A kiválasztott nép vezérének utolsó intelme a fiához!

Go down

A kiválasztott nép vezérének utolsó intelme a fiához!

Témanyitás  munkasor on Szer. Júl. 27, 2011 4:05 am

– Most jól figyelj rám, fiam, mert most adom át neked nemzetünk titkait. Azokat az információkat bízom rád, aminek eredményeképp uraljuk a világot, és aminek a segítségével tarthatod azt meg folyamatában.
Először. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori jelölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg minden olyan kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.

Másodszor. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a mi irányításunk alatt áll, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket.

Harmadszor. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról, hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható, ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, az szerint kell kezelni.

Negyedszer. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, még pedig úgy, hogy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye. Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá. Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a ,,gojok" hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben topogásra kell kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy nem mi általunk vezérelt csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, még pedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműveinket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő médiatámogatással jogerősen elítél.

Ötödször. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeletek, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán a kizárólagosan közülünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartatjuk, mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről.

Hatodszor.  A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül, minden gazdasági és stratégiai pozícióba saját, jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak.

Hetedszer. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla, és vedd el a haszon nagyobb részét.

Nyolcadszor. Fontos, hogy az egészségügyben, az oktatásban, közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányodjon. Eredeti történelmüket el kell venni. Annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bűnös nemzet érzetét kell beléjük nevelni. A szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig.

Kilencedszer. A közhivatalokba elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön, ami nem a mi fajtánk érdeke.

Tizedszer. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túllátni egy-egy probléma körön, és nem fognak annak analizálásába.

Tizenegyedszer. Minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától, szinte észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkre tettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltatóipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem a kiválasztott származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk.

Tizenketted szer. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell.

Tizenharmadszor. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a kiválasztott nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az eltulajdonítás, az ötletgazdát örökre el kell némítani.

Tizennegyedszer. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját népünk tulajdonlásban tartandó. A szolgáltatás ellenértékének mértékét állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek a közmű hálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódás nem megengedhető.

Tizenötödször. A gyógyítás természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások  kiküszöbölésére megvásároltatott újabb és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt, és a megfelelő hasznot. Ki kell fejleszteni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessenek maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne lehessen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát.

Tizenhatodszor. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk. Ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket abban hitben, hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra.

Tizenhetedszer. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell megfelelő besúgó, és fizetett hálózattal építeni.

Tizennyolcadszor. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyenek a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő fajtatestvéreink számára.

Tizenkilencedszer. A semmire való etnikai kisebbséget ragyogóan fel lehet használni a ,,gojok" ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyek terheit rakd a ,,gojok" vállára. A nációk között biztosan felmerülő vitás jogi kérdésekben minden esetben az etnikai kisebbséget részesítsd előnyben.

Huszadszor. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedüllétet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét.

Utoljára, de nem utolsó sorban termőföldjeik tulajdonjogát meg kell mindenáron szerezni. Nem baj, ha nem művelteted. A lényeg, hogy a goj népség se tehesse. Az utolsó lehetősége lenne az életbe maradásukra. Nem engedheted!
Ezeket az intelmeket a jövő kiválasztottja felveszi a hangrögzítőre, majd a jogászai kielemzik azt. Egyre türelmetlenebbül figyelte apja kezén a brutális méretű gyémántot magában hordozó, középső ujjon viselt pecsétgyűrűt. Régen vágyott már rá. Az öreg Kiválasztott észrevette utódja kapzsi tekintetét. Még büszke is volt egy pillanatra rá. -Nem könnyítem meg a gyerek dolgát-. Tanulja meg gátlástalanul elvenni, ami az övé. Ezzel a gondolattal ment el hosszú, ismeretlen útjára.

Gründol mikor látta, hogy egyedül maradt, felállt, szenvtelenül lehúzta apja kezéről a gyűrűt, és becsukta maga mögött az ajtót.    

Noam Chomsky: A hatalmi manipuláció tízparancsolata
 
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.

2.) A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.

3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.

4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”) évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.

5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.

7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.

9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Soros György kapcsolata az Európai Egyesült Államokhoz.

Témanyitás  erdeklodolakos on Kedd Dec. 11, 2018 11:56 pm

Soros György kapcsolata az Európai Egyesült Államokhoz.

Igen, az ötlet 1922-bem Kallergi dolgozta ki.
2000-re eljött az ideje hogy a Kallergi terv ezen része végre legyen hajtva.

A globális hatalom ezzel a feladattal engem bízott meg.
Hogy telepítsük át a kontinensről a társadalmak azon rétegeit, akik mélyszegénységben élnek, és a saját hazájukban is gondot jelentenek a kormányoknak.
Ezek az emberek a saját országukban nem dolgoznak, túlszaporodnak, terhelik az adott országot, amelyben az országvezetés nem kíván szociális infrastruktúrát felállítani életterük szélesítésére, mert az nagy munkával és nagyon sok pénzköltséggel jár.

Én már 1985-től a globális hatalom Európai helytartója vagyok,
1990-re lebontottuk a kommunista rendszereket, és általánossá tettük a liberalizmust.

A 2000-es évek elején személyesen megkerestem, illetve érdekeltségi körömben levő megbízottaim megkeresték az illetékes kormányvezetőket, és mindegyikkel megállapodtunk abban, hogy egy számomra is JELENTŐS összegért, én “deportálom” a mozogni tudó afrikai őslakosokat, azaz az “afrikánát” Európába.
Az összeg amit erre kaptam az trilliós nagyságrend dollárban, konkrét számokat nem kívánok mondani!
Abból a pénzből, annak egy csekély részéből csináltunk ott egy propagandát, elhúztuk a “mézesmadzagot”, hogy Európa várja őket, dolgozni ugyanúgy nem kell, mint otthon, a segélyekből nagyon jól lehet élni.

Igen, egy csekély tájékoztatást adtunk az EU-vezetőnk is. Az EU-vezetői is nagy mahinátornak tartanak, magamat pedig felértékeltem világmegmentőnek, így az európai oldalon is kötöttem megállapodásokat, melynek lényege, hogy a “jövő nemzedékét” átadom, az olcsó munkaerőt, akik dolgozni és élni akarnak az “új világban”. Mint ahogyan Amerika volt az új világ az aranyásó-korszakban, most Európa az ÚJ VILÁGREND az “afrikána” számára.
Ezt sokan el is hitték
Nem szükséges neveket említenem, a történelem azóta megformálta a neveket.
Akik támogatják ma is az „afrikána” Európában való letelepedést, azokról van szó.
Nekem ők is jelentős összegeket fizettek, hogy segítsem az „afrikána” betelepülését.

Én, a világon több alapítvánnyal rendelkezem, ahol az alapítványban dolgozó önkéntesek, az utasításaimnak eleget téve (természetesen valójában díj ellenében), eleget tesznek a projektemben foglaltaknak.

Az már részletkérdés. hogy az Eu-s vezetők hogyan oldják meg, ha saját népük jövőjét is szem előtt kívánják tartani!
Szerintem Afrikában nincs terrorizmus.
A terrorizmus akkor alakul ki, amikor népek érdekei ellen lépnek fel erőszakos módon, és a népek egyes kiemelkedő vezetői, a népakaratnak vagy vallási fanatizmusuknak megfelelően, ellenállást szerveznek, és ellenállnak, saját akaratukat kívánják érvényre juttatni.
A fejlett társadalmak alkották meg a “terrorizmus” fogalmát. ..
De ha a kialakult terrorsejtek beszivárognak Európába, az is Európa gondja.
Én nem foglalkozom ezzel a problémával! Én itt, Amerikában, biztonságban vagyok.
És még egy fontos részlet: Az “afrikánához” csatlakozik az iszlám, és minden nép, aki munka nélkül akar jól élni. Európában van pénz, ebben a migrációs-válságban, osszák szét az arra rászorulok között!
Engem csak az érdekel, hogy 2030-ig, minimum 150 millió fő vegyes népet, “afrikánát” és iszlámot, valamint kevert népeket telepítsek be Európába!

A modern liberális világban az erkölcs és tisztesség értéktelen és értelmetlen szlogenek.
Ma már senkit nem érdekel az erkölcs!
Ma a pénz dominál!
Én elmúltam 80 éves, egész életemben (“borsot törtem mások orra alá”), ez éltet.
Azt ajánlom mindenkinek, ha sokáig szeretne élni,
Ne foglalkozzon olyan lényegtelen kérdésekkel, hogy “erkölcs”!

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 175
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.