könnygázzal oszlatta a tüntető migránsokat… Hallottak dörgedelmes cikkekről, ellentmondást nem tűrő jogvédőkről, akik nagyon aggódnak és azonnali vizsgálatot követelnek, követelik továbbá a hetes cikkelyt alkalmazását Szlovéniával, Horvátországgal szemben…
Nem? Ilyesmit sem hallottak?
Érdekes. Én sem.”

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A legutolsó árulás ez, amely százmilliók életére tör

Témanyitás  gyorgy on Vas. Nov. 01, 2015 5:25 am

Egyetlen állam állt eddig a vártán, egyetlen kormány és annak feje vállalta az igazi és Istenért, a kereszténységért vívott harcot – a magyar.
Riadt, rettegő, félelmet sugárzó európai tekintetek – mindenütt az öreg földrészen. Mert jönnek megállíthatatlanul azok, akik jönnek. Kik ők és miért jönnek, arról a hivatalos európai politika hallgat, s a rettegő társadalmak jól tudják miért. Érezni kezdték már ezek a társadalmak, hogy nagy a baj, s az nem is magától való. A világot vezérlő hatalom tette ezt Európával. Készakarva… – feltételezhetően.
Egyetlen kormány érzi a veszélyt s védi a védhetőt, menti, amit még lehet menteni, de az az egy is külső és belső ellenségektől körülvéve teszi, amit tesz, mert a sátáni liberalizmus nem ismer Istent, hazát, nemzetet, nincs benne szeretet, csak parttalan és örök gyűlölködés, végtelen ostobaság, önzés, vakság és rosszindulat.

Európának immár vége, hiszen ami ma történik, az a történelem legsötétebb időszaka. Sötét, mert az uniós konzultációk, határozatok és cselekvések minden szegmensében ott rejtőzik a hazugság, az aljasság, a képmutatás. A legutolsó árulás ez, amely százmilliók életére tör, pénzért, zsaroltan – hiszen a lehallgatások terméke is lehet Európa német elárulása – vagy beteges szellemiségtől vezérelve. És a hazugságok áradata… ez jellemzi az Európai Unió vezetőit egy idegen és félelmetesen aljas cél érdekét elvtelenül és mindenben szolgálva.

Mondhatnánk, hogy ez csak az uniós vezetés bűne, hogy lám, majd csak felébrednek… de ne mondjuk! Mást kell mondanunk végre.
Az igazságot kell kimondania és az igazság szolgálatába kellene állnia minden egyes európai embernek.
Az igazságéba… de mi is az igazság? Mit is kellene szolgálni? Mi is az, ki is az, ami, vagy aki ma segíthet?
Isten!
Ő, akiről megfeledkeztünk, akit semmibe veszünk, s akihez a vérszomjas hódító hideg kését érezve a nyakunkon majd fohászkodunk…

Igen! Istent, a hitet felejtette el Európa, miközben hőbörög a keresztény kultúra megsemmisülése miatt.
Templomok gyúlnak lángra, papokat vernek meg, nőket és férfiakat erőszakolnak, lopnak, és vadállat módjára viselkednek. S ha tüntet ellenük a társadalom, akkor az uniós államok vezetői rendőrökkel veretik el őket. Saját európai polgáraikat, saját nemzetük fiait, lányait. Igen, Istent felejtjük ki ebből az egészből. Európa népei és társadalmai csak azt kapják, amit érdemelnek, mert e társadalmak sem a nemzetért és a hazájukért aggódnak, hanem a saját jólétükért és biztonságukért. Nem a leégett templom miatt háborodnak fel, hanem arra gondolnak látván a lángoló istenházát, hogy az ő lakásaik is leéghetnek, az ő életük is épp olyan veszélyben van, mint a papé, akit majdnem halálra vertek a betolakodók, a hódítók. Önös érdekek vezérlik ma is az embereket, mert az önös érdekek okán hagyták el a templomot, a hitet, Istent. Vakon hagyta tévútra vinni magát Európa minden népe, az élvezetek, a jólét és a szabadosság gyönyörűségének hódolva, s a nyugati klérus nagy része is elvilágiasodott. Megszűnt az alázat, az önzetlenség, a szeretet, s Isten törvényeit úgy szabdalják a mai világ erkölcstelenségére, ahogyan akarják. S ma jön a büntetés, amelyet nem Isten mér a népekre. Európa minden társadalma önmagának okozta mindazt, amit ma tapasztal. Az önzés azonban épp olyan maradandó, mint a bénaság. Hiszen mint már mondtam, nem nemzetért, Istenért, hazáért száll harcba Európa népe, hanem azért, hogy ne vesszen el a gazdagsága, a biztonsága, s a lehetőségei.

Egyetlen állam állt eddig a vártán, egyetlen kormány és annak feje vállalta az igazi és Istenért, a kereszténységért vívott harcot – a magyar. Ám, az a szomorú, hogy ezt a világos gondolkodású és igazi politikust ostobán szidják minden oldalról, ki-ki a liberális és szocialista hazugságok alapján, mások kapzsiságból, megint mások irigyek és önzők… Még ma is! Pedig a jövő világosan kirajzolódik előttünk: A halál! No, nem a mindnyájunkat előbb-utóbb utolérő biológiai óra lejárta fenyeget, hanem a hódítók célja, a kereszténység, a hajdan volt keresztény államok, a hajdan volt keresztény Európa és lakóinak megsemmisítése.

Csendben, karosszékből, internetes nyugalomban lehet ezt-azt mondani, véleményt nyilvánítani, hőbörögni. Lehet politikusként, politikai újságíróként trágárkodni, gyalázkodni… csak semmit nem ér. Egyetlen dolog érne valamit. Felismerni a hit jelentőségét és erejét! Felismerni Isten végtelen irgalmát és szeretetét, amely soha semmilyen körülmények között nem hagyta magára az embert, aki hitt! Vannak vértanúk, akiket lefejeztek, akik vállalták a hitet és meghaltak… a 21. században. Tehát nem középkori példaképeink vannak csupán, hanem ma szentté vált keresztények, akiknek az áldozata sem hiábavaló. Ám, ma már ott tart Európa, hogy nem ismeri fel a vértanúság jelentőségét, nem tudja mi az a példakép és fel sem éri ésszel, hogy mi is lehet az, amit áldozatvállalásnak nevezünk. S miért van ez? Mert ismeretlenné tették Keleten a kommunisták, Nyugaton a liberálisok Istent, a keresztény értékeket, az élet egészét biztosító erkölcsi értékrendet. Vakká tették Európát röpke 50 év alatt. S ez a vak Európa ma fehér botjával vagdalózik jobbra és balra, de egy irányba… a szakadék felé.
S alig van remény arra, hogy néhány kereszténységét foggal-körömmel védő országon kívül bármelyik nép megússza a végső pusztulást. Mert Európa vak, önző, hitetlen, „gazdag és erőtlen” – haláltusáját vívja… azt, amit maga választott…

Könyörülj rajtunk Uram!

gyorgy

Hozzászólások száma : 143
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A kutyaszar attól kutyaszar marad, hogy finomkodunk

Témanyitás  calambo on Kedd Nov. 03, 2015 1:19 am

Ki kell mondani, hogy a bevándorlás etnikai probléma Európában! Nem szabad engedni, hogy lesöpörjék a tényeket és nem szabad belenyugodni, hogy az Európai Unió fékevesztett liberálisai elvesztették a kapcsolatukat a realitással. Ők azok, akik minden kritikát megfogalmazót - bárkit, aki a problémát taglalja - azonnal a rasszizmus vádjával illetik. Különböző nyelvű, az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek milliószámra Európába. Nagyon fontos, hogy nemcsak a kultúrájuk más, hanem a biológiai, genetikai adottságaik, ösztönrendszerük is: lobbanékonyak, szélsőségesek, követelőzők. Sokuk olyan helyről érkezik, ahol az emberélet békeidőben sem ér sokat, ahol a keresztényeket üldözik. A saját földjükön értéktelennek számító keresztények érdekei, élete számukra itt sem lesz fontos, ha már egyszer megérkeztek célállomásukra.

Nyugat-Európában (pl. Franciaország, Belgium, Németország) a bevándorlók harmadik generációja áll szemben az őket befogadó nemzetekkel. Levonhatjuk a következtetést, hogy a bevándorlók alkalmatlanok az integrációra, hiszen kulturálisan már rég be kellett volna illeszkedniük, mivel a befogadó államok iskoláiba jártak, tisztában vannak az európai emberek (őslakosok) viselkedésével, szokásaival. A liberális „kísérlet” azonban kudarcot vallott, a kulturális integráció nem jött létre: a bevándorlók önmagukat gettósítják el a befogadó országok városaiban, s az ott élő európaiakra megpróbálják ráerőltetni szokásaikat, mentalitásukat.

Magyarország tudja, hogy ha ez a több száz éve velünk együtt élő cigányság esetében sem igazán sikeres folyamat az integráció, akkor semmi esélye sincs annak, hogy a zöldhatáron illegálisan érkező muzulmánok tömege esetében az legyen.


Guy VerhofstadtA balliberálisok a nemzeti motivációk iránt mindenütt teljesen közömbösek vagy épp ellenségesek, sőt a nemzeti érdekekkel szembe menve munkálkodnak. Jelenleg a meghatározó politikai, gazdasági és médiapozíciókat is ők töltik be az Unióban, ám a nemzetekben gondolkodó, erősödő jobboldallal szembeni esélyük egyértelműen a bevándorló tömegek szavazóbázisa. Egy idegen, egy migráns mihelyt szavazati joghoz jut, bizonyosan nem arra az erőre fog szavazni, amely számára ő nem kívánatos Európában. Ez az oka annak, hogy például Franciaországban a sokasodó gondok és az európai felmenőkkel rendelkező tősgyökeres franciák érdekeivel szemben is még mindig elvtelenül próbálnak kiállni a hatalmon lévők a csődöt mondott bevándorlási politika mellett.
Amennyiben a korábbi nemzetállamok működnének Európában, már rég megállítottuk volna a „menekült” áradatot, s nem hagytuk volna eszkalálódni a helyzetet a mostani szintre!


Helmut KohlEmlékezzünk vissza arra, hogy Helmut Kohl kancellár már 1982-ben azt mondta egy megbeszélésen Margaret Thatcher néhai brit kormányfőnek, hogy „minden második törököt ki kell telepíteni Nyugat-Németországból, mert a kulturális különbségek nagysága miatt nem tudnak betagolódni a német társadalomba”. Amennyiben az Európai Bizottság jelenlegi elnöke Kohl kancellárhoz hasonló karakteres politikus lenne, már figyelmeztette volna Szerbiát arra, hogy állítsa meg a határainál a bevándorlókat. Jelezni kellett volna, hogy ha be akarnak kerülni a közösségbe, keményen fel kell lépniük a népvándorlással szemben. A karizmatikus német kancellár gondolatai most, több mint harminc év távlatából időszerűbbek, mint valaha, azzal a kiegészítéssel, hogy már nem csak Nyugat-Németország szenvedi meg a sáskajárást és nem csak – az amúgy talán legeurópaibb gondolkozású – törökökről, hanem muszlimokról, fekete afrikaiakról beszélünk.
Jean-Claude Juncker maximálisan alkalmatlan személy az EU bizottsági elnöki szerepre: infantilis, felkészületlen és semmiféle tapasztalata nincs egy birodalom méretű társadalmi-gazdasági konglomerátum irányítására. Egy nemzetállamokat tömörítő erős közösségnek keménykezű és tapasztalt vezetőre lenne szüksége, nem olyanra, aki korábban egy megyényi országot, Luxemburgot vezetett. Sem kvalitása, sem elhivatottsága nem elég a feladathoz, s nem képes – nem is akar – bevándorló ügyben hatékonyan szembefordulni a balliberálisokkal. A liberálisok pedig hangosan követelik az eukonformizmust: jellemzően például Peter Kohl (Kohl kancellár fia, akinek mellesleg török felesége van) is bírálta apja egykori álláspontját, pedig épp egy ilyen kiállásra lenne most szüksége Európának.

Az EU sajnos folyamatosan tanújelét adja impotenciájának, a közösség Brüsszel–Strasbourg–Hága politikai-jogi irányításával működik. A központok földrajzi elhelyezkedése is nagyon fontos, arrafelé ugyanis a nyugati balliberalizmus aurája egyértelműen befolyásolja az Unió felfogásrendjét, azt az ideológiát, amely rabja az emberjogi kliséknek. Ezért az Unió vezetői nem mernek őszintén politizálni, mindent a politikai korrektség álságos légköre hat át: ez tipikusan olyan, mint annakidején, a Demszky vezette budapesti városvezetés regnálásakor, amikor a kutyaszar problémakörét azért nem lehetett érdemben tárgyalni, mert mindenki finomkodni próbált és csak körülírogatta a dolgot, ahelyett hogy nevén nevezte volna.

A finomkodás, az eukonformizmus és a valamiféle alapokat nélkülöző emberjogi maszlag helyett mára nevén kell neveznünk a problémát és igenis követelnünk kell, hogy hathatós eszközökkel (akár fegyveres erő bevetésével is) megfékezzék az új honfoglalókat. Nem hallgathatunk a liberalizmus bárgyú „mindenki egyenlőnek születik” kijelentésére, mert ez nem igaz. Európát az őseink építették fel, ők tették naggyá és az őseink, nagyapáink, apáink verítéke nyomán értük el a mai életszínvonalunkat. Amennyiben engedjük, hogy betolakodók lepjék el földünket, úgy nem csak lemondunk az életszínvonalunkról, de szembeköpjük a múltunkat, megalázzuk őseink emlékét.


calambo

Hozzászólások száma : 81
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Mi lesz veled Európa!

Témanyitás  peter on Szomb. Nov. 07, 2015 7:56 am

Ki is lenne oly sületlen, hogy a történelem szemétdombjára kívánná dobni mindazt, amit az ókori görög kultúra, a római jog, a nemzetállamok kialakulása és hagyománya vagy a különbözőségeknek szintézist adó jézusi tanítás óta építünk az öreg kontinensen, hacsak nem önös érdekei fűződnek hozzá. Amelyeket – habár a fogalom kereteit szétfeszíti a tartalom – egyszerűen európai értékeknek hívunk. Habár oly szerteágazó és megújuló, mégis: egy olyan tradíció összegzése mindez, amelyet nem lehet tagadni vagy egy szempillantás alatt kioltani. Annál inkább elferdíteni vagy visszaélni vele. Aktuálisan a migrációt megállítani kívánók ellenében.
Az elmúlt néhány hónapban – ami Európa történelmében porszemnyi idő csupán, mégis, a megmaradás szempontjából létfontosságú időszak volt –, számos politikus vagy befolyásos személy hivatkozott a migráció tömegessé válása láttán az európai értékekre. Leginkább akkor, amikor a kerítésépítés és a határok védelmének igénye felmerült. Kiragadva kettőt ezek közül az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek írását augusztusban a Die Welt hasábjain, valamint Soros György minapi üzenetét Orbán Viktornak – jól láthatóan a migráció és a szabad határok mellett érvelve.
Juncker írta, hogy ő nem ilyen Euró­pában szeretne élni, illetve hogy számos ország rosszul kezeli a migrációt, harmadszor pedig aggodalommal tölti el a kerítésépítés, amely most már nemcsak a magyar vagy az olasz kormány stratégiája, hanem az eddig ódzkodó osztrákoké is. Habár ők még tagadásban vannak, hisz az épülő kerítésüket egyelőre kapunak nevezik, oldalszárnyakkal… De visszatérve az ominózus írásra, a bizottság elnöke szerint Európa mindig is egy „értékközösséget jelentett, amelyre büszkék lehetünk”. Továbbá: „Mi Európában soha nem utasítanánk vissza embereket, ha a védelmünkre van szükségük”; és végül: „Európának kötelessége befogadni a menekülteket, mivel ezt az unió törvényeivel és alapszerződéseivel is kőbe vésték”. A menekültek pedig ugyanolyan emberek, mint mi, csak éppen rossz helyre születtek. Más kérdés, hogy a legtöbbjük nem rossz helyre született, csupán az Egyesült Államok érdekei miatt vált élhetetlenné a lakóhelyük. De ez egy másik történet…
Nos, ez a számtalanszor felbukkanó csőlátású gondolkodás példaesete. Ugyanis Juncker összemossa Európát az Európai Unióval. Pontosabban Európa évezredes tradícióit felülírja az unió szabályaival. Értékközösségről beszél, holott érdekközösség kovácsolta, az „erősebb kutya logikáját” követő szabályrendszerről van szó. Felcicomázva a felvilágosodás óta tartó folyamatával, a szabadságjogok kiterjesztésének „kizárólagos jó” voltával, amely mára az abnormalitás határait feszegeti. Ráadásul igencsak egyoldalú az, amikor valaki a menekültek jogaira hivatkozva „osztja az észt”, miközben a többség az európai polgárok jogairól teljes mértékben megfeledkezik. Ugyanakkor pontosan szembemenetel a többség véleményével, érzéseivel – ami pedig a demokratikus deficit kiváló példája!Ugyanilyen abszurd, ahogy a pénzügyi gazemberség mestere, Soros György oktat ki minket: „A magyar miniszterelnök célja a menekültektől megvédeni a nemzeti határokat, míg a mi célunk megvédeni azokat, akik menekülésre kényszerültek. Úgy vélem, hogy a mi elképzeléseink és az, ami a tetteinkben megnyilvánul, hozzájárul az európai értékek védelméhez, míg a magyar miniszterelnök terve aláássa a legfontosabb közös európai értékeket” – fogalmazott a milliárdos. Ami már csak azért is álságos, mert pontosan olyan kulturális háttérrel rendelkező tömeget kíván beerőltetni Európa szívébe, amely Soros saját „Európa-felfogásával” (amivel lehet vitatkozni!), azaz a szabadságjogok, a demokrácia és az egyenlőség trónra emelésével is ellentétes. Hisz a legtöbb bevándorló olyan világból érkezik, ahol a szekularizáció nem ment végbe, de a demokráciára vagy a szabadságjogokra sem „alakult ki igény”.
Nos, képzeljük csak el, minden irónia nélkül, azt az Európát, amelyet Soros vagy Juncker elénk tálalt!Hátborzongató jövőkép. A valódi európaiság teljes elsorvadása. Helyette pedig egy zagyvalék, tele olyan kulturális és egzisztenciális feszültséggel, amely könnyedén polgárháborús helyzetet teremthet. Hisz ezek a kultúrák nem férnek meg egymás mellett. Vagy feloldódik az egyik a másikban, vagy robbanáshoz vezet az egymás mellé kényszerítésük. És ehhez nem kell túl nagy bölcsesség. Csak le kell mászni a politikai tervezés és az önző érdekérvényesítés elefántcsonttornyából a valóság talajára.

peter

Hozzászólások száma : 56
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erdeklodolakos on Szer. Nov. 18, 2015 7:38 am

“Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak, hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát, amikor látszólag értelmetlen módon, a saját ellenségeit imádja.…Gyilkos világ kezdődik, rasszizmus, nacionalizmus; Európa kezdi felismerni, hová juttatta őt liberális bevándorláspolitikája.…Az a baj, hogy nem differenciálnak: külön törvények illetnék meg a szabad polgárt, és más törvényeknek kellene vonatkozniuk a muzulmánokra. Ez azonban kirekesztő politika lenne.”

Bizony ez van Európában és  Magyarországon. „Ha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül elvezet a közösség általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez.” (Bibó István)

Sajnos a bevándorlók közt jó-néhány potenciális gyilkos, aki az életünkre tör. Ott lapulnak a gyilkosok a bevándorlók között. Kiderült, hogy az egyik párizsi merénylő tizenöt éves körüli volt. A másikat pedig októberben még Horvátországban meg Magyarországon sajnálták és etették, talán még szívhez szóló fényképet is közöltek róla valamelyik újságban.
Akkor pedig mondjuk ki végre: tizennégy éves kortól fölfelé potenciális gyilkos mindegyik IS-IS harcos.
Nem kell senkit koncentrációs táborba zárni.
De mostantól nem szabad senkit beengedni! Európa határait kell lezárni, és azonnal véget kell vetni ennek az elmebajnak! Ez az első lépés. A többit majd meglátjuk.
Aki pedig mostantól nyitott határokról, befogadásról, toleranciáról meg integrációról pofázik, az nem egyszerűen idióta, mint eddig, hanem háborús bűnös, és úgy is kell bánni vele.
Európát pedig ki kell takarítani. Azonnal és alaposan.
Ha erre képtelenek vagyunk, akkor még gyászolni sincs jogunk.
Akkor elárultuk az őseinket is és az ivadékainkat is. Akkor legyünk átkozottak.”  

„Mindössze annyit kellene elbeszélni, hogy a Európa felszámolását végző pusztító világerő, amely az elmúlt 60-év  valamennyi  Európai ország  kormányában meghatározó pozícióban volt, van és lesz, a migránsokat építette fel a leghatékonyabb tömegpusztító fegyverként a Európa  ellen.” (Bogár László)

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 152
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európa gazdag és gyenge. Gyengesége a szélsőséges liberalizmusából fakad,

Témanyitás  gyorgy on Csüt. Dec. 03, 2015 12:47 am

Európa gazdag és gyenge. Gyengesége a szélsőséges liberalizmusából fakad, amely mára már csak az önfeladásra, az öngyilkosságra predesztinál.
Ha bárki, ismétlem, bárki úgy viselkedik és úgy cselekszik magánemberként, mint ahogy európai politikusok nagy része, és az európai média nagyobb része jelenleg, nos, azt elmegyógyintézetbe utalják vagy minimum gyámság alá helyezik.
De ezek az Európai vezetők még büszkék is magukra, sőt, mindezt a saját erkölcsi nagyságáguknak és fölényének érzékeli és értékeli.
Az európai embereknek nem ment el az eszük, és ez megnyugtató fejlemény, amely reményekre jogosít fel.
Lássuk az elmúlt negyvennyolc óra fejleményeit, amelyek bizonyítják, hogy az európai politika elmebetegek műve (tisztelet a kivételnek!).
Egy olasz iskolaigazgató, bizonyos Marco Parma bejelentette, hogy mivel a diákjai sokféle identitásúak, ezért idén nem engedélyezi iskolájában a karácsony megünneplését. A karácsonyi koncertet átkereszteli télkoncertre, de karácsonyi dalok nem lehetnek műsoron, és nem lehetnek karácsonyi jelképek az osztálytermekben.
Az elmebeteg igazgató döntése ellen még az amúgy szintén elmebeteg nyilatkozatokat adó olasz miniszterelnök, Matteo Renzi is kikelt, mondván, a „vallások közötti párbeszéd nem azt jelenti, hogy saját identitásunkat politikai korrektségbe fojtsuk”. Ezt a mondatot ki is kéne tenni az európai határokra, a miheztartás végett.
A szülők pedig tiltakoztak és tüntettek, bár az európai emberek normalitásának cáfolataként más szülők ugyanott ellentüntettek, mondván, nagyon helyes, amit az igazgató kitalált. Végül az idióta igazgató lemondott.
Ezzel az ügy rendben is lenne, de van még itt egy aprócska adat, ami a Népszabadság cikkéből kiderül: jelenleg hétmillió diák tanul Olaszországban, ebből háromszázezer muzulmán. Nem sok, mondhatjuk. Igen ám, de ez a szám 2008-ban még csak nyolcvanegyezer volt. Vagyis hét év alatt megnégyszereződött a muzulmán diákok száma Olaszországban. Ebből az következik, hogy 2022-ben 1,2 millió muzulmán gyerek tanul majd Olaszországban, 2029-ben pedig 4,8 millió. Az pedig már a többség. A jelenlegi demográfiai trendeket figyelembe véve ez a jövő. Ugye-ugye, mennyivel másképpen hangzik ez a háromszázezer ennek tükrében?
És mindeközben az európai politikai vezetők nagy része továbbra is arról beszél, hogy be kell engedni mindenkit. Illetve egyesek már arról beszélnek, hogy talán mégsem mindenkit, de a „menekülteket” igen. Évi egymilliót. És azt szétosztani. Hogy a demográfiai szakadékba zuhant Európa nemzetállamait végképp szét lehessen verni. Hiszen az európai baloldali és liberális politika vallása (igen, ez vallás!) az, hogy minden bajunk okozója a nemzetállam. No és persze Orbán Viktor.
Alan Posener a következőket írja a Die Weltben: „Putyin Európa elleni fő fegyvere nem a hadsereg, amely papírtigrisként viselkedik mind Ukrajnában, mind Szíriában. Az európai nacionalizmus és a rasszizmus a fő fegyvere. Mert ahol Európa-ellenes és idegenellenes mozgalmak szervezkednek, ott Putyin tekintélyelvű rendszere felé is idővel felébred a szimpátia. A Kelet-Európában fejet ütő rasszizmus és nacionalizmus miatt egyesek a Kelet orbanizálódásáról beszélnek. Csakhogy egész Európa orbanizálódik. Kelet-Európa nem a múlt, hanem a jövő normája.
Sokan gondolták azt Németországban, hogy az EU révén felszámolható a nemzet, míg mindenhol máshol az EU-n keresztül akarják a nemzetet erősíteni. Vagy sikerül az előbbi, vagy a nacionalizmus tönkreteszi az uniót. Csak egy ország nem engedheti meg magának a kicsinyes nemzeti egoizmust, ez pedig Németország. Nem erkölcsi okok miatt. Hanem mert ez rögtön Európa végét jelentené, amelyből mi profitálunk a legtöbbet.
Ezt Angela Merkel is megértette, még ha későn is.(legalább is úgy tett)
A kelet-európaiak érdekében, a német ipar ellenérdekei ellenére megszervezte az oroszok elleni szankciókat. Drasztikusan csökkentette a Magyarországra helyeződő menekültnyomást Orbán hálátlansága és a saját pártjából érkező ellenállás ellenére is. Lazít a Görögországot érintő takarékossági intézkedéseken. Vadászbombázókat küld Szíriába. De miért nem bírja elmondani, miért teszi mindezt?”
A részlet nyilvánvalóan elmebeteg állításait most hagyjuk figyelmen kívül és koncentráljunk a lényegre:
„Sokan gondolták azt Németországban, hogy az EU révén felszámolható a nemzet.” Igen, pontosan erről van szó. Erről a hitről. És arról, hogy e hit oltárán miképpen áldoznak fel bennünket.

gyorgy

Hozzászólások száma : 143
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  idegen on Pént. Dec. 04, 2015 11:12 pm

Vegyük elő Martin Schulzot. Ő az Európai Parlament elnöke, és ez a tény eleve sokat elárul Európa állapotáról. Mindenesetre Schulz ma az unió második embere. És Schulz a minap elment a mainzi egyetemre, ahol előadást tartott. (A rossz nyelvek szerint végre látott egy egyetemet belülről…) Előadásának summázata nem túl bonyolult: Martin Schulz, miközben még ki sem hűltek a párizsi terrortámadás áldozatainak földi maradványai, miközben Európa a terrortól rettegve feladja saját életét, miközben Európa képtelen megvédeni önmagát, miközben Európa a saját fiataljainak sem képes munkát adni, miközben Európa elveszítette saját identitását, lelkét és eszét, nos, eközben Martin Schulz ártatlan egyetemistáknak azt mondja, hogy az Európát ma fenyegető legnagyobb veszély a nemzetállam és Orbán Viktor.
Gondolatmenete ismerős, mert ez minden, a nemzetállamot elpusztítani akaró, elmebeteg és/vagy bűnöző európai politikus gondolatmenete:
Orbán nemzetállamban gondolkodik, és nemzetállamban gondolkodni életveszélyes. Nem a bevándorlás a gond, hanem a nemzetállam. A globális kihívásokra globális válaszokat kell adni. Akik nem szolidárisak, azok nem érdemlik meg az unió támogatását, mert az unió „nem egy mazsolás kalács”.
Végül kérte az egyetemistákat, hogy ne higgyenek a nemzetállamban, csak az Európai Egyesült Államokban. Az ÚJ VILÁGRENDBEN
Ismétlem: Schulz ma az unió második embere. És ugyanezt fújja Faymann, akinek a tekintetén is látszik, hogy nem normális, valamint Merkel is lényegében, aki… Akivel nem tudom, mi történt, és valószínűleg nem is akarom tudni.
De akkor röviden a lényegről.
1. A bevándorlás problémáját nem lehet megoldani kvótarendszerrel, mert a bevándorlásnak soha nem lesz így vége.
2. Európa a már itt született muszlimokat sem tudta integrálni, Európában párhuzamos társadalmak léteznek már most is, és ez a tény önmagában életveszélyes.
3. A bevándorlás és a terrorizmus kéz a kézben jár. (Ha nem így van, akkor szüntessük meg a repülőtereken is a biztonsági ellenőrzést, ahogy a határainkon is beengedünk mindenkit.)
4. A nemzetállam nem meghaladható és nem meghaladandó kerete az életünknek.
5. Soha senki nem hatalmazta fel ezeket a politikusokat arra, hogy a szabad bevándorlást és a nemzetállamok felszámolását hirdessék, és ezen munkálkodjanak.
6. A kvótarendszer elutasítását összekötni az uniós felzárkóztatási alapokkal a legsötétebb, legaljasabb, legmocskosabb zsarolás, politikai banditizmus, aki ezt mondja és ezzel fenyegetőzik, azt minden külön értesítés helyett el kell takarítani, mint a kutyaszart.
7. Amikor a kelet-közép-európai államok lemondtak uniós csatlakozásuk pillanatában a piacukról és az iparukról, ezerszer nagyobb anyagi áldozatot hoztak, mint amennyit a kohéziós alapokból visszakapnak. Úgyhogy kuss legyen!
De mind közül a legfontosabb mégiscsak az, hogy hol a felhatalmazása ezeknek a politikusoknak arra, amit tesznek.
Nincs ilyen felhatalmazás.
Ez pedig a demokrácia alapjait kérdőjelezi meg.
Ugyanis Európában ma az a helyzet, hogy a lakosság döntő többsége pontosan ugyanazt gondolja a bevándorlásról és Európa megszállásáról, amit mi. Az európaiak döntő többsége ma nem akar több bevándorlót látni, ellenzi a nyitott határokat, pontosan látja az összefüggést a bevándorlás és a terrorizmus között, az európaiak többsége ma őrzött és megvédett külső határokat akar éppen azért, hogy a schengeni határok átjárhatósága megmaradhasson. Az európaiak döntő többsége ma egyáltalán nem akarja feladni identitását, kereszténységét, karácsonyát, vallási jelképeit és szimbólumait, életformáját, nemzeti identitását és nemzetállamát, hagyományait, múltját, az európaiak döntő többsége elutasítja az idióta multikulturalizmust, az Európai Egyesült Államokat, az európaiak döntő többsége ma elutasítja az idióta és gazember politikusait, és rosszul van a hazug, velejéig rothadt, gazemberek irányította és írta, ellenben politikailag nagyon is korrekt sajtójától.
Európa döntő többsége ma normális akar lenni.

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Valójában mit is akarnak ezek a ,,migránsok"?

Témanyitás  erdeklodolakos on Pént. Jan. 22, 2016 8:59 pm

Valójában mit is akarnak ezek a ,,migránsok"? Ők azt akarják, hogy szolgáljuk őket, s hogy részesüljenek az európai jólétből, anélkül, hogy bármiben is kompromisszumot kellene kötniük.

Ők nem pusztán önmagukat és nyomorukat hurcolták idáig, hanem a miénktől mindenben különböző világukat, lelküket, szokásaikat, rögeszméiket, paranoiájukat, középkori, rettenetes világképüket, saját istenüket, saját családmodelljüket, saját, külön bejáratú és tőlük el nem vehető agresszivitásukat, velünk együtt élésre képtelenségüket, sötét, rettenetes bunkóságukat, szagukat, egész mind gyakrabban elviselhetetlen lényüket.

Mindezzel együtt érkeztek városainkba.
Megérkeztek Európa amúgy is beteg, rokokó finomságú és ellen-álló­képességű budoárjába a szaros gumicsizmájukkal és kőbaltáikkal.

És bejelentették, hogy maradnak, és igényt tartanak szolgálatainkra meg a segítségünkre. Meg a lelkünkre. Meg az életünkre. Igen, leginkább arra. Nem, nem elvenni akarják, az csak később következik, vagy most, ha úgy csinálunk valamit, ahogy nekik nem tetszik. De az életünk egyelőre abban a formában kell nekik, hogy adjuk fel mindazt, ami mi vagyunk. Voltunk. Durrantsunk be a kemencékbe a rokokó bútorainkkal, rokokó lelkünkkel, rokokó szokásainkkal, és süssünk nekik keszrát. Ha telezabálták magukat, adjuk oda a nőinket, mert rajtuk van a gerjedelem. Aztán szokjunk le a saját viselkedésünkről, ünnepeinkről, templomainkról, amúgy is már csak pislákoló hitünkről, és legyünk jók. Legyünk birkák, barmok, igáslovak, szolgák, legyünk mi az új perioikoszok, helóták, elviselhetetlen arab és fekete afrikai kőbaltás emberek csicskái.

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 152
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európa a végzet felé.

Témanyitás  erdeklodolakos on Kedd Márc. 29, 2016 7:24 pm

Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől, akiket elhagyta a fajfenntartási ösztön. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport, amelyet elhagyja a fajfenntartási ösztöne, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek, amelyekben van életerő, lendület, bátorság. Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket körül. A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb gondja a fogyókúra, az alakformálás és értéktelen, csillogó kacatok gyűjtése, a testet, lelket megrontó élvezetek utáni hajsza.
Az. Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elveszünk. Ne magunkra aggatott címkékkel jelezzük, miben hiszünk, hanem legyen gerincünk, jól definiált értékeink, amelyekhez tartjuk magunkat. Ne nyafogjunk, hogy de nehéz a feladat, hanem küzdjünk.
Az most a kérdés, káoszba süllyedt harmadik világ lesz-e Európából, vagy a tolerancia, a becsületes munka, a párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt megteremtődjön egy rendezett, békés világ. Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért nyugtassuk meg magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, ami a feladatunk. Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az ország mindig azé lesz, aki élettel, gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshonnan jövő emberek töltik be. A demográfiai kérdés az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny.A hozzászólást erdeklodolakos összesen 1 alkalommal szerkesztette, legutóbb Kedd Aug. 21, 2018 3:29 am-kor.

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 152
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A muzulmán és Európai nép integrációjáról

Témanyitás  donkihote on Hétf. Május 16, 2016 1:44 am

Azok a liberális internacionalisták akik az integrációt papolják, kolibri agyuk van. Még akkor is, ha tudósoknak tartják önmagukat. Próbáljuk integrálni az olajat és az ecetet. Rázzuk meg jól az üveget. A végén mindkettő ismét elválik. A muzulmánok maradnak muzulmánok, az európaiak maradnak európaiak. Sokan azt hiszik, hogy az Európai test elnyelhet 10 millió muzulmánt, akik holnap 20 millióan, holnapután 40 millióan lesznek? Ha integrálunk, minden muzulmánt és berbert Európainak tekintenénk Őket hogyan akadályozzuk meg, hogy a nagyvárosokban telepedjenek le, ahol az életszínvonal sokkal magasabb? Bizony ezek az agresszív életvitelű, kemény, edzett muzulmánok az elpuhult, lelki beteg, gyáva, európaiakat kiszorítják Európából. Vajon gondolkodott már azon bárki hogy hová megyünk, vagy beállunk csicskának?. Asszonyainkat lányainkat átadjuk nekik hogy kiéljék a szexuális vágyaikat? Mert egy népnek csak annyi joga van amennyit kivív magának. Aki a harcot feladja az a szolgaságot elfogadja.

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Mit akar a ,,baloldal"

Témanyitás  donkihote on Vas. Jún. 19, 2016 11:25 pm

A Gyurcsány-kabinet kilenc éve egy kormány-előterjesztést készített bevándorlók szervezett és tömeges betelepítésére a demográfiai helyzet kezelésére.
A szocialisták 2007-es előterjesztése egyértelműen bevándorláspárti javaslat – A magyar baloldal tíz évvel megelőzte Brüsszelt ebben az ügyben, ugyanis már akkor abban gondolkodtak, hogy a magyarországi népességfogyásból adódó munkaerő piaci problémákat bevándorlók betelepítésével oldják meg.
Az egészségügyi dolgozók elvándorlása Magyarországról, de az Afrikából és Ázsiából történő bevándorlás erősítésével ez a probléma is kezelhető –.
A  ,,baloldal" szerint „ütemezetté, hatásossá kell tenni a bevándorlók befogadását”.
A,,baloldal" szerint, hazánkban jogtalanul tartózkodó migránsok helyzetét minél hamarabb legalizálni kell.
Magyarországon a ,,baloldal" tervezete szerint 10 százaléknál is magasabb lehet a bevándorlók aránya. Az intézkedés társadalmi elfogadottságára a ,,baloldal" kampányt akar indítani.
A nemzeti oldal szerint: Nyugat-Európa azon városaiban, ahol a bevándorlók aránya meghaladja a tíz százalékot, kialakultak az úgynevezett „no go zónák”, növekedett a bűncselekmények száma, illetve komoly belbiztonsági válság alakult ki.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy a baloldal egy követ fúj Brüsszellel, és onnan kapják az utasítást.
Világossá vált az is, hogy az elmúlt másfél évben a baloldal miért támadta folyamatosan a schengeni szabályokon és a Dublin III. rendeleten alapuló hazai jogszabályok és döntések elfogadását, a műszaki és jogi határzár megalkotását a schengeni külső határokon, és a szigorúbb bevándorlási szabályok elfogadását, illetve a kötelező betelepítési kvótáról szóló referendumot.
A magyar baloldal legdurvább cselekedetének a kötelező betelepítési kvóták ellen indított népszavazás folyamatos akadályozását nevezhetjük. Ebből is látszik, hogy a referendum lehet az egyetlen eszköz, amellyel megállítható Brüsszel és a hazai ,,baloldal" bevándorláspárti politikája.
A népszavazásnak ügydöntő szerepe van, így annak mindenféleképpen eredményesnek és érvényesnek kell lennie.

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A migránsok kiutasításáról!

Témanyitás  erzsebet on Szomb. Júl. 09, 2016 10:21 pm

Azt gondolják, hogy Európában nagy a baj? Ez még semmi, ami akkor lesz majd, ha megpróbálják kitoloncolni azokat a migránsokat, akik nem kapják meg a menedékjogot. Akkor ott kő, kövön nem marad. Egyelőre az sem világos, hogy az unió hogy fogja ezt logisztikailag kivitelezni, de az már most borítékolható, hogy zavargások lesznek. A milliós muszlim közösségek tüntetésekkel, gyújtogatásokkal fognak válaszolni a rokonos, barátok kiutasítására. Emlékezzenek csak a Párizs elővárosaiban kirobbant zavargásokra, ahol lövöldözésig fajultak a zavargások. Azonnal fizikai akadállyal kellene megállítani az unió határán a migránsokat, ahogy ezt teszi Magyarország és Bulgária."

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erzsebet on Vas. Júl. 10, 2016 12:57 am

A lakosság még kis részét sem ismeri a világ méretű vándorlásnak a célját és a végeredményét, de valójában nem is érdekli őket. A lakosság el van foglalva a saját bajával, a közeledő veszélyt nem észleli.

A liberális nevelés következtében a polgárok  szellemi szintje a kívánatos szintre került:  
„Minden társadalom ugyanolyan. A tetején 5 százaléknyi okos, agyafúrt ember, az alján 5 százaléknyi sötét csőcselék. E kettő között pedig 90 százaléknyi mocsár, az átlagemberek tömege, akik oda mennek, ahová a liberális média mondja nekik.”

„Engedjétek meg, hogy én adjam ki és ellenőrizzem egy nemzet pénzét, és nem fogok azzal foglalkozni, hogy kik írják a törvényeit.” (Amschel Rotschild)
Ezt több mint 100-éve mondta a bankár a zsidók Párizsi világtalálkozón. Bizony akkor erre nem figyeltek fel a nemzet államok. Most ennek a végjátéka folyik. Minden országban a láthatatlan pénzhatalom kiépítette a kollaboránsokat akik legtöbb esetben élvezetből árulták el a saját nemzetállamukat.

Első lépésként Magyarországon is megkötötték a valuta uniós szerződést, Medgyesi Péter (D209-es KGB ügynök) és Fekete János (szabad kőműves vezető) részvételével  1978-ban. A globális hatalom  1994-1998 közt megszerezték a Magyar Állam kulcs szolgáltatását a Magyar kollaboránsok közreműködésével.

„A pénzügyi, banki, biztosítási, energetikai, hírközlési, távközlési, informatikai és médiaszolgáltatások, a közműhálózatok, a kereskedelem, az élelmiszert és gyógyszert előállító és forgalmazó rendszerek mind-mind GLOBÁLIS érdekeket szolgáló hálózatok kezében vannak, és bármikor szembefordíthatók a magyar társadalommal. A globális hatalmi rendszer pénzfegyverei most már létében fenyegetik a magyar társadalmat, így megmaradásunk egyetlen esélyét csak a teljes szembefordulás jelentheti.  
Hogy a szembefordulás ne következhessen be le kell adósítani az államot az önkormányzatokat  és az állampolgárokat:  Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő a társadalom megbuktatásán munkálkodóknak számára  bérbe adható.

Emlékeztető: „Ezeknek a pénzembereknek egyetlen célja a világuralom megszerzése kifejezhetetlen adósságok létrehozatala által.” (Henry Ford)

„Egy népet, egy nemzetet, amely eladósodott, sokkal könnyebb manipulálni, mert tagjai azzal vannak elfoglalva, hogy fizetnek. A pénzügyi rabságban élő ember politikai és gondolkodásbeli szabadságról alkotott nézetrendszere is beszűkül.”

A globális pénzhatalmi rendszernek szüksége van arra a biztos tudatra, hogy a hiteleken keresztül növelje a tőle való függésünket. Ehhez a kívánt állapothoz igen közel került 2002-2010-közt az ország.

„Mindössze annyit kellene elbeszélni, hogy a Európa felszámolását végző pusztító világerő, amely az elmúlt 60-év  valamennyi  Európai ország  kormányában meghatározó pozícióban volt, van és lesz, a migránsokat építette fel a leghatékonyabb tömegpusztító fegyverként a Európa  ellen.”

„Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

VÉGEZETÜL NÉZZÜK MEG EZT A VIDEÓT AMI MINDENT MEGMAGYARÁZ

http://delhir.info/cimlap/2015-05-04-20-47-40/42714-2015-07-03-01-17-21

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erzsebet on Vas. Júl. 17, 2016 9:31 pm

Egy percre sem feledhetjük ezért Zrínyi Miklóst. Az török áfium ellen való orvosságban ránk hagyott szellemi útravalójának értékálló esszenciáját, miszerint az engedelmességnek és a türelemnek semmi értelme a "török" fenevaddal szemben, a hősiességnek viszont annál inkább.
E fenti mondatok aktuális figyelmeztetéssé váltak számunkra .
„Szegény magyar nemzet, annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne kiáltson fel utolsó veszedelmeden? Hogy senki ne keseredjék meg szíve romlásodon? Hogy senki utolsó halállal való küszködéseden egy biztató szót ne mondjon? Egyedül leszek-é őrállód, vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, ímé kéáltok, ímé üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz!”

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  idegen on Vas. Szept. 11, 2016 10:50 pm

Vajon ki akarja Európát tönkre tenni. Rabszolga sorsra kötelezni. Ez a migráció nem spontán indult.
Ezt tudatosan megtervezték, és pénzel elősegítik. Ez vezet az ÚJ VILÁGREND létrehozására.
Ha erre az emberiség ellen elkövetett bűncselekményre kíváncsi vagy akkor kattints a linkre. https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfcEMifFJSzO9dZq1QdSezeAtYeC8uoKF9t27Uk9aKeOLd_B88WSgkhiQLOx37LuoaNdrBh-nNBX-ml4USe14Ho1IclC37RQl8BY5Anlajlugg&smuh=36955&lh=Ac-3YJWt7ts7UdFJ

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Karinthy Ferenc Naplójának részlete.

Témanyitás  donkihote on Szer. Szept. 21, 2016 10:30 pm

Karinthy Ferenc Naplójának részlete. Helyszín: Németország, 1970-ben

“…A menzán szép szőke lányok és rengeteg arab. Tóth azt mondja, egész nap itt lógnak. A német államtól ösztöndíjat kapnak – ez a németek kisebbrendűségi érzése: hogy ugye ők már nem rasszisták, támogatják a színeseket. De ezek nem tanulnak, tíz évig is elcsücsülnek itt, a vizsgáikat nem teszik le, és ha valamelyiket kizárják ezért az egyetemről, ordítanak, hogy fajüldözés. Közben folyton a menzán lógnak, szidják a németeket, hogy nem elég forradalmárok, és időnként bombát dobnak egy zsidó aggmenhelyre, vagy felrobbantanak néhány repülőgépet. Az El Fatahnak München és Frankfurt a legfőbb európai támaszai. Istenem, és ezek a mi szövetségeseink!”

Karinthy Ferenc: Napló 2. kötet, 32.oldal

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európában megkezdődött a visszaszámlálás!

Témanyitás  idegen on Vas. Szept. 25, 2016 9:19 pm

Nincs visszaút, Svédország már soha nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt –
Svédországban egy civil szervezet kampányfilmben biztatja arra a helyieket, hogy integrálódjanak a bevándorlókhoz. Nincs visszaút, Svédország már soha nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt – hirdeti az IM nevű svéd civil szervezet.
Az ÚJ VILÁGREND, új ország című kampánya mögött ott van a skandináv ország kormánya is. Az „új svédek” helyet fognak követelni maguknak, és hozzák a kultúrájukat, a nyelvüket és a szokásaikat, és itt az idő, hogy ezekre pozitív erőként tekintsenek.
Nemcsak az ,,Új Svédeknek" kell integrálódni, hanem mindenkinek, még a született svédeknek is.
Mint láthatjuk hogy egy beteges önfeladással állunk szemben, ami egész Európára veszélyes. A svédek és még egy pár Európai nemzetek. megásták a saját sírjukat, a nyugat-európai multikulturális társadalmak halálra vannak ítélve.
Ezekben a társadalmakban majd az identitásához, hitéhez jobban ragaszkodó közösség veszi át az irányítást, és a saját képére formálja az országot. Mi Magyarok több mint 50%-a 2016-október 2-án nem szavazott a migráció ellen. Ők a Svéd utat választották, 2016 november 8-án az ellenzéki képviselők 100%-a a Svéd utat választotta és nem a független nemzet államot.


A hozzászólást idegen összesen 1 alkalommal szerkesztette, legutóbb Hétf. Jan. 23, 2017 2:13 am-kor.

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  gyorgy on Kedd Dec. 20, 2016 9:05 pm

Háború van, nagy háború, s közben pitiáner, szar hazaárulócskák, pitiáner munkahely változtatása és annak anyagi és erkölcstelenségi háttere a slágertéma egy olyan csapnivaló hazai médiában, amelyben akár jobbra, akár balra nézek, hányingert kelt. Mert a nemzeti média is elvesztette már fennköltségét, kulturáltságát, pallérozottságát, úri magatartását, azaz a klasszikus újságírás alapeszményeit. S ez nem is csoda. Hiszen a balos, liberális média lehúz mindent a maga aljas, hazug, vádaskodó, hazaáruló, sátáni szintjére. Csak az a nagy kérdés, hogy azon a szinten ki a profi…
Háború van, amelyben hallgatnak a múzsák, az ember nehezebben fog tollat, de őszintébben ír, mert nem tudja, meddig teheti, viszont érzi, tennie kell, mert egy politikai, erkölcsi mocsár lett Európa, amelyben a magyar miniszterelnök az egyetlen ember, akit érdemes, akit kell, akit kötelező követni, támogatni, segíteni. Ha nem tesszük, Magyarország is e liberális, szabadkőműves mocsárba süllyed. Támogatni kell a magyar kormányt és a magyar miniszterelnököt minden, rossz kommunikációból eredő hiba, vagy éppen cinikusnak, ezért negatívnak tűnő, és félreérthető jelenség ellenére is.
Háború van, amely sokáig tart még, rengeteg áldozattal jár, s amelyet azok támogatnak, akiket az európai polgár választott magának. Európa népei ma halálos veszélyben vannak, Ideje tehát látni, ideje a törvényeket a kor veszélyeihez alakítani, ideje nem a megszálló gyilkosokat támogatni, s ideje a haza és Európa védelmét komolyan venni. Ideje a kereszténységet mindnyájunknak átgondolni, mert a hit erőt és elkötelezettséget ad, azonban levágott fejjel már nem lehet sem gondolkodni sem cselekedni…
Ezért ideje van a tűzparancsnak!

gyorgy

Hozzászólások száma : 143
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erzsebet on Szer. Márc. 01, 2017 11:36 pm

Mint láthattuk a magyar szavazásra jogosult lakosság  2016 október 2-án  mindössze  valamivel 40%-nál több szavazó kívánta megvédeni az országot a beözönlő  migránsok  ellen. 2016 november 8-án a magyar ellenzék a parlamentben 100%-ban a migránsok betelepítése mellett foglalt állást.
A facebookon szabad akaratából ír mindenki. Néha lesújtó amit írnak..
Világosnak kellene lenni mindenki számára, hogy a mai ellenzék beleértve a Jobbik elnököt és szűk körét,- 2016-óta nyíltan a  liberális pénzvilág akaratát képviseli, vagy ha célirányosabban fogalmazunk a pénzvilág kiszolgálójává vállt .A népvándorlást és az Iszlamizálódást Soros és társai szervezik, akik központi elgondolást hajtanak végre.
Röviden összefoglalva, akik kiszolgálják a liberális,- magukat ÚJ Világrendnek nevező akaratot , azok egyetértenek annak irányultságával a nemzetállamok felszámolásával.
Egyetértenek a globális hatalom bevándorláspolitikájával és tetteikkel,- azt segítik.
Az a sok egyszerű ember, aki nem fizetett ügynök (csupán tájékozatlan), vajon tudja mit csinál, mikor a kormányt köpködi olyan hazug vádak alapján, amit a liberálisok találtak ki?
Mert ha nem tudja, jó lesz gondolkodni rajta.
Vajon kaput akar nyitni a bevándorlóknak.
Segít a liberális helytartóknak káoszt teremteni és kiszolgáltatni az országot.
Még valami, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Mindenki csak rosszul jár. Egy-két helytartó kivételével.
A liberálisok talpasai azt kapják jutalmul amit a nemzetben gondolkodók büntetésül.
2017-2018 a nemzet számára a végső harc lesz.
A pénzvilág totálisan át akarja venni az irányítást Európa felett.
Ha most elbukik a magyar nemzet, lehet hogy nem lesz lehetőség még egyszer talpra állni.  
Lenni vagy nem lenni, ez it és most a kérdés.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  gyorgy on Kedd Május 16, 2017 9:36 pm

Az EU bírósági ítéletre várunk: 2017 májusában az EU bíróság megtárgyalta a magyar és szlovák beadványt ami szerint a magyarok és szlovákok nem kérnek a kötelező bevándorlási kvótából. Emlékezzünk az EU ban Újhelyi István 2016 október 2-a után azt jelentette az EU parlamentbe hogy a lakosság több mint az 50%-a az liberális baloldal támogatói Ők a bevándorlás mellett vannak azért nem mentek el szavazni.
Mint láthatjuk hogy egy beteges önfeladással állunk szemben, ami egész Európára veszélyes. A svéd liberálisok és még egy pár Európai balliberális eszmébe gondolkodók nemzetek. már megásták a saját sírjukat, a nyugat-európai multikulturális társadalmak halálra vannak ítélve.
Ezekben a társadalmakban majd az identitásához, hitéhez jobban ragaszkodó közösség veszi át az irányítást, és a saját képére formálja az országot. Mi Magyarok több mint 50%-a 2016-október 2-án nem szavazott a migráció ellen. Ők a Svéd utat választották, 2016 november 8-án az ellenzéki képviselők 100%-a a Svéd utat választotta és nem a független nemzet államot. 2017 április 4-után a magyar ellenzék 100%-ban az országot védő kerítések lebontása és a migránsok befogadása mellett tüntetett Akik a nemzeti konzultáció lapját nem tölti ki és nem küldi el az is a svéd utat választja. Mivel a demokráciában a többség akarata a döntő.Valószínű hogy az EU bíróság ezt figyelembe veszi, Azért azt sem feledjük hogy a magyar kormány 2007-ben már egy millió migráns befogadásáról készített előterjesztést. Íme az előterjesztés: http://mkovacshaza.hungarianforum.net/t72-amit-tudni-kell... EZÉRT MINDENKI KÉSZÜLJÖN FEL A MIGRÁNSOK FOGADÁSÁRA.

gyorgy

Hozzászólások száma : 143
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európa előre eltervezett tönkretétele

Témanyitás  donkihote on Hétf. Május 22, 2017 9:59 pm

Európában a liberális vezetés szerint, nem elfogadható olyan eszközöket alkalmazni, ami szükséges lenne a migránsok részéről várható erőszakhullám megfékezéséhez, emiatt az EU nemzetállamai nem válhat érintetté a menekültek európai elosztásában.  
Ha az EU-nemzet államai  meg akarják akadályozni a migránsok részéről várható erőszakhullámot, vagy legalább a nőket meg akarjuk tőlük védeni, büntető intézkedéseket a migránsokra is ki kell terjeszteni.
Ha az érvényben lévő  büntető intézkedéseket foganatosítanak a nemzetállamok, nagyon hamar ki fog derülni, hogy a nemzet államok az egész Európa liberálisai  szerint nácinak tartja a nemzetállamok kormányait.
Ez egy ördögi kör. Ebben egyszerűen nem vehetnek részt  az EU-s nemzetállamok.
Hogy ezt a liberális felfogást megértsük oda ismerni kell a liberálisok végcélját:
 ,,Öt éven belül ez a program el fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni.
Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrző-bizottságokat küldünk minden tönkretett országba.
Ez a háború minden időkre be fogja harcunkat fejezni a gójok ellen.
Nyilvánosan felfedjük mivoltunkat Ázsia és Afrika népei előtt.
Biztonsággal állíthatom, hogy most születik az utolsó generációja a fehér gyerekeknek.
A mi ellenőrző bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát.
A fehér férfinak sötét nőkkel kell együtt élnie míg a fehér nőnek fekete férfiakkal.
Így el fog tűnni a fehér faj, mert a sötétekkel való keveredés a fehér ember végét jelenti és legveszélyesebb ellenségünk így csak emlék marad.
Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura.
A mi magasabb-rendű szellemi képességeink könnyen lehetővé teszi számunkra a sötét emberek fölötti uralmat.

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

1962–ben De Gaulle jóslata az integrációról.

Témanyitás  donkihote on Kedd Jún. 13, 2017 9:41 pm

1962–ben De Gaulle jóslata az integrációról.
„Nagyon jó dolog, hogy léteznek sárga franciák, feketék, vagy barnák. Ez azt bizonyítja, hogy Franciaország nyitott minden faj számára és egy világegyetemes szemlélettel rendelkezik. Viszont ez csak egy feltétellel lehetséges: hogy ők a lakosság egy csekély hányadát képezzék. Ha ez nem így lenne, azt jelentené, hogy Franciaország már nem lehetne Franciaország.
Mindenekelőtt mi egy európai fehér bőrű népcsoport tagjai vagyunk, akiknek gyökerei a görög-latin kultúra alapjaiból erednek és keresztény a vallásuk".

Az iszlám az iszlám, azok mohamedánok, az Európaiak pedig Európaiak. Valóban azt hiszitek, hogy Európa népessége magába tudna szívni tízmillió muzulmánt, akik holnap már húsz és holnapután negyvenen millióan ?
Ha most megvalósítjuk az iszlamisták Európához való integrációját, ha Afrika és Ázsia, mohamedánja, minden arabja és berbere Európainak fog számítani, hogyan fogjuk tudni megakadályozni őket abban, hogy ne jöjjenek a kontinentális Európába, ahol sokkal magasabb az életszínvonal?

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  erdeklodolakos on Hétf. Júl. 31, 2017 5:48 am

Az EU  tanulmány szerint az elmúlt 40 évben a fehér férfiaknak a spermája 52 százalékkal romlott.
Ezért az fehér nőknek arra van szükségük, hogy a muszlim férfiak megtermékenyítsék őket.
Ameddig a fehér nőket muszlim babák vennék körül, addig a fehér férfiak nyugodtan, drogozhatnak, hiszen csak álmodhatnak arról, amire egy muszlim férfi képes.
A fehérek Európában 40 éven belül ki fognak halni.
A muszlimoknak kötelessége boldoggá tenni a fehér nőket.
Mivel a fehér férfiak már nem képesek rá.
Ők inkább folytassanak egymással szexuális életet.
Jobb, ha a temetőben kinéztek magatoknak egy helyet.
Amelyik fehér férfi,  ezt nem engedheti meg, azok legyenek öngyilkosok, az olcsóbb megoldás.
Ekkor már a fehér nőknek is burkát kell hordaniuk és minden sarkon lenne egy halal üzlet és egy mecset.
A vallási rendőrség pedig garantálná, hogy minden egyes üzlet zárva legyen, amikor imaidő van.

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 152
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  maczkaijozsef1 on Hétf. Aug. 14, 2017 12:45 am

Európa nagyon rövid időn belül megszűnik létezni jelen formájában.
A demográfiai öngyilkosság és a muszlim bevándorlás alapjaiban formálja át a kontinens jövőjét.
“civilizációkkal nem a gyilkosság, hanem az öngyilkosság végez.”(Arnold Toynbee )
Nyugat-Európa már most a halálán van ítélve a “demográfiai öngyilkosság” miatt, a párok ugyanis nem vállalnak elég gyermeket.
Ezen felül a nyugatra áramló muszlim populáció jelent még hatalmas problémát, hiszen a tátongó lyukakat ők töltik be.
Rohamtempóban megy Európa a megszűnés felé
Mindössze két generációra van szükség ahhoz, hogy a muszlim társadalom annyi unokát hozzon világra, mint a poszt-keresztény szekularisták.
Míg most ez a szám 10 és 90 százalék, két generáció múlva ez kiegyenlítődhet.
“Az emberek azt gondolják, hogy ez egy lassú folyamat…
Tulajdonképpen nagyon is gyors. Már most a közepén vagyunk.”
Nyugat-Európa muszlimok általi elfoglalása “nem előrejelzés”.
Néhány általános iskolában, pl. a belgiumi Atwerpenben, már a muszlim diákok vannak többségben.
“Ezek nem előrejelzések. Most az iskolás gyerekekről beszélünk, akik 15 év múlva a munkaerő piacra kerülnek.”
Az évszázad közepére a 15 év alatti osztrákok többsége fekete muszlim lesz.
“Egy olyan országról beszélünk, amely nem olyan régen még 90 százalékban katolikus volt.”
A fehér Európa végét az jelenti amikor a közép Afrikai fekete férfiaknak lesz a feladata a fehér nők betermékenyítése.
Ettől kezdve csak fekete gyermek születik.

Üdv a haldokló poszt-keresztény Európában
2038-ra nem azt fogják énekelni, hogy “miként oldhatnál meg egy problémát, mint Maria”, hanem “miként oldhatnál meg egy problémát, mint saría”.
“Ez a korunk legnagyobb sztorija, mégsem beszél róla szinte senki.”
Trump varsói beszédében kijelentette a kereszténység védelme a nyugati civilizáció védelmét is jelenti.
Arra ösztönözte az európaiakat, hogy a hitet és a családot helyezzék előbbre, mint a kormányt és a bürokráciát.
Ez legyen az életük középpontjában.
Sajnos már késő, megfordítani a hajót bizonyos országok számára már lehetetlen.
“A poszt-keresztény Európának már igazából nincs se hite, se családja.
Ezek az értékek a múlt homályába vesznek.”
A világ populációja össze fog omlani,
Mégis kevesen foglalkoznak és törődnek ezzel.
A létfenntartáshoz szükséges termékenységi ráta felborulásával elöregedhetnének a társadalmak.
Ezen segítenek az Afrikai férfiak betelepítésével.maczkaijozsef1

Hozzászólások száma : 55
Join date : 2014. Jul. 06.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Amit tudni Kell a migrációról!

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

1 / 2 oldal 1, 2  Next

Vissza az elejére

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.