Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

1 / 2 oldal 1, 2  Next

Go down

Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  Bakos István on Hétf. Feb. 13, 2012 6:24 am

Csurka István utolsó írása.

*... A Moszad nem a Kádár-Aczél- rendszert akarja visszaállítani. Semmit
sem akar visszaállítani, hanem meg akarja teremteni a feltételeit a
Kárpát-medence bizonyos részében, Csonka-Magyarországon (de esetleg csak a
Dunántúlon) egy új, egy másik ország megalapításának. A feltételek meg
kell, hogy feleljenek Izrael stratégiai és nemzetpolitikai igényeinek. Ezek
az igények Izrael mai állapotából, az arab szaporodásából és a zsidó nép
túlterheltségéből származó kifáradásából keletkeznek.*
Ma, amikor a válság dübörög és a legkülönbözőbb szinteken és minőségekben
érzékelő emberek és csoportok is egyöntetűen állapítják meg, hogy nagy baj
van a világgal és talán még nagyobb baj van szegény hazánkkal, amelynek
hajója hánykolódik és az elsüllyedés fenyegeti, most aztán volna égető
szükség a pontos jelentésű, s mindenki számára ugyanazt üzenő szavakra. De
ilyenek már szinte nincsenek is. Szavainkra rátette a piszkos kezét a
válságcsináló pénzügyi nagyhatalom, a megnevezhetetlen elkülönülés, a nem -
Thomas Mann-i Varázshegy fent Davosban vagy lent a tenger szintjén, éppen a
New York-i Szabadság-szobor tövében, ahol locsog az örökös hullámzás. A
világuralomhoz és a mai háborúkkal teli irányításhoz mindenképpen
kibelezett, üres szavakra van szükség. A rablóháború legyen
demokrácia-terjesztés", a nyomorgó tömeget nevezzük leszakadóknak,
amelyben benne foglaltatik az önhiba és az elmaradottság, sőt még a népiség
is. Aki sok pénzt összeharácsolt, összeprivatizált, összeközvetített, fel-
és leminősített, az sohasem leszakadó, legfeljebb néha séta közben leszakad
egy kicsit a többitől a börtönudvaron. De akinek még ennél is több
összejött, azt még ez a veszély sem fenyegeti, mert azt megvédi
off-shore-ja és őkelme már a nemzetköziek csapatába tartozik, akit
hivatalból megvédenek.
Velejéig hazug világban élünk, amelyben még az igaz állítás is csak
félénken és magyarázkodva mer előtörni, mert mégiscsak azokat a szavakat
kell használnia, amelyeket előzőleg már kibeleztek. Kijegecesedett szokássá
vált, hogy egyes közírók, Népszabadság-tollnokok az előző hazugságaikra
építés módszerét választják. Beigazolt állításnak veszik, amit előzőleg
hazudtak, és ezekből az elemekből hoznak létre már szilárd igazságnak
látszó állításokat. Ha egyszer egy Révész Sándor leírta már, hogy a Föld
lapos, mint a pászka, és a magyar bűnös nép, benne én pedig antiszemita
vagyok többmilliomod magammal - igaz vezérürüként -, akkor ő már ezeket a
hazugságokat tényként kezeli. És nincs egyedül. A módszer arat, mint a
halál.

Díszlik az egészben valami marxizmusból visszamaradt, azt is mondhatnók,
leszakadt. A nagy marxista tévedéseket, amelyekben már az öreg sem hitt és
csak Engels rendszerező munkája következtében maradtak fenn, majd később
Sztalin ordas hazugságait az állandó ismétlés tartotta életben. Göbbels is
próbálkozott ezzel a módszerrel, de neki nem volt kifutása.
Most Orbán Viktor és Magyarország van soron. Miután az
Országgyűlés alkotmányozott és szabályszerű kétharmados többséggel el is
fogadta, kiderült, hogy a miniszterelnöknek mennie kell - mert tönkreteszi
a gazdaságot. Előzőleg ugyanis az lett hazudva. Akkor még csak a gazdaság
érdekelte a nemzetközieket. Világszerte. A bankadó, a magánnyugdíj
pénztárak és a Szurgut Nyeftegaz. A marxizmust különben is mindig a
gazdaság hozta lázba, meg a proletariátus, amelyről az atyának halvány
fogalma sem volt. Orbánnak tehát néhány hónappal ezelőtt még csak gazdasági
ballépései miatt kellett volna mennie, sőt, eleinte csak Matolcsy tetemén
keresztül, de aztán a lelépést kiterjesztették mindkettejükre. Mert volt
egy bökkenő: az alkotmányt nem tűzhették horogra, mint valami legyet. A
készülő szöveget munka közben, s az elfogadás módját, házszabályszerűségét
szóvá tehették, de azt el kellett hallgatniuk és most is el kell
hallgassák, hogy az alkotmányban a kereszténység, az Isten áldd meg a
magyart és a magyar alapállás a bajuk. Nekik és nemzetközi tartozékaiknak.
Ezt egyszerűen nem lehetett kimondani.
Most már azonban megváltozott a helyzet. A nemzetközi támadások olyan
nagyzenekari erővel szólnak, bombardon, üstdob, cintányér, s távolról még a
lánctalp-csörgés is - mint modern effekt - be van vetve, hogy most már az
alkotmány életbe léptetésének igényével is elő mertek állni, noha magát az
Istent és a hazát még talán nem hozták szóba. Óvatosan hazudnak,
erőteljesen szervezkednek. A szervezés ereje, nagyságrendje akkora, hogy
nevetséges dolog mögötte csupán a hazai ellenzéki pártokat vagy a
liberalizmus berlini, New York-i Konrád Görgyeit vagy Kertész Ákosait
megtalálni. Ők ott feszítenek természetesen, de csak segédcsapatként,
sokszor előretolt egységként. Kiteszik a seggüket az ablakba, hogy az arra
járó rácsaphasson. Nem, ehhez a szervezéshez, amit itt működésben látunk,
ők édeskevesek. Itt a Moszad dolgozik.
A cél világos. A magyar gazdaság rendben van és senkit sem érdekel, mert
nem tétel. Akinek a magyar munkaerő olcsó, az idejön és befektet,
dolgoztat. Az Orbán-kormány a tisztességesnek tisztességes hasznot
szavatol. Az alkotmány életbe lépésével és más magyar intézkedésekkel
megindulhat az az évtizedes, nemzedékek munkáját igénylő folyamat, amelyben
a magyarság újra magyar, keresztény anyanemzetté válik, és a
családpolitikának köszönhetően lelassul a népességfogyás. Magyarországon
így beköszönthet a magyarság senkit sem bántó uralomra kerülése, együtt a
hozzá húzó, beilleszkedett, esetleg asszimilálódott magyar zsidósággal, de
nem következhet be az a képtelenség, hogy egy törpe kisebbség uralkodjék
egy történelmi nemzet felett. Amit a Moszad, Izrael és New York akar.
Ilyen helyzet - a Kádár-Aczél-rendszerben csak részben állt fenn, mert
Moszkva soha nem engedte és - csak az 1982-es IMF-be lépés után indult meg
hódító útján. A nyolcvanas évek végtelenül zavaros korszak volt. Egyszerre
indultak meg a nemzeti, össznemzeti, Erdélyt járó törekvések, Lakitelek és
a demokratikus ellenzéknek az a liberális és kifejezetten zsidó és
szabadkőműves munkája is, amely Kis János tevékenységében összegződött.
A Moszad mindennek a történelmi tudásnak a birtokában van. Már akkor is itt
kujtorgott hazánkban. A Moszad nem a Kádár-Aczél- rendszert akarja
visszaállítani. Semmit sem akar visszaállítani, hanem meg akarja teremteni
a feltételeit a Kárpát-medence bizonyos részében, Csonka-Magyarországon (de
esetleg csak a Dunántúlon) egy új, egy másik ország megalapításának. A
feltételek meg kell, hogy feleljenek Izrael stratégiai és nemzetpolitikai
igényeinek. Ezek az igények Izrael mai állapotából, az arab szaporodásából
és a zsidó nép túlterheltségéből származó kifáradásából keletkeznek.
Izrael évtizedek óta folyamatosan háborúzik. Eleinte sorra-rendre nyert,
amerikai fegyverekkel és támogatással, most már egy-két alkalommal a
vereség ízét is meg kellett éreznie. Amerikát is sorozatos kudarcok érik
arrafelé. Az amerikai vezetés egyes részeiből is sugalmazhatják és
pártolhatják egy nyugalmasabb sziget megszerzését.
Ez a körülmény vezet engem arra a következtetésre, hogy a Magyarország és
Orbán elleni világméretű, összehangolt fellépés mögött egy nagyobb méretű,
ezerszer hatékonyabb szervezőerőnek kell állnia, és az csak a Moszad lehet.
(Persze a CIA-val karöltve.) Ide nem elég egy Charles Gati vagy egy Dallos
György Berlinből, és még egy német szociáldemokrata miniszter vagy maga a
francia külügyminiszter is kevés. Ebben az esetben most egy hatalmas
hálózat működik, amelynek kiterjedése a különböző befektetési alapoktól a
különböző csoportokig - Bilderberg, Foreign Affairs, stb. - terjed és
amelynek a középpontjában a Moszad van. Már az egész világsajtót
megmozgatták. A világ minden részéből meg-megszólalnak sose hallott
személyek. Az ilyen sok-sok helyről szóló támadó kórus, a sajtó, a tévék és
a kisembernek látszó hozzászólók megszervezéséhez olyan erő kell, amellyel
csak az említett szervezet rendelkezik. Amellett a megrendelő is erre mutat.
Mi az esélye a magyarságnak és kormányának ebben az egyenlőtlen harcban?
Nem sok, de több, mint a felsorolásból kitetszik. Talán sokkal több is. Az
európai társadalmak közvéleményének többsége velünk érez. Keveset tud a
dologról, s a fenti erős megvilágításból még kevesebbet, de igazsága
terjed. Nagy szolidaritási kiállásokra nem számíthatunk, s azt magunknak
kell élesztgetnünk a saját kiállásainkkal. A Wall Street előtt állandóan
tüntetés jön össze. Fiatalok el akarják foglalni a bankárközpontot. Ilyen
még nem volt. Nem hoz-e borús időt a világkapitalizmusra Magyarország ilyen
módon való leigázása, nem lázítja-e fel a már félig leigázott és rejtélyes
megbízottak kezére adott országok, Görög- és Olaszország népét a magyar
bukás és a magyarországi mesterséges mannaeső? Ezek világpolitikai
kérdések. Meddig lehet elmenni egy ártatlan ország, egy csonkolt ország és
egy többször tönkretett nép további tönkretételében?
Ezek most nem erkölcsi mentőkérdések, ezek most a leggyakorlatibb
felvetések. De van más is. A magyarság, a kormány, Orbán és az egész
java-nép előtt nincs másik lehetőség, csak az ellenállás. A szembeszállás.
Ez természetesen nem jelenthet visszapofázást, heccelést és frázisokat.
Hanem józan végiggondolást. Ha nem állunk ellen, gyorsan bevonulnak - már a
spájzban vannak -, nyélbe ütik és a világ észre sem veszi, hogy már nem
vagyunk. Ha okosan, esetleg valamilyen fél-csárdás koreográfiával
ellenállunk és időre játszunk, talpon maradhatunk. Az idő most nem az
USA-nak és kapcsolt részeinek dolgozik.
Éppen azért, mert egy ekkora világerővel állunk szemben, amellyel nem
tudunk sem gazdasági, sem katonai, sem hatékony pusztán politikai erőt
szembeállítani, csak a belső lelki, erkölcsi és kulturális összefogás, azaz
egy belső magyar keresztény megmozdulás-sorozat, egy igazunk tudatából
fakadó, kitartó ellenállási mozgalom szegezhető szembe. Mindenkit meg kell
szólítani. Nincs kisember és nagyember. A sekrestyésre éppen úgy szükség
van, mint a papra. A harangozók pedig harangozzanak.
A magyarságon 1956 óta nem futott végig semmilyen szent láz. Most fusson,
mert a veszély végsőbb, mint akkor volt. A húzódozókat meg kell győzni, a
trombitásoknak meg kell fújniuk a harsonákat, az értelmiségnek szép szóval,
hittel kell megszólítania a társadalmat, félre a sehová nem vezető
vitákkal, aki fél, inkább hallgasson. A máris átállókat arcul kell
legyinteni. Ez a vagy-vagy korszaka: vagy megmaradunk vagy nem.
Az országmentő mozgalomnak szépnek kell lennie. Mindenki megérezheti ezt a
felemelő új tartalmat, a végső magyar összefogás szépségét, aki besorakozik
és végigkanyarog, hullámzik vele és benne a kicsi országon: A miénken.

Bakos István

Hozzászólások száma : 41
Join date : 2012. Jan. 02.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  Bakos István on Hétf. Feb. 13, 2012 7:21 am

Magyarország kirablása.

Amit tudni kell!!
A Magyar Nemzeti Banknak semmi köze sajnos a Magyar Államhoz.
A Baseli központi jegybank rendelkezik fölötte hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon a Rotschild családé, akiknek a becsült osztatlan családi vagyona
500 trillio dollár. A többit lent olvassátok el, és szerintem összeáll a kép.

Az írás figyelemreméltó tárgyilagossággal mutatja be, hogy milyen tecnika juttatta
Magyarországot és a világot idáig. A mi kirablásunk különösen
vérforraló, ki-ki, döntse el, mit érdemel az a bűnös... .


Mi történik ma, Magyarországon:

Egy ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adósság szorításában!
Beszéljenek a számok:

~ 1945-ben, a németek után az oroszok (szovjetek) szállták meg
Magyarországot.

~ 1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a hatalmat a
megszállóktól és a bábkormánytól..

~ 1957 tavaszára, a "van másik" bábkormány megszilárdította rémuralmát.

~ 1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.

~ 1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd dollár
kamatot az egymilliárd dollár után.

~ 1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz
milliárd adósság!

Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adóság: 20 milliárd dollár!
Erre, mondta Antal József: "Az adósságot vissza kell fizetni!"

"Ez becsületbeli ügy!"

Vajon kinek a "becsülete" múlott azon, hogy ezt a szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék, amit a megszállók és hű kutyáik a magyar nép nyakába varrtak?

~ 1989-2010 között felvettünk 50 milliárd dollárt.

~ 1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.

~ 2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral, plusz kamataival.

Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter, GyurcsányFerenc is fizette a kamatokat.

Orbán most megpróbál valamit, de ....

Csak akkor vehetjük fel eséllyel a harcot a saját
pénzkibocsátásért, ha nem azzal a porhintéssel foglalkozunk, hogy mennyi a jegybankelnök fizetése, hanem azzal, hogy minden magyar tudja, hogy miért nem nyomtat- hatunk forintot, miért kell kölcsönt felvenni kamatra.

2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11, 6 milliárd dollárt fog
fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt a
számot. Hihetetlen volt számukra ez a tény. Pedig az adat igaz!
Egyetlen egy cáfolat sem érkezett.

Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a
magyar államadósság mintegy 22 milliárd dollár. Zárójelben jegyezzük
meg, hogy ma 135 milliárd dollár. Szóval 1990-ben Soros György és
Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő miniszterelnöknek, hogy
megvásárolják Magyarország adósságállományát.

22 milliárd dollárért Soros mit kértek cserébe? "Mindössze" a magyar nemzeti
vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon mindenki, amire akar. (A
magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát, a kommunikációs
cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi szektor,
egészségbiztosítók, stb.)

Antall nem vállalta. Elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint
mondta: "...ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a magyar
társadalom színe elé. Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat (Soros és
Sarlós!), amelytől a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi a
felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti
vagyonunkat."
"Antall József miniszterelnök"

Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi az,
amiről sem ő és a kormányzati rendszer egy tagja sem beszélhet
sohasem. Ez pedig az államadósság kérdése volt! Amennyiben erről
beszéltek volna, azonnali hatállyal "forradalmat" robbantottak volna
ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád, és a néppel elsöpörtették volna az
Antall-kormányt.) Tilos volt beszélni a fizetési könnyítésről és az
átütemezésről is.
Tilos volt, és ma is tilos beszélni az adósságról!

Ez a doktrína még ma is érvényes. Az a politikai erő, mely erről
beszél, halál fia. Ezért nem beszél erről eddig senki. Tudni kell,
hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a
szocializmust gyengítse, és adósságcsapdába hajtsa a kommunista
rendszert. Ezért joggal elvárható lett volna, hogy egy
rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a
rendszer összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de
legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk. De az elnyomó bankárok nem
tudták megállni az újabb pénz szerzés lehetőségét, és Magyarországot
az óta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall Józsefnek azt is
megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést használja. A
statisztikai évkönyvben, 1989-ben szerepelt utoljára a nemzeti vagyon
kifejezés.

Antall halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a
volt kádereket. A Kádár rendszer biztonsága sokakat csábított, és Horn
Gyula elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD EURÓPA
véleménye szerint az IMF és Sorosék a háttérből megzsarolták Hornt.
Vagy privatizál és fizeti a kamatokat, vagy repül, és jön a választás
és a Fidesz. Horn is féltette hatalmát és engedett. Surányi fizette a
kamatokat, Bokros megszorított, és Suchmann Tamás privatizált.

Surányi, Bokros, és Suchmann alatt beindult a nemzeti vagyon kiárusítása.
Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár
adósságunk megháromszorozódott, pedig évente 5-10 milliárd dollár
kamatot fizettünk, és ráadásul az a nemzeti vagyon, amit Antall nem
adott oda Sorosnak és Sarlósnak, mégis idegen kézbe került.

Hornék elvégezték a piszkos munkát, a nyugati bankárvilág
elvárásának megfelelően
2002 évi választás eredménye kellett a globalistáknak.
Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos
programot, és 2004-ben a csatlakozás eufóriájában nem vették észre az
emberek, hogy vége lett a magyar mezőgazdaságnak és kereskedelemnek
is.

Medgyessy a kölcsönökből osztogatott.

A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt
kiszivattyúzták az országból a multinacionális kereskedelmi egységek
segítségével, a PLÁZÁK-kal, és bevásárló központokkal. A pénz
elfogyott, az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett.

A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből visszaszivattyúzták magukhoz.

Az 1990-ben 22 milliárd dolláros adósság időközben 135 milliárd
dollárra nőtt, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk.
Gyurcsány, Bokros, és Surányi, ugye, a Rockefellerék(bábja).
És egy kis ráadás.
"Magyarországon a szocializmusban kilencvennyolc százalék körül volt
az állami tulajdon aránya. Felgyülemlett egy hatalmas vagyon,
amelyet,ha egy olyan típusú privatizációval értékesítettek volna,
amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be, az adósságokat
ebből próbálja meg lefaragni, és senki nem lop el semmit, akkor ma
Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk" - mondta Bencze Izabella.
A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos kommunikáció szerint a
reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak költségeit a
költségvetés és az állam teherbíró képessége nem viselte volna el.

Trianon miatt nálunk tilos volt a reprivatizáció!

Bogár László kijelentette, hogy a reprivatizáció, amelyet
Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva(!) volt. "Trianon
miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező
országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet
véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt a
Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett volna, ha
Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A
Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim
döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést. Ezt a Nyugat el
akarta kerülni" - mondta Bogár László.


Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem olvas, és nem is ért.

1. hír
Az ország államháztartási és külső finanszírozási helyzete látványosan
javult. ... A Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) bankcsoport
londoni befektetési részlege átfogó összehasonlító elemzést állított
össze a magyar és a lengyel költségvetési helyzetről. A ház számításai
szerint a magyar államháztartás strukturális elsődleges egyenlege az
idén (2010) a hazai össztermék (GDP) 5,3 százalékának megfelelő
többletet mutat majd, ...

2. hír
Röntgen alatt Magyarország - elégedett Brüsszel az eredménnyel...
Magyarország tartja a gazdasági program megvalósításának irányát,
javul külső pénzügyi helyzete - állapította meg az Európai Bizottság,
hétfőn közzétett, a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttműködésben
készített helyzetértékelésében. (......) Az elfogadott 2010-es
költségvetés összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos hiánycéllal,
és jelentős tartalékok vannak benne.

Tényadat:
A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es
államháztartási hiány, azaz a GDP 3,6 százaléka. A Független Szabad
Európa kiszámolta. Akkor most nézzük meg, mit jelent ez MAGYARUL.

1. A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál, azaz nem
változik. (Most tekintsünk el a pár tizedszázalékos csökkenéstől, vagy
esetleges emelkedéstől.)2. A fenti tényadatból így könnyen kiszámítható, hogy a magyar
költségvetés 1%-a 255 milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypár: Ha
918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány milliárd?) Tehát 1%: 255 milliárd
forint!

3. Idén 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás elsődleges többlete. Azaz
5, 3-szer 255 milliárd, vagyis 1352 milliárd forint. Ez az elsődleges
egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt termel MAGYARORSZÁG: 1352
milliárd forintot.

4. A 2. hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-os hiány!!! Ezek
szerint 3, 8-szer 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.

5. Kérdés: Hová tűnt az 1352 milliárd többlet, és miből keletkezett a
969 milliárdos hiány. Ez összesen 2321 milliárd forint, azaz 11, 6
milliárd dollár. Hol ez a pénz?

Kapaszkodjon meg! Ez a pénz a KAMAT, amit mi MAGYAROK, 2010-ben
fizetünk! 2321 milliárd forint, 11, 6 milliárd dollár
Az a politikus, aki beszélne róla, holnaptól a süllyesztőben találná
magát. Kik ezek a befektetők?
Kik szedik a kamatokat?
David Rockefeller
Nicholas Rockefeller
Soros György


Ahhoz, hogy pontosan megértsük, miről van szó, meg kell néznünk néhány
mondatnak a jelentését, amiket nap, mint nap hallunk a híradókban, de
nem tudjuk, valójában mit is jelent!

1. A monetáris politika. Minden nap 20-szor halljuk. De mi is ez?
A monetáris politika egy gazdaságpolitikai tevékenység, melynek során
az állam a gazdaságban lévő pénzmennyiség mértékét befolyásolja. A
legtöbb országban a központi bank, vagy más néven jegybank a monetáris
politikáért felelős állami intézmény. A monetáris politika
kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank
gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása.

Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénzmennyiség
szűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív
politika átmenetileg visszafogja a gazdasági növekedést, ugyanakkor
segít megfékezni az inflációt. Az irányadó kamatláb csökkentésével a
pénzmennyiség növelését célzó intézkedéseket expanzív monetáris
politikának hívják. Ez átmeneti élénkülést hoz a gazdaságban,
ugyanakkor infláció-növelő hatású lehet.

Nos, felteszek egy olyan kérdést, amire 100 magyarból 100 ugyanazt
válaszolja, mert gyerekkora óta belenevelték, és ha írni, olvasni nem
is tanították meg, de arra nagyon ügyeltek, hogy ezt beleégessék
belülről a homlokába. De vigyázat! Ez egy hazugság!

1. Adat.

A jegybank (a MAGYAR NEMZETI BANK) az ország tulajdonában van.

2. Adat.

A jegybank kizárólagos joga, hogy pénz bocsásson ki.
Kérdés: Mi van, akkor, ha egy ország költségvetése hiányt mutat?
A logikus válasz: A jegybank bocsásson ki pénzt a hiány fedezésére.

Most minden olvasó fejében az előre beprogramozott sziréna megszólal,
és elkezd villogni a vészfény.
TILOS!!! NEM SZABAD!!! NEM LEHET PÉNZT KIBOCSÁTANI, MERT INFLÁCIÓ LESZ!
(Ne lepődjön, meg, ha Ön is erre gondolt, mert Ön is a rendszer része,
és Önt is beprogramozták).
A programozás része továbbá az is, hogy eddig tudjon a dolgokról. Itt
álljon le a gondolkodása, fagyjon le, mint a Windows a számítógépen.
És lám, az emberek nem is gondolkodnak tovább. Az előre beprogramozás
nem engedi.

ITT ÉS MOST MI PROGRAMTÖRLÉST HAJTUNK VÉGRE!

3. Adat.

Az elmúlt 80 évben mindig hiány volt a költségvetésben.

4. Adat.

Mégis még mindig működünk.

Kérdés: Hogy' lehet ez? Nos, programozóink azt megtiltják nekünk, hogy
pénzt bocsássunk ki, de azt már nem, hogy ők adjanak nekünk pénzt.

Magyarul: a PLUSZ PÉNZ a hiány fedezésére mindenképpen bekerül a
gazdaságba, mert az különben azonnal összeomlana.
Miért nincs sziréna és vészfény?
NEM LEHET! PÉNZT KIBOCSÁTANI TILOS, MERT INFLÁCIÓ LESZ!
Pedig ez ugyanannyi mennyiségű pénz, mint amennyit mi magunk is
kinyomhatnánk, és valóban lesz is egy kis infláció 4-5%, - de akkor
miért nem mi adjuk ki a saját pénzünket? Hiszen látszólag ugyanaz a
folyamat.
Pénz rakása a gazdaságba a hiány fedezésére.

DE CSAK LÁTSZÓLAG AZONOS A KÉT PÉNZ!
A mi általunk kibocsátott pénz okoz némi inflációt és ennyi!

A ő általuk kibocsátott pénz okoz némi inflációt (ugyanannyit) és....
KAMATOT KELL RÁ FIZETNI!

Ezért programoztak be minket arra, hogy ne tegyünk fel kérdéseket
erről a témáról.
DE MOST JÖN E LÉNYEG! TUDJA E ÖN, HOGY 20 ÉV

ALATT MENNYI KAMATOT FIZETTÜNK KI?
30. 000 MILLIÁRD FORINTOT, 162 MILLIÁRD DOLLÁRT!!!

DE LEGALÁBB TÖRLESZTETTÜNK?

20 éve tartoztunk 20 milliárd dollárral, azóta fizettünk 162 milliárd dollár kamatot.

AZ EREDMÉNY: MA 135 MILLIÁRD DOLLÁRRAL TARTOZUNK NEKIK!

De kik "ők"?

Egy idézet a MAGYAR NEMZETI BANK-ról szóló törvényből:

I. Fejezet
A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.

(2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e törvényben foglalt
feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során
függetlenek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat az
Európai Központi Bank kivételével a Kormánytól, az Európai Unió
intézményeitől és szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy
bármilyen más szervtől!

Magyarul: mi magyarok választjuk a PARLAMENTET. A Parlament
(országgyűlés) ellenőrzi a Kormányt*, a Kormány NEM ellenőrzi a
jegybankot. Következésképpen mi magyarok nem ellenőrizzük a
jegybankot, és a pénzkibocsátást.

A jegybankot, a MAGYAR NEMZETI BANK-ot az Európai Központi Bank ellenőrzi.

És mit gondolnak: kik a tulajdonosai az Európai Központi Banknak?

Hát a jegybankok, akikre a saját nemzetük semmilyen befolyást nem
gyakorolhat. Azok diktálnak, akiket oda vezető pozícióba helyeznek.

És őket kik rakják oda?
David Rockefeller
Nicholas Rockefeller
Soros György


Bakos István

Hozzászólások száma : 41
Join date : 2012. Jan. 02.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

At utolsó mohikánok!

Témanyitás  kisistvan on Csüt. Feb. 23, 2012 3:00 am

Lehetséges, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság központi bankja (CBI) feletti irányítás a legfőbb ok, amiért most Irán áll a nyugati és izraeli hatalmak célpontjában ?
Irán egyike a világ azon három országának, amelynek a központi bankja még nincsen a Rothschildok ellenőrzése alatt. Szeptember 11-e előtt még 7 ilyen ország volt: Afganisztán, Irak, Szudán, Líbia, Kuba, Észak-Korea és Irán. 2003-ban azonban Afganisztánt és Irakot is elnyelte a Rothschild-polip, és 2011-ben Szudán és Líbia is elesett. Amióta a Rothschildok 1815 körül átvették a Bank of England irányítását, folyamatosan terjesztik ki a banki ellenőrzést az egész világon. A módszerük az, hogy ráveszik az adott ország korrupt politikusait, hogy vegyenek fel hatalmas hiteleket, amelyeket soha nem lehet visszafizetni, s így a Rothschild bank adósai lesznek. Ha egy vezető nem fogadja el a kölcsönt, azt megbuktatják, elűzik vagy megölik. És ha ezek egyike sem sikerül, akkor a következő lépés az invázió, melynek nyomán egy uzsora-alapú Rothschild bank jön létre. Ahogy a feszültségek nőnek és az Irán elleni egyébként nehezen elképzelhető háború közelebb kerül, érdemes megvizsgálni az iráni bankrendszert mert Ők az utolsó mohikánok akiket a pénzhatalom nem tudott maga alá gyűrni. De itt van egy nagy akadály az iszlám törvénykezés: Az iszlám tiltja a kamat szedését, ami hatalmas probléma a rothschildi bankrendszer számára. Néhány évszázaddal ezelőttig a kamatszedés a keresztény világban is tilos volt, és még halállal is büntették, ugyanis kizsákmányolásnak és elnyomásnak számított. Ezért a pénzügyi hatalomátvétel előtt az iszlámot kell megbuktatni. Itt a cél a fontos nem az eszköz. Ezért a pénzvilág még egy beláthatatlan háborús konfliktust is bevállal.A Rothschildoknak igen erőteljes befolyása van a világ legfőbb hírügynökségeire. Folytonos ismétléssel, a tömegeket becsapva rémtörténeteket hitetnek el állítólagos gonosz gazemberekről (iszlámról). A Rothschildok ellenőrzik a Bank of Englandet, a Federal Reserve-t (Amerika központi bankját), az Európai Központi Bankot, az IMF-et, a Világbankot és a bázeli Nemzetközi Elszámolási Bankot. Szintén az ő tulajdonukban van a legtöbb arany a világon, valamint a londoni aranytőzsde, amely naponta meghatározza az arany világpiaci árát. Azt mondják, a család tulajdonában van, a bolygó vagyonának több mint a fele – a Credit Suisse becslése szerint 231,000,000,000,000 (kétszázharmincegy ezer milliárd) dollár (* a világ hivatalosan leggazdagabb embere Carlos S Helu 74 milliárd dolláros vagyonának a 3,122-szerese és ez Evelyn Rothschild, a jelenlegi családfő vezetése alatt áll. Irán szintén nem a nukleáris vagy háborús fenyegetés miatt áll a célkeresztben.
Mi hát az igazi ok? Az olajon keresztül realizálható több ezermilliárdos profit vagy a szintén ezermilliárdokban mérhető háborús nyereség? Illetve, hogy csődbe vigyék az amerikai gazdaságot vagy a harmadik világháború elindítása? Talán el akarják pusztítani Izrael ellenségeit, vagy megsemmisíteni az iráni központi bankot, így akkor már senki sem marad, aki szembeszálljon a rothschildi pénz fegyverrel?
Ezen okok közül bármelyik elképzelhető, vagy ami még rosszabb, lehet, hogy mind egyszerre érvényes.
Emlékeztető: „Engedjétek meg, hogy én adjam ki és ellenőrizzem egy nemzet pénzét, és nem fogok azzal foglalkozni, hogy kik írják a törvényeit.” (Amschel Rotschild) 1982-es Kádári időkben Fekete János és Medgyesi Péter irányításával Magyarországot becsatolták a háttér pénzügyi hatalom felügyelete alá. Magyarországnak ettől kezdve csak korlátolt önállósága van amit nap mint nap tovább szűkítenek.

kisistvan

Hozzászólások száma : 43
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Amerika és az emberí jogok!

Témanyitás  munkasor on Hétf. Feb. 27, 2012 5:34 pm

Bizony furcsa megközelítése az emberi jogoknak amit nyugat Európa és az Amerikai Egyesült államok művelt, művel a mai napig. Ami a ,,fejlett" nyugati világnak nem tetszik, az érdekeit sérti, az antiszemitizmus rasszizmus emberi jogok durva megsértése. De ne essék szó olyan példátlan durva emberi jogok sárba tiprásáról, mint a múltban volt INDIÁN holokauszt, stb. De sorolhatnám az e fajta emberiesség ellen elkövetett bűnöket a mai napig. Pld: Afganisztánban az elesett harcosok nyilvános levizelése, a korán szent könyvek nyilvános égetése. Bizony ezek a bűnök igen súlyosak. Ezért a ,,nyugati" világ nagy áldozattal fizet, fizetni fog. Ezután cinikus az a megjegyzés hogy a nyugati haderő számára mind veszélyesebb helyé vált Afganisztán (azon csodálkoznék ha nem). Sajnos a nyugat ezen cinikusságának a Magyar állam, Kormány is egy ilyen áldozat a napjainkban. Mert amit Magyarországgal művelnek az is felér egy virtuális levizeléssel. És még elvárnák hogy jópofát vágjunk mindehhez. Sajnos ehhez Magyarországon igen sok hazaáruló kollaboránst találnak. Ezért fontos hogy március 15-én minnél többen vonuljunk a békemeneten, hogy a ,,háttérhatalom" érezze a Magyar nép szabadság vágyát.! (minket nem lehet csak úgy levizelni)

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  peter on Szer. Feb. 29, 2012 5:43 am

Hogy mi is történik velünk, és a nagyvilágban nézzük meg ezt a videót!:
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=12377

peter

Hozzászólások száma : 57
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Bucsu Kertész Ákoktól!

Témanyitás  erdeklodolakos on Csüt. Márc. 08, 2012 3:12 am

Szívünk sajog, szemünk könnybe lábad, gyomrunk összeszorul arra a nem várt (borzalmas) hírre, hogy Kertész Ákos honfitársunk Kertész Imre példáját követve búcsút intett hazánknak és Kanadába távozott, mert nem bírta tovább a rettegést, az üldöztetést és/vagy a megaláztatást a „genetikusan alattvaló (sic!) magyaroktól.
Sajnos úgy tűnik, hogy nincs szerencsénk a „Kertészekkel”, illetve a Kossuth és/vagy Nobel-díjas íróinkkal, pontosabban nincs szerencsénk a „a genetikusan felettes” személyekkel, mert nem becsültük meg őket, nem vagyunk méltók arra, hogy egy országban, egy levegőt szívjanak velünk.
Kertész Imre például csupán a fukarságunkra jellemző szerény elismeréseket markolhatta fel a gyűlölt magyaroktól: 1. Füst Milán-díj (1983), 2. Forintos Díj (1986/, 3. Artisjus Irodalmi Díj /1988), 4. József Attila-díj (1989), 5. Déry Tibor–jutalom, 6. Az Év Könyve-jutalom (1990), 7. Örley-díj (1990), 8. Márai Sándor–díj (1996), 9. Kossuth-díj (1997), 10. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Nagydíja (1997), 11. Budapest díszpolgára (2002).
Kertész Ákos egy csipetnyivel többet mondhat magáénak, de korántsem annyit, mint amennyit megérdemelt volna: 1. SZOT-díj (1966), 2. József Attila-díj (1972), 3. József Attila-díj (1984), 4. József Attila-díj (1992), 5. Szépirodalmi Kiadó Nívódíja (1990), 6. Művészeti Alap Irodalmi Díja (1991), 7. A Magyar Köztársasági Érdemkereszt tiszti-keresztje (1992), 8. Arany János-díj (1991), 9. Hazám-díj (2002), 10. Táncsics Alapítvány Életmű Díja, 11. Kossuth-díj (2008), 12. Budapest díszpolgára (2002).
Alighanem a különféle díjakat osztogatók maximális figyelmetlenségét fémjelzi, hogy ezek a kimagasló tehetségek, a genetikusan felettes író-óriások ennyire el voltak nyomva! Az meg egyenesen felháborító és a genetikusan alattvalók IQ-jára jellemző, hogy a Kertészek értékes művei a könyvtárakban porosodnak és az eladott (megvásárolt) példányok száma szégyenletesen kevés, olyan személy pedig még nagyítóval sem található, aki képes lenne felsorolni a két Kertész „termésének” a címeit.
Érthető és elfogadható, hogy Kertész Ákos agyműködésében – ekkora mellőzés és kirekesztés reakciójaként – elhatalmasodott a paranoia egyik (ún. üldözési mániája/téboly jellegű) típusa, amelyről ugyanúgy nem tehet, mintha krónikus hasmenésben vagy lumbágóban szenvedne.
Kertész paranoiáját igazolja az az állítása, hogy minimum háromszor megkergették Budapesten, és alig tudott megmenekülni üldözőitől, ami arra utal, hogy nyolcvan éves kora ellenére igen gyors futónak bizonyul, vagy üldözői a kilencvenes kor közelében jártak, és vénségükre jutott eszükbe „kergetősdit” játszani.
Más alkalommal (az uszodában) a vízbe akarták fojtani, de szerencsére résen volt és meghiúsította a merénylő tevékenységét.
Kertész azt is sérelmezte, hogy esetenként durva megjegyzésekkel illették, köpködtek felé, sőt egyszer le is köpte valaki. Igazat kell adni a nagy írónak, csúnya, illetlen és gusztustalan a köpködés, de jusson eszébe, hogy ő volt a kezdeményező, ő az egész magyarságot köpte szembe az USA-ból, azokat (is), akiktől felmarkolta a díjak és elismerések tömegét, akik révén jólétben fürdött, tehát messze nem lett kiegyenlítve az érintettek számlája egyetlenegy viszont válasszal.
Jóindulatú figyelmeztetésnek szánom Kertész Ákosnak, hogy nem a megfelelő helyet választotta ki magának éjjeli vagy nappali menedékül, hiszen Kanadában is él szépszámú genetikusan alattvaló magyar, akik között biztosan van olyan, aki nem kimondottan szimpatizál a genetikusan felettes egyénekkel. Talán még nem késő megváltoztatni menedékhelyét, és menedékjogot kérni az Orosz Föderáció, Szíria, Izrael vagy Irán illetékeseitől, ott sokkal kevesebb „genetikusan alattvaló” magyar van, mint Kanadában. Csupán arra vigyázzon, nehogy azokat is sértegesse, mert ott nem ússza meg egy kis kergetődzéssel vagy köpködéssel!
Búcsúzzunk el tehát Kertész Ákostól, éljen sokáig jó egészségben, kezeltesse a paranoiáját, az is gyógyítható, ha betartja a szakorvosok utasítását. Mi valahogy megleszünk (kibírjuk) nélküle, és talán – a túlvilágon –, Arany János, József Attila, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, valamint a többi egykori nagyjaink is elégedetten veszik tudomásul, hogy csökken a haszonlesők, a gyűlölködők, a hazudozók, a vádaskodók, a képmutatók és a hazaárulók száma.
Adja Isten, hogy Göncz Kinga, Gyurcsány Ferenc, Tabajdi Csaba, Bokros Lajos, Gurmai Zita, Unger Klára, Mesterházy Attila, Schiffer András, Szanyi Tibor, Lévai Katalin, Lendvai Ildikó és „hasonszőrű” társaik kövessék a két Kertészt, megfogadván Gyurcsány tanácsát, miszerint: “Nem kötelező itt maradni – tessék – el lehet menni”. Szent meggyőződésem, hogy senkinek sem hiányoznának...

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 168
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Amikor a fagyi visszanyal!

Témanyitás  munkasor on Pént. Márc. 09, 2012 11:57 pm

Vége a paradicsomi állapotoknak. Ezt borzasztóan savalja az MSZP hisz az ország kőbányainak 90%-át ők uralják, az eddig Ők voltak a ,,beszállítók" minden építkezéshez. Igaz sok esetben csak a számlát állították ki, mint Mezőkovácsháza esetében 2002-2006-közt. A kő soha nem lett leszállítva csak leszámlázva. Ez a játék az elmúlt nyolc évben szinte az egész ország területén folyt. Nem véletlen hogy ott vagyunk ahol vagyunk. A Zalai lap szerint a költségek szempontjából mindenesetre az a jó ha valós szolgáltatásért, valós ellenszolgáltatást biztosítanak. A szennyvízberuházáshoz valóban termelő bányáiból szállítanak. A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás projektmenedzsment-vezetője, Fitos István a Zalai Hírlapnak azt mondta: nincs információjuk arról, hogy a kivitelező konzorciumok honnét szerzik be az építőanyagot. De a lényeg azon van hogy csak valóságban megtörtént szolgáltatásért fizessünk ellen szolgáltatást.
Barabás András, a SADE Magyarország Kft. és az Euroaszfalt Kft. alkotta S-E Nagykanizsa Konzorcium projektvezetője szerint a kő zalai szállítmányozón keresztül, környékbeli bányákból érkezik Dél-Zalába. A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Közgép Zrt. partnerségén alapuló SZK Kanizsa Konzorciumtól pedig azt közölték: több magyar kőbányából vásárolnak kőzúzalékot a beruházáshoz. Miután a kivitelezők az ország számos pontján dolgoznak egyszerre, keretszerződéseik lehetővé teszik, hogy a bányák helyétől függetlenül hasonló feltételekkel szerezzék be az alapanyagot. De minden erővel igyekeznek kizárni a már kialakult maffiát.
A Közgép felbukkanása nem meglepő. Hisz Ez a cég amelyik legkevésbé vett részt az ország tönkretételében.
A cég a nagyobb beruházások mellett „ az önkormányzatok, kisebb állami intézmények által kiírt olcsóbb tendereken is részt vesz”. Mint ismert, az első Orbán-kormány (1998-2002) idején az akkori ellenzék sokat támadta a kormányfőt, családja bányaügyei, főleg a gánti Dolomit Kft. termékeinek megvásárlása miatt, de nagy vihart kavart Zalában a hahóti tőzegbánya esete is. Orbánék családi cége hektáronként sok ezer forintot kínált a helyi ingatlantulajdonosoknak, miközben az MSZP vállalkozói fillérekért akarták felvásárolni a terület. Pedig a terület alatt több százmillió forint értékű tőzegvagyon lapul. A bírósági ítéletek szerint Orbánék reális áron jutottak ingatlanokhoz a bányatelken – írta korábban a Népszabadság.
Később az LMP tette szóvá, hogy Magyarországon a (természetvédelmi) törvény erejénél fogva minden láp védett. Ennek ellenére a Zala megyei Szévíz-völgyi lápterületeken több cég engedélyt kapott tőzegbányászatra, köztük a Gánt-Kő Kft., amely idősebb és ifjabb Orbán Győzőé. De nem tette szóvá a Szoc-Lib csoporthoz tartozó üzletí körök rabló tevékenységét. A nemzeti oldal vállalkozói nem akarja felvenni a kesztyűt, de azt bizton állíthatják, náluk a szabályoknak megfelelően zajlik a termelés.

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  fulopbela on Csüt. Márc. 15, 2012 1:08 am

Mondhatní kísért a múlt. Amióta az emberi emlékezet (visszatekintés) működik azóta van lopás, egyik ember a mások kárára akar jobban élni. Bizony ez most is tetten érhető. Ez állandó harcot jelent az állam hatalom és a renitensek között. Ez bizony nagyon el tud durvulni ha az államhatalom szereplői és annak holdudvara élen jár a lopásban. Ezt láthattuk a 2002-2010-közöttí ciklusban. De a választásokkal ezek a csoportok és kapcsolatrendszere nem szűnt meg létezni. Ez olyan méreteket tud generálni hogy az államhatalom képviselőit is visszavonulásra tudja kényszeríteni. Napjainkban ez játszódik a szemünk előtt. A Maffia az nem nemzeti hanem nemzetközi, olyan erőt képez hogy akár a fennálló rendet is meg tudja változtatni a saját javára.
Komoly közgazdászok számításaik szerint évi mintegy 8500
milliárd forintra rúghat az ellenőrizetlenül kiáramló, elvesztett pénz.
Ezt az óriási lyukakat kéne betömni, ahol valósággal
ömlik ki a pénz az országból
Csakhogy ez egy szervezett nemzetközi maffia kezébe van!,
hogy „hol ömlik ki a pénz”.?
Ebben a legnagyobb tételt a külföldre eladott belföldi monopóliumok jelentik, így évi „3000
milliárdunk megy ki láthatóan és láthatatlanul”
De nem kis tétel a felesleges bürokráciát, ami 2000 milliárd forintot jelent.
Az adókikerülés pedig 2000 milliárd.
Az állami pazarlás pedig
további 600 milliárd forintos kiáramlást okoz.
De az államadósságra fizetett túl magas kamaton az ország legalább 500
milliárd forintot veszít.
A magas munkanélküliségen pedig közel 200 milliárdot.
„A túlzottan magas valutatartalék tartásán: 100 milliárdunk”megy el.
Míg az állami korrupción egy „másik százast” veszít el az ország.
Ezek megszüntetése túl sok érdeket sért, ezek gyors megszüntetése,
komoly feszültségeket támadásokat generálna ezért csak fokozatosan lehet megszüntetni.
A,, jólét, nyomában a boldogság” eléréséhez
négy nagy területen kell teljes fordulatot elérnie az országnak.
„Először: be kell tömni azokat a lyukakat, ahol valósággal ömlik ki a
pénz az országból.
Másodszor: le kell venni a vállalkozásokról és az emberekről a béklyókat.
Harmadszor: ki kell aknáznunk a munka minden lehetőségét.
Negyedszer: fel kell tárnunk és használnunk kell az összes növekedési forrásunkat.
A hátráltató tényezők, „a gúzsok” között van a tőke, a hitel, az állami garancia hiányát,
amelyek korlátozzák a vállalkozásokat a munkahelyek megteremtésében.
Legnagyobb hiányosság az erős középosztály hiánya.
Ez visszafogja a fogyasztást, ide
sorolta a belső piac szűkösségét, amely negatívan hat a beruházásokra, a
külső piacra jutás gyengeségeit, amelyek negatívan hatnak a hazai cégek
bővülésére, a belső monopóliumokat, amelyek akadályozzák az új hazai
cégek piacra jutását
.De nem kis mértékű a használható tudáshiány és a „tudástőke” torz szerkezete,
Az árfolyam és az alapkamat mai szintjét, az
infrastruktúra szűk keresztmetszeteit, amelyek negatívan hatnak a
közlekedésben és az információáramlásban.
Jobb képzettséggel minden ágazatban több munkára lenne szükség, minőségi
felsőoktatással is több munkára adódna lehetőség, ugyanez a helyzet a 10
fő alatti mikro- és a 50 fő alatti kisvállalkozásoknál is.
Több munkát, nagyobb termelést kellene elérni olyan ágazatokban, mint a
turizmus, a mezőgazdaság vagy az építőipar.
De nagyobb növekedést eredményezhetne az új technológiák
alkalmazása, amelyből az „új GDP” kétharmada származhatna, a növekedés
az export bővüléséből, az okos importhelyettesítésből, a magasabb hazai
hozzáadott értékből és az erősödő versenyképességből, a több
beruházásból és az emelkedő fogyasztásból adódna. Ezek már minden elindultak, de még jó
sokáig kell öles léptekkel mennünk előre ahhoz, hogy célba érjünk.
Ennek legnagyobb akadálya A volt pártállami elit és holdudvarához, a
milliárdosokhoz és a milliomosokhoz tartozó társaságok. A kieső bevétel kitermelésére az
általuk sanyargatott kisember már nehezen képes!
Erre a kérdésre egyre sürgetőbb megadni az ELFOGADHATÓ választ!
Ebben a kormányban megvolna a szakértelem, tisztesség és akarat.
1848 óta nem tudjuk elérni!
Itt lenne az ideje, mert a fél ország már éhezik…
Ez már elérte a kormány ingerküszöbét?
Nemcsak az unió és az IMF a hibás, hanem a hatalom által még
eltűrt maffia, a zöld- és vörösbárók ténykedése is.
Egyre több jel utal arra, hogy már ők az ország vezető ereje…
Az adócsalók, a föld- és egyéb spekulánsok paradicsoma lett a
Hazánk a 2002-2010-közöttí kormányok idején.
Mi a szégyen, ha még ez sem az?

„Mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek.” (Móricz Zsigmond)

fulopbela

Hozzászólások száma : 25
Join date : 2011. Jul. 25.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  nagyistvan on Pént. Márc. 30, 2012 8:50 pm

Én Schmitt ügyben sem támogató sem elítélő nyilatkozatot nem tettem (teszek) Az ilyen ügyek elbírálása meghaladja a képességeimet. Bízok benne hogy van ebben az országban arra illetékes aki majd kimondja a végszót. Természetesen bármilyen legyen a végső vizsgálat eredménye azt én vitatni nem fogom.
De most merem borítékolni hogy bármi legyen a vizsgálat eredménye az a Mi életünkre nem lesz hatással.!
Csak visszább a,, lelkesedéssel". Magyarországban még senkitől eddig nem vontak vissza kis doktorit. De még Stockholmban sem vontak vissza Nobel díjat pedig azért már voltak érdekes esetek. De én azt hiszem egy hazafinak ennél vannak előbőrevaló gondolatai. De azért várjuk meg a végső döntését. Annyit most is mondok mint már sokszor hogy a végső illetékes szervezet bármilyen döntést hoz én azt tiszteletben tartom! Én elhiszem mivel az írásokból az veszem ki hogy a Szoc-Libeknek ez most kész tragédia hogy Schmitt Pált nem mondott-le. De higgyétek el ettől a világ még nem omlik össze. A nap fel fog kelni és időben le fog nyugodni. Nekünk nem fog egy darab kenyérrel, sem több, sem kevesebb lenni.
De ennél már történt az országban súlyosabb dolgok és azok sem rendítették meg a világot. De vajon nekünk a dolgunk ilyen esetben a ,,verdikt" kimondása. De ez is beletartozik a demokráciába, ha valakit az ilyen és hasonló esetek a gyönyör fokára repít hát tegye. Egy pár hasonló csemegével szolgálok a teljesség igénye nélkül hogy az élvezeteket fokozzam. 1990-ben megalakult az új kormány. Az államfőt (Gönc Árpád SZDSZ) Azt tudni illik hogy az SZDSZ-ről azóta bebizonyosodott hogy Göncz Árpád és csapata volt a pártállam igazi ,,TÉGLÁI" Majd az idő múlásával kiderült hogy lll/lll-as ügynök volt, (patkány fedőnévvel) a pártállam idején. Hogy hány embert tett tönkre az az Ő lelki terhe. (az akkori parlamentnek Kb.fele ügynök ,vagy ÜGYNÖK TARTÓ tiszt volt.) 1990-1994-közt hoztak olyan törvényt hogy bizonyos tisztségeket volt ügynök, vagy tartótiszt ha nem lép vissza a múltját nyilvánosságra hozzák. Így járt Horn Gyula ügynök tartótiszt, és Medgyesi Péter KGB ügynök, Ők egy na-és el elintézték. Bokros Lajos aki pénzügy minisztersége alatt lebukott hogy a Panamai egyetemen végzett és ott szerezte a NAGY doktorit Holott kiderült hogy az ECSERI PIACON VETTE. (Bokros a Minszki főiskolát végezte) Az MDF ezen csalás tudatába a listán szerzett EU-s mandátumával küldte EU-s képviselőnek. A Svájci Nemzeti bank elnökének a bróker felesége a tőzsdén nagyot nyert, a Központi bak beavatkozásakor. Mivel gyanú esett az elnökre hogy az Ő információja alapján tette a tőzsdei műveletet az elnök lemondott. Simor András obsor cégeken keresztül adóelkerülést végzett (nagyot nyert), azt be is ismerte de nem mondott le. De rengeteg ember van akik még adott esetben lemond vagy nem mond le. Hogy Smidt Pál államfő esetében mi lesz a konkrét eredmény hogy mi lesz a végső döntés azt mi ne előlegezzük meg. Főleg ne ítélkezzünk.

nagyistvan

Hozzászólások száma : 15
Join date : 2011. Jul. 24.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  munkasor on Szomb. Május 12, 2012 5:52 am

Megkezdődött a Jobbik vonulásos tüntetése mivel a nagy testvér (Gobál gazdi) így kívánja,
A nagyszabású demonstráció az MSZP székházától (Jókai u. 6., az Oktogon közelében) indul, A jobbik minden olyan eszközzel (jelképpel) fel volt szerelve amiről azt lehet mondani, antiszemiták, rasszisták. A menet célállomása pedig a Fidesz székháza (Lendvay utca 28., a Hősök terénél), Ezt a felvonulást, melyet az EU és az IMF nyomására hajtanak végre a helytartók. Azt meg kell akadályozni hogy Orbán Miniszterelnök és csapata különböző KELETI útjaikkal lazítsa az IMF-függőséget.
Egyre többen gyűlnek a Jókai utcában, helyszínen tartózkodó tudósítónk elmondása szerint valóságos zászló-erdőt lehet látni.
Pörzse Sándor, ÜGYELETES HORDÓSZÓNOK a Jobbik országgyűlési képviselője köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Elmondta, hogy amikor 2010 közeledett, tudtuk, hogy a FIDESZ kormány megpróbálja az elszámoltatást, számítottunk rá, hogy nem lesz jobb, de arra nem, hogy már lassan minden jelentős MSZP-és ellen eljárás fog folyni. Igaz titokban csatlósok voltunk az MSZP-vel de csak titkon, elmúlt években.
Z. Kárpát Dániel az első felszólaló. Beszédében felhívta a figyelmet: a gyarmattartóink egyik székháza előtt állnak ( a tüntetés az MSZP székházától indult.). 2012-ben ugyanazokkal alkudozik az MSZP és a Fidesz, akikkel Kádár alkudozott, a módszer és a rendszer nem változott. Akik most kormányon vannak, az IMF kottájából már nem akarnak játszani. Az IMF által kívánt megszorítások túltesz a Bokros-csomagon is. Mint láthatjuk a Bokros csomagra a magyar választók milyen boldogan emlékeznek. Ezért mindent el kell követnünk a kormány keletre nyitásának megakadályozására.
A nemzeti radikális képviselő hangsúlyozta azt kell terjeszteni, hogy: olyan helyzetbe került az ország, hogy a betegek húsz százaléka már a gyógyszerét sem tudja megvenni. Ma már az a kérdés, hogy eszünk, kifizetjük a számláinkat vagy ruházkodunk. 150 ezer devizahiteles család nem tudja befizetni a törlesztőrészletét, a kormány kvóta alapján rakja az utcára az embereket. Az emberek ezt elhiszik és nekünk nagyobb esélyünk lesz 2014-es választáskor. De ha a kormány sikeres nyitást tud tenni keletre akkor ezek nem jönnek be és a JOBBIK derék hada kiesik a parlamentből..
Z. Kárpát kiemelte azt is, hogy az írek rosszabb helyzetben voltak nálunk, hiszen a gyarmatosítóik elvették még a nyelvüket is, újra kellett azt tanulniuk, mégis talpraálltak, hat-nyolc gyerek születik családonként. Ez jó példa lehet számunkra is, hogy igenis visszavehetjük a Kárpát-medencét. Ezután ingyenes POTEMIX osztás kezdődött.
Az igazi fegyver az emberek zsebében van, ami nem más, mint a pénz, hiszen mi magunk döntünk arról, melyik bankba visszük a pénzünket vagy hol költjük el azt. "Ha úgy döntünk, hogy bojkottálják az embereket tönkretevő bankokat és a dolgozókat kizsákmányoló multikat, akkor két héten belül kitakarodnak az országból" - zárta beszédét a jobbikos politikus. Na ezt az ősbolsi szöveget nagy taps fogadta.
A rendezvény következő felszlalója, Vass Péter, egy világtalan fiatalember, akit 2006-ban 11 lövés ért, elmondta: a fogyatékosokat is érintik a gazdasági intézkedések. A rendszerváltás előtt a vakok 80 százaléka dolgozott, mára ez a szám 10-15 százalékra esett vissza. Ha mégis foglalkoztatja őket valaki, akkor az csak azért van, hogy felvehesse az értük járó állami támogatást. Ez is jól hangzott!
Számos, a vakoknak készült termék Magyarországon sokkal drágább, mint külföldön, ráadásul a telefont is megadóztatják, noha ez számukra rendkívül fontos eszköz a kapcsolattartáshoz. " A nyelvújítás korát éljük, így bevezethetnénk azt a szót is, hogy megélhetési érdekképviselet. Vannak ugyanis olyan civil szervezetek, melyek rátelepednek ezekre az állami támogatásokra" - mondta Vass Péter. Ezt is nagy ováció fogadta.
A következő felszólaló Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselője. Beszédében kiemelte, azoknak a székháza előtt állnak, akik az előtte felszólaló Vass Péterre rálövettek. Mindaddig nem lehetünk nyugodtak, míg ezen pártok vezetőit nem vonják felelősségre. Az MSZP képviselői ne sétálhassanak szabadon az utcán, amíg bocsánatot nem kérnek 2006-ért.
Felháborító, hogy a lopott közpénzből épített székházukra kitették, hogy "MSZP - tetszik" (a fecbookon használatos like-jel). Morvay hozta a formáját akárcsak Torgyán, vagy Csurka.
A képviselőasszony továbbra uszított a EU ellen úgy ahogy arra meg van bízva. beszédében gratulált kollégáinak, akik bevonták a Képviselői Irodaházról a zászlót. Erőt kell mutatni és vissza kell venni a hazát - tette hozzá.
Morvai Krisztina beszédében kitért arra is, hogy a rendszernek nincsen vívmánya, ez a helyes diagnózis, a megoldást is erre kell építeni. Egy olyan rendszer lenne sikeres, ahol jobb lenne az életszínvonal, jobb lenne a közbiztonság és jobb lenne a jövő. Az ország vezetése minden bizonnyal az Ő irányításával hazaszerető emberek vezessék az országot. A szegénység, a bűnözés rossz emberek rossz döntésének a következménye. Az volt a legnagyobb hiba, hogy nem vonták felelősségre még a kommunista vezetőket, így azok elszemtelenedtek. Ezt a lózugot a JOBBIKOSOK nagy tapsviharral fogadták.
Morvai beszéde után a tömeg elindult a Fidesz-székház irányába. A tüntetéshez csatlakozott a Nemzeti Érzelmű Motorosok csapata is. A tüntetők "Övék a múlt, tiétek a jelen, miénk a jövő" - feliratú molinóval haladnak a menet élén.
Számos jobbikos politikus is részt vesz a tüntetésen, így Gyüre Csaba, Vona Gábor, Szegedi Csanád, Balczó Zoltán, Sneider Tamás, Losonczy Pál, Volner János.
A tüntetők a vonulás közben skandálják: "Nem leszünk gyarmat" , " Szabad Magyarország", "Nem kell nekünk Unió, takarodjon Barroso" Bizonyára az EU BAL-LIB sajtója ezzel lesz tele. A JOBBIK most már ezt is kipipálhatja, Magyarország EU ellenes rasszista és antiszemita.


munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Gyurta Dániel előtt tiszteleg egész Norvégia!

Témanyitás  donkihote on Vas. Aug. 05, 2012 5:59 am

A kétszáz méteres mellúszásban világcsúccsal olimpiai bajnok Gyurta Dániel címlapokra került Norvégiában, miután bejelentette, aranyérmének másolatát a tragikusan elhunyt Alecxanser Dale Oen kapja, el fogja küldeni az úszó családjának. A 26 éves norvég április harmincadikán halt meg az edzőtáborban. A családja a helyszínen nézte végig a londoni küzdelmeket, a napokban térnek haza.
„Alex halála nemcsak a családnak volt tragédia, hanem az úszásnak is, a sportnak. A barátom volt, ez a legkevesebb, ez a tisztelgés, amit tehetek érte” – idézi a lap a 23 éves magyar bajnokot.
A cikkbe azt a fotót tették, amikor az égbe mutat a dobogó tetején, és a lap azt a következtetést vonja le, valószínűleg rá mutatott. Gyurta magyar újságíróknak nem árulta el győzelme után, miért mutatott a csillagok felé, azt kérte, hadd maradjon az ő titka.
A lap megjegyzi, régóta tudott, hogy a mellúszók között milyen speciális barátság van, sokkal inkább összetartanak, mint mások.
A norvég szövetség főtitkára, Björn Soleng a család nevében köszönte Gyurta tettét, egyúttal nagyrabecsüléséről biztosította.
Az Indexet úgy tájékoztatta egy Oslóban élő magyar, hogy félóránként cseng a telefonja, Gyurta miatt keresik, és gratulálnak neki. „Némelyik még el is sírta magát, hihetetlen” – zárta olvasónk a levelét.
Öröm az ilyen írást beszerkeszteni és honlapra tenni! Csodálatos, tiszta szemű és tiszta szívű magyar fiatalember ez a Dani.
Ithon Magyarországban ,,természetes" a liberális sajtómunkások belemartak, ahogy annak idején Egerszegi Krisztinába is. Olyan kevés öröme van mostanában a magyarnak, nehogy már örülni merészeljünk… Hát ezek ilyenek! Gyurta Dánielért egy ország izgult, egy egész nemzet határokon innen és túl is.
Aztán Gyurta, ahogy kell, megnyerte az aranyat, csak úgy mellesleg úszott egy könnyű világcsúcsot – és másnaptól elkezdett rá ömleni a mocsok. A Népszabadság veterán epehányógépe, Aczél Endre sietett leszögezni, hogy ha még 10 métert kellett volna úszni, az angol fiú nyer, és nem Dani. Gyurcsány virtuális cipőpucolója, Gréczy Zsolt azon akadt ki, hogy Czene Attilának államtitkárként volt pofája élő adásban szurkolni ifjú sporttársáért. A légizzadságszagúbb dumát az indexes Sportgázén Magyari Péter szenvedte ki magából, aki a következő, a Rézkilincs borozóban is vér-ciki kocsmai bölcsességgel hozakodott elő: "Kétségtelen, hogy Gyurta Dániel most nagyon nagy szám, mindenki vele foglalkozik, ebben gondolom, szerepe van a világcsúcsnak is, ami az eredményjelzőn szerepelt. De ezzel együtt ne felejtsük el, hogy sok szorgalmas ember van még ebben az országban, akik esetleg ugyanígy tudnának örülni annak, ha velük is foglalkoznának a közvéleményben."
Most ellőhetnénk a közismert gigaközhelyet a „magyar ember irigységéről”. Csakhogy a fent nevezett arcoknak egyrészt annyi közük van magyarsághoz, mint nekem az úszáshoz. Megfordultam már párszor medencében, nem is fúlok bele, ha nagyon igyekszem, de az már az első két tempó után kiderült, hogy nem lesz belőlem olimpiai bajnok. ,,Ők" is feltűnnek néha itt köztünk a nagy magyar medencében, hamar kiderült, hogy nem sok keresnivalójuk van köztünk, úgyhogy azóta csak néha ugranak be, hogy jól belepisáljanak.
Másrészt: a történet még csak nem is erről szól igazán. Sokkal inkább arról, hogy Gyurta Dánielnek van egy megbocsáthatatlan bűne: szereti a nemzetét. És ezt még van képe azzal is súlyosbítani, hogy e szörnyű vétkét nem is titkolja. Győzelme után azt nyilatkozta, hogy 15 millió magyart vitt végig azon a kétszáz méteren, s a hírek szerint a döntőre Fankadeli egyik számával készült fel lelkileg.
Hát, ezért durrant el a balliberális médiatrollok borsónyi agya, ezért pukkant ki a nyomorult lelkük mélyén rejtegetett gennygóc, amit most jól rá is okádnak egy fiatal, végtelenül szerény, alázatos, zseniális sportolóra. Mert ezekben a beteg fejekben soha nincs fegyverszünet, a gyűlölet szorgos kis csatornamunkásai ilyenkor is lankadatlanul lapátolják ránk a saját mocskukat.
Azt még csak-csak megbocsájtják, ha valakinek a melegítőjén magyar címer van – de, ha alatta magyar szív is dobog, azt már nem. Soha ne felejtsük el, mit mondtak ugyanezek a figurák tíz esztendeje: Egerszegi Krisztina a jobboldal melletti kiállása után „már csak a fél ország Egérkéje”.
Szar lehet nekik a másik feléhez tartozni..
Mi is lehet a fő baj a sportolókkal? Nem járnak antifa-tüntetésekre, és a másik nagy bűnük, hogy nem vesznek részt a buzi-felvonulásokon! Nem csókolják meg azt, aki bejelenti nagy nyilvánosság előtt, hogy ő bizony meleg. Meleg a húsleves, és meleg a nyár! A meleg szót is el akarják venni tőlünk!

Bizony ez így van ami kis településünkön Mezőkovácsházán. Itt sem bírnak benyugodni Mezőkovácsháza ellenségei ha nem az Ő (SZOC-LIB) csapatukba tartozó ér el sikert. Persze az Ő csapatuk nem-érhet el sikert hisz TEHETSÉGTELENEK!

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  munkasor on Pént. Aug. 10, 2012 1:21 am

Az úgynevezett rendszerváltás előtt a magyar mezőgazdaság a világ élvonalában, az első-második helyen állt, jelenleg a 90. helyen tanyázik. A rendszerváltás után a vállalatok, szövetkezetek élén levő ,,Menedzsment" a kezelésére rábízott vagyon felett a tudatlan, a volt pártállam ideológusai segítségével megvezetett dolgozók támogatásával megszerezték a rájuk bízott közösségi vagyon felett az ellenőrzési és rendelkezési, tulajdoni jogot. Mivel szakértelmük igen kevés volt ezért rövid időn belül azt elvesztették vagy eladták. Az uniós csatlakozáskor már szinte minden jelentős feldolgozó külföldi kézre került, ezért ezek működését leállították. Az üzemeket jó részét lebontották. A kereskedelem kulcsszerepét a külföldi multik átvették. A bankok tulajdon jogát átvették. A médiában pedig nemzet ellenes embereket tettek, akik élvezetből váltak hazaárulókká. Ezek után betiltották az élelmiszer-termelést, és azóta esszük a külföldről behozott élelmiszernek nevezett valamit. Meg is szaporodtak jócskán hazánkban a rákos megbetegedések. Az időjárás befolyásolásával tovább romlanak a túlélési esélyeink! Tehát minden a liberális elgondolás szerint folyik.
Íme a liberális fő vonal:Termőföldjeik, élelmiszer feldolgozók tulajdonjogát meg kell mindenáron szerezni. Nem baj, ha nem művelteted, nem működteted. A lényeg, hogy a leigázott népség se tehesse. Mert a helyi pór népnek az utolsó lehetősége lenne az életbe maradásukra. Ezt végkép nem engedhető!
A reform szót a magyar ember, ha meghallja, kirázza a hideg! Mert azonnal tudja, hogy megint a bőrére utazik a hatalom… De már alig van rajtunk bőr urak és elvtársak! Amennyivel nő a kiadásaink, annyival csökken a jövedelmünk! A világ legmagasabb áfáját, legmagasabb vízdíját is mi fizetjük. Na, erre varrjál gombot magyar! Elszámoltatás és felelősségre vonás vontatottan megy hisz az a pénzügyi háttárhatalom ellenére van.
Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a nyílt lázadás a pusztító világerő ellen nem nagyon értelmezhető, mert a megtorlás hatalmas gépezetével egyelőre sikeresen elsöpör minden ellenállást. Nem lázadni kellene tehát, hanem egyszerűen semmibe venni, nem létezőnek tekinteni. Mint ahogy lételméleti értelemben valóban nem is „létezik”, csupán „fennáll”, rég túl van már a szakadék szélén, ám öntelt magabiztossággal rohan tovább a szakadék felett a semmibe. Kívánjunk neki jó utat, és hétköznapi döntéseinkkel igyekezzünk is elősegíteni, hogy mihamarabb beteljesedjék önmaga kiváltotta végzete.

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Válságban az egyén a család a települések, az ország és a világ.

Témanyitás  maczkaijozsef1 on Vas. Júl. 19, 2015 11:26 pm

Tisztelt vélemény nyilvánítók, vélemény olvasók. Sokan felvetik Mezőkovácsházán, (az ország területén) az Értelmiség passzivitását a közélet minden területén . A baj sajnos nem helyi (Mezőkovácsházi)jelenség. A legkisebb településtől szinte a világ minden szegletére kiterjedt mindenhol ahol a Liberális gondolkodás befészkelte magát a társadalomba. Ezt sajnos az emberek kényelme, közügyek iránti érdektelenség, az értelmiség társadalmi szerepkörének az elvesztésének következménye.

,,A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Edmund Burke)

Ezt a módszeres igyekezettel végrehajtott Liberális család rombolást világ viszonylatban a liberális erők diadalát jelzi. A ,,NÉPET" megpróbálják hasznos idióta szintre süllyeszteni.
Ezek után magától érthető ha közszerepet szinte kizárólag, gyenge (erkölcsű, műveltségű, jellemű) polgárok töltenek be.
Ez ellen a társadalom egy passzív ellenállást fejt ki.
Mégpedig a választók több mint 50%-a távol marad a jelöléstől a választási kampánytól és magától a konkrét választásoktól is.
Ebben a kialakult helyzetben elmondhatjuk, hogy többségben a közéletben olyan polgárok vannak akinek a közéleten kívül kellene lenni és olyanok vannak kívül akinek a közéletben kéne lenni.
A közszereplőket általában ,,30 aranyért" meg lehet venni!
Ennek egyenes következménye a mindent elsöprő korrupció.
A világ azon jelentős része mély válságban van, ahol a liberálisoknak szerepük van, akár mint társadalom része (Európa, Amerika, stb.)akár mint agresszorok (Ázsia, Közel kelet, Afrika).
Ezeknek a gazdasági válságnak az elsődleges jelei a morális válság. Ennek a válságnak a leküzdését a morális válság leküzdésével kellene kezdeni.
Nem világviszonylatban vagy országos szinten, hanem a társadalom legkisebb szerves részében, a POGÁR-on és a CSALÁD--ban.
A világ Liberális internacionalista ereje a családok szétzüllesztésével kezdte.
A többi már ennek a következménye.
Helyi választásoknál jellemző jelenség a liberális maszlaggal megdolgozott agyú emberek ösztönösen a náluk gyengébbekre szavaz, így élvezi a saját szellemi fölényét.
A legalább átlag szinten lévő polgár a nála okosabb okhoz (tehetségesebbekhez) ragaszkodik, mert nem szégyenli a saját fogyatékosságát.
A morális válság jelei a mezőkovácsházi polgárokon,de más település polgárain is már évtizedekre visszamenőleg érzékelhető.
Az egyén, család, települések, ország anyagi gondjainak ez a forrása.
Ez olyan helyen tud igen súlyos gondokat okozni, ahol az értelmiség nem tölti be a ,,lámpás szerepét". Ilyen helyeken előbb, vagy utóbb a bűn válik erényé. Ezt a nemkívánatos állapot leküzdését az egyénnél kell kezdeni, majd folytatni a családoknál, és a településeken. Ha ezen a három területen minden rendben akkor az országban is minden rendben.
A Liberálisok viszont azt harsogják hogy az ország dolgaival kell foglalkozni.
Ezt sulykolják a médián keresztül.
Az eredményen világosan látszik hogy a Liberális recept a bajok súlyosbodásához vezet és nem a bajok megoldásához.
Csak a végén egy költői kérdés: Vajon kinek jó ez az intézményesített káosz???

maczkaijozsef1

Hozzászólások száma : 55
Join date : 2014. Jul. 06.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés!

Témanyitás  erzsebet on Hétf. Aug. 31, 2015 4:45 am

Európa végveszélyben. Sajnos ezt még a Francia külügyminiszter sem akarja észlelni.

Európa fuldoklik, Európa süllyed, és a francia külügyminiszter lekiabált a gépházba, hogy azok ott lent vágjanak már végre egy nagyobb lyukat a hajótestbe.
A francia külügyminiszter egy hülye.
S nem egyszerűen hülye, hanem még irritálóan ostoba, pofátlan, érzéketlen barom is.
A francia külügyminiszter azt hiszi, hogy ő egyáltalán leszólhat bárhová. Ez az arrogáns seggfej veszi magának a bátorságot, vindikálja magának a jogot, hogy a magas lóról lekiabálva kioktasson bárkit is.
A francia külügyminiszter azt hiszi, ő az orákulum. Azt hiszi, neki kell megmondania, mik az értékek, mik volnának az igazi európai megoldások és trendek, a francia külügyminiszter szerint ők jogosultak eldönteni mindezt, a bunkók meg itt, a végvidékeken, majd fülüket-farkukat behúzva, alázatosan engedelmeskednek.
A francia külügyminiszter „nagyon keményen” szeretne elbeszélgetni a magyar kormánnyal.
A francia külügyminiszter elmegy a picsába.
És menet közben vethet néhány önkritikus pillantást a saját országára. Megtekintheti, hová vezetett az általa képviselt, elmebeteg és önsorsrontó ideológiai rögeszme. Sétálgasson egyet Párizs külterületeiben, Marseille utcáin, vagy akárhol a saját országában. És nézze meg, mi lett a francia gloire-ból…
Kosz, mocsok, élhetetlenség, gyűlölet.
A francia külügyminiszter megnézhetné Kassovitz filmjét.
A francia külügyminiszter elbeszélgethetne a Párizshoz közeli kisváros polgármesterével, aki nemrég nyílt levélben kérte a hadsereg segítségét, mert nem bírják tovább a bevándorlók által elkövetett mindennapi bűnöket, és az általuk okozott elviselhetetlenséget.
A francia külügyminiszter elbeszélgethetne saját országa állampolgáraival, és megkérdezhetné őket, szerintük még mennyi migránst kellene befogadnia Európának.
A francia külügyminiszter eltöprenghetne azon, vajon mi a Nemzeti Front sikerének és egyre növekvő népszerűségének az oka.
A francia külügyminiszter vehetne egy Charlie Hebdo-t. Abban megtalálhatja mindazt, ami elviselhetetlen, és olvasás közben töprenghet a befogadás, a multikulti, az „idegen szép” meg a liberalizmus gyönyörűségén.
S ha mindezzel végzett, a francia külügyminiszter menjen haza, fogja be a pofáját, és mélységesen szégyellje magát.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Végveszélyben Európa és a kereszténység.

Témanyitás  erdeklodolakos on Kedd Nov. 24, 2015 10:45 pm

Végveszélyben Európa és a kereszténység. Ezt a végveszélyt az internacionalisták okozták. A veszély elhárítása a Nacionalistákra hárul. Ezért nagyon gyorsan egységesen kell feltépni az internacionalisták ellen és Európát elözönlő migránsokkal. Az érdekazonosság alapja az, hogy bármelyik kisebb állam evidens érdeke az, hogy a szomszédságában integrált államok legyenek. És láthatólag csak a nemzetállamok képesek integráltak maradni, a liberális államalakulatok szétesése éppen most zajlik nyugaton.

Mert Németország és Franciaország épp megszűnik. Csak a nemzetállamok képesek katonai védekezésre, csak a nemzetállamok remélhetik, hogy a lakosságuk kellően nagy százaléka kész közvetlen áldozatot hozni a túlélésért és a nemzetállamiság ráadásul nem is öncél, hanem az a megmaradási motiváció, amellyel a nemzeti létüket elveszítő országok már nem rendelkeznek. A nemzeti tudat az integritás megőrzésének alapvető kötőanyaga.

Randa közhely, de sokkal több köt össze minket a szlovákokkal, csehekkel, lengyelekkel, szerbekkel, horvátokkal (még ez utóbbi kettőt is egymással), mint ami elválaszt. Csak az tudja tisztelni más etnikai, nemzeti tudatát, identitását, aki maga is rendelkezik ilyennel.

Most olyan közös ellenséggel kerülünk szembe, amely nem tud kijátszani minket egymással szemben, mert nemcsak szimplán kirabol bennünket, ahogy szokta, hanem idegen népeket akar telepíteni a hazánkba. Sőt nemcsak a városunkba, hanem az utcánkba, a lakásunkba, sőt az ágyunkba is. Vérengzőbb ellenségünk talán volt valaha a történelemben, de alattomosabb és gonoszabb aligha.

Még Robert Fico is azonnal megértette, hogy az alig 4 milliós etnikai szlovákságnak nem sok ideje van hátra, ha a széteső Nyugat-Európából Közép-Európába nyomják – az akkor már halálosan beijedt libsik – a természetesen békés, beilleszkedni vágyó mohamedán férfiak milliós tömegeit.

Soha ilyen közel nem voltunk egy Közép-Európai Unióhoz.

De ennek a létrehozása nem a libsik dolga, hanem a nacionalistáké.

Legyünk filonacionalisták, támogassuk egymás nemzetállamait.

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 168
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Hiánypótló bejegyzés: ez történt Budapesten 2010 óta

Témanyitás  idegen on Kedd Május 10, 2016 6:39 pm

A Budapestet lezüllesztő Demszky Gábor a turisták által leginkább látogatott városrészek miatt sem izgatta magát. A Károly körút, a Nyugati tér, a Ferenciek tere, a Kálvin tér és a Madách tér és a borítóképen szereplő Baross tér szintén felújításért kiáltott, a fideszes városvezetés pedig meghallotta azt. A lenti képek többet mondanak minden szónál.
Egy kis visszapillantás az utóbbi hat évre, mert néhány öregúr kezdi elfelejteni, hogy mi minden történt ezekben az években...
A legutóbbi Budapest-bejegyzés sikerére való tekintettel és olvasóink kérésére összeszedtük, milyen fejlesztések valósultak meg 2010 és 2015 között. ;
1; M4es metró építése
2;Felszíni közlekedés teljes felújítása.
3;Kossuth Lajos tér rekonstrukciója.
4;Károly körút felújítása.
5;Nyugati tér fejújítása. ;
6;Ferenciek tere teljes átépítése
7;Kálvin tér teljes felújítása
8;Madách tér felújítása.
9; Szél Kálmán tér teljes átépítése.
10;Fővárosi szennyvízelvezető és –tisztító rendszer átfogó felújítás
11;A hulladékgazdálkodási rendszert is új alapokra helyezése.
12;Zeneakadémia felújítása.
13;Erkel Színház felújítás.
14;Budapest Music Center felújítása.
15;Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Ludovika Campus) felújítása.
16;Várkert Bazár újjá építés.
17; Groupama Aréna építése.
18;Tüskecsarnok felépítése.
Ezenkívül sok kisebb beruházások és folyamatba lévő rekonstrukciók.
A Demszky időben ezekről a beruházásokról csak beszéltek, de semmit sem tettek.

idegen

Hozzászólások száma : 69
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  gyorgy on Vas. Május 22, 2016 7:38 am

De vigyázat! A világot elárulták! Egy szűk pénzhatalmi „elit”, pár családi dinasztia kihasználva a világ minden demokráciájában a politikusok hataloméhségét rávették ezeket a fickókat egy közös árulásra. Szépen lassan a világ összes országa be lett szőve, senki sem menekülhetett. Kezdték az USÁ-val mintegy 100 éve, és most már minden nemzet benne van. Mi is!
De mi is ez a világméretű árulás? Nos, a következő! Ma már nagyon kevés államnak van a saját kezében a pénzkibocsátásának a joga. Az eredetileg az állam által tulajdonolt, vagyis közvetve a nemzetek saját maguk által birtokolt nemzeti bankok függetlensége megszűnt és immár magánkezekben vannak. (A legnagyobb hazugság meg az, hogy szerintük őrizni kell a nemzeti bankok függetlenségét, de nem tőlük, hanem tőlünk áll állampolgároktól!) Az USA nemzeti bankja, a FED pár család (Rothschildok, Rockefellerek) tulajdona. A FED keresztül ellenőrzik az Európai központi bankot.
Ahhoz, hogy ezt elérjék, ráerőltették a közös pénzt, az eurót az Unióra. Immár ők ellenőrzik az európai pénzkibocsátás mértékét. Az Európai Központi bank tulajdona többek között immár a Magyar Nemzeti Bank is. Az USÁ-ban, Európában, Magyarországon tehát bárki hitelt vesz fel, végső soron a Rothschildoknak, Rockefellereknek fizet kamatos kamatot. Minden állam, akinek tartozása van, nekik tartozik. Az IMF, a Világbank a központi bankokon keresztül az ő irányításuk alatt áll.
És mindezt miért? Mert ha valaki hitelt vesz fel a világon nem a saját nemzete, állama, kormánya nyomja meg a bankóprésen a gombot, hanem ő. Ez a világ népeinek legnagyobb elárulása. A nemzetek rabszolgasorba döntése.
David Rothschild, David Rockefeller, Nicholas Rockefeller. Nem nagyon szerepelnek nyilvánosan.
Vagyis Ők nem léteznek, aki mégis azt állítsa hogy léteznek az:Antiszemita, rasszista, fasiszta, és még minden ami a megtestesült gonoszt jellemzi.

gyorgy

Hozzászólások száma : 167
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európa irányába az újkori népvándorlása parancsszóra indult meg.

Témanyitás  kisistvan on Vas. Júl. 31, 2016 1:03 am

Semmi sem történik véletlenül...
Európa felé az újkori népvándorlás minden bizonnyal parancsszóra indult meg

A világ feletti uralomban már több száz éve az "illuminátorok" és szabadkőművesek "Nagymesterei" állnak az egész válságok, gazdaságok megnyomorítása hátterében.
A cél 1789-óta a Nagy Francia forradalom óta. Világkormány felállítása, ÚJ VILÁGREND címén.
Az európai társadalmi rend (nemzetállamok)megdöntése, akár a teljes lakosság- és vele együtt a kultúra cseréje árán is, mindezt a "Damaszkuszi-út" titkos fedőakcióval megvalósítva.
Ebben a fő szerepet az a kalifa játssza, aki néhány évvel korábban még gondtalan arab diákként teológiát tanult az öreg kontinens elit egyetemein, mígnem egyszer csak milliárdos hittársai, az iszlámra dollármilliárdokat költő, lassan fél Európát felvásárló arab "üzletemberek", és az általuk "kitartott" politikai elit társaságában találja magát. A gondtalan, anyagi javakban dúskáló felkészülést az ÚJ VILÁGREND létrehozására. A jelenlegi világrend megdöntésére, a muszlim invázióra aztán a háború vérrel áztatott esztendői követik. Így lesz egy "névtelen" arabból előbb kalifa, majd önmagát csak "Szíriai metéltként" emlegető, új személyazonosságával a háborút követő évek Európájában "bújkáló, egy merőben más hitre betérő", de titkon még nagyon is muszlim vendéglős, valahol Brüsszel szívében...
A háttérhatalom több évszázada láthatatlanul végezte dolgát, ám az általa kitalált világrend, a liberalizmus, multikulturalizmus önmaga ellen forduló fegyverré vált,
Európa béna kacsaként csalogatta, édesgette magához a rá vadászó hiénákat, dögkeselyűket...
Az urbanizált társadalom a jóléttől eltunyulva már nem képes annyi javat termelni, hogy önmagát, és az őket, országaik kormányát, intézményeit, még az Amerikai Egyesült Államokat is a háttérből irányító "titkos elitet" egyaránt képes legyen eltartani.
Az egyre bonyolódó, aztán a legvégére nyílegyenessé váló szálak a CIA-t, a Pentagont, a Fehér Házat, Brüsszelt, Párizst, Berlint, Rómát és persze az Iszlám Államot, Damaszkuszt, Aleppót, Rakkát is behálózzák.
A világ sorsa végül Budapesten dőlhet el, ahogy a Szent Koronáé és a sokak által a Szent Grálként tisztelt damaszkuszi Keresztelő Szent János-ereklyéé is.
Új világrend születik, csak az nem mindegy, hogy milyen...
A végső katarzist oly szörnyű tragédiák hozzák el, amiben az öreg kontinens örök jelképei, közte a Vatikán, a Brandenburgi kapu vagy az Eiffel-torony is megsemmisül...
A káosz és a halál uralmától még az is lehetséges, hogy Magyarország menti meg Európát és vele a világot...Mivel a világon Magyarországnak hosszú idő után újra van vezető személyisége, történelmi küldetéssel rendelkező ideológusa egy olyan valaki, akit a napi politikán túlmutató magasabb cél vezet, és aki taktikailag átgondolja cselekedeteit annak érdekében, hogy elérje a célját.
Ez a vezető (ORBÁN VIKTOR) Oebán támogatja a szabadságot, a nemzeti államot és az emberi jogokat, nem úgy mint ahogy azt a szoc-lib-ek teszik a másik oldalon.
Orbán stratégiailag felkészült, előre látó komoly vízióval rendelkezik, retorikailag jó, cselekvésben rendíthetetlen és tartalmilag konzekvens, A világ politikusai szerint a miniszterelnök a magyar határoknál távolabb tekintve gondolkodik, és ez különbözteti meg azoktól, akiknek jelenleg az EU-ban szavuk volna Európában.
Gazdaságilag Magyarország 2010-óta jelentős szerepet játszik. Nagy a szerepe, kultúra, sport, oktatás, egészségügy, szociális területen igen kimagasló szerepe van, Nem csak a menekültválság következtében került taktikailag és ideológiailag a figyelem központjába.
Orbán véget akar vetni a szoc-lib ámokfutásnak Magyarországban és az egész kontinensen. Ebben Európában, nagy támogató táborra talált. Sokan vannak, akik ebben segíteni akarnak neki. Viszont a szoc-lib-ek egyre elszántabban és kíméletlenül támadják, Őt családját és minden politikai támogatóját, akik napról napra szaporodó számban sorakoznak mögé.

kisistvan

Hozzászólások száma : 43
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  erzsebet on Hétf. Dec. 19, 2016 3:19 am

A kereszténység bölcsője az Atlanti-óceántól az Uralig terjed – ahogy ezt de Gaulle is kijelentette.
Mostanra azonban, a hagyományokban bővelkedő, büszke kontinens teljesen átformálta és felforgatta több ezer éves kultúráját.
Sötét erők dolgoznak a jelenlegi modern euro-atlanti világban, amely térben és időben egyaránt pusztít.
Ezt a világot olyan sátáni erők irányítják, amelyek elkötelezett hívei a liberális internacionalistáknak.
Ez az új nyugati világ a kereszténység álarca mögött, a fehér emberek nyakába zúdít minden rosszat, az új pápa pedig hátat fordítva a heteroszexualitásnak, szemet huny a homoszexualitás növekvő térnyerése felett. Nem tesz különbséget jó és rossz között, átlép az ősi nyugati keresztény hagyományokon.
A keresztény nyugat jelenleg egy olyan koncepciót vázolt fel, amely befogadja az iszlámot,
hogy az végképp eltörölje a kereszténységet
Az euró-atlanti civilizáció három nagyhatalma –
Az Egyesült Államok (amely leginkább a mátrixra hasonlít, legkevésbé sem nemzetállamra),
Anglia (intellektuálisan a legveszélyesebb, gondoljunk csak például Bacon lázadására)
Franciaország (amely 1789 óta hasznosan idióta tagja a pokoli hármas szövetségnek) -,
Ezek olyan lázadó angyalok, akik bibliát forgatnak. Ez a bűnös civilizáció felelős a tudományosan megtervezett rendbontásokért, lázadásokért és olyan parádés napirendi pontokat dolgoz ki, amelyek az embereket megosztják, lelküket felaprózzák, majd megsemmisítik.
A szociáldemokrata utópia szajkózása abszurd: az a 300 leggazdagabb amerikai oligarcha beszél humanitárius viselkedésről és világbékéről, akiknek vagyona 2300 milliárd dollár és akik az emberek lelkével a legcsekélyebb mértékben sem foglalkoznak. A világot fenekestől felfordítani, megosztani és bankautomatákat gyártani, ez az egyetlen programjuk. Ez az egész, ami zajlik, Hamletbe illő zakkant színjáték.
Gustav Flaubert a Salammbo c. könyvében, írt az oligarchikus világról és a keleti civilizációról. Leírja, hogy a nyugat mennyire a pénz megszállottja, hogyan képes manipulálni az embereket degenerált, mocskos tervének végrehajtásához. Leginkább Karthágóhoz hasonlítható ez a trend, ahol a vallás rendszeresen szedte emberi áldozatait, különösen a gyermekeket kínozta kifinomult kegyetlenséggel.
Napjainkban a gyermekek éppen ilyen gyötrelmeknek vannak kitéve, gyakran pusztán árut jelentenek az interneten. A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát, amelybe beletartozik a mai Róma és Vatikán is.
Flaubertazt azt mondta, Karthágóban a pénz az úr, ahol az oligarchák szabad kezet kapnak a hatalomhoz és a közvélemény megvásárlásához, ennek következménye a kaotikus politika. Ugyanez mondható el a globalizáció, mint az ÚJ VILÁGREND alapítóiról, a francia Sárközyről német Merkelről és az amerikai Bushról is.
A II. világháború után felépített Bilderberg Európa Amerika autokrata vezetését követte, a Rousseau-féle menetrend azonban értelemszerűen nem volt képes megőrizni a szociális, kulturális és nem utolsó sorban a lelki, de még a demográfiai örökségeket sem. A szemlélet igazán a 90-es évekre bontakozott ki, ma pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a vezető német és francia politikusok köpnek saját zászlóikra. Merkel a legutóbbi választási győzelmével végképp hátat fordított a német zászlónak, emellett meg kell említeni, hogy választóinak átlagos életkora 60 év. Itt lenne az ideje, hogy a kiöregedett választók tartózkodjanak a szavazástól.
Az euro-atlanti erők baljós szerepe már Lovecraft rémálmaiban is szerepelt. A múltban, őseink féltek a nagy óceán hullámzásának irányától, de ez semmi rosszat nem jelent. Jean Parvulesco könyvében: mostantól az európaiaknak semmi köze Ázsia ősi hagyományaihoz.
Az euro-atlanti erők sötét mítosza szerint, a háborgó Földközi-tengeren erőszakos szélnek kitett hajó pusztulását, megemlítette Atlantis eltűnését, de kitért a Platón által leírt degenerált áltudományra is.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  idegen on Szer. Jan. 25, 2017 1:05 am

Az emberiség történetében nem mai törekvés, hogy a föld lakóinak irányítását egyetlen kormány/hatalom vegye kezébe.
Jelen időben ez világkormányt (ÚJ VILÁGREND) jelent.
Ennek a törekvésnek egyik zászlóvivője:
Richard Coudenhove-Kalergi. Ő 1922-ben, Bécsben megalakította a Páneurópai Mozgalmat, ennek a legfőbb célja és egyben terve, hogy miként lehetne a nemzetállamokat egyetlen közösségbe terelni.
Kalergi véleménye szerint az országhatárok a profitnövelés útjában állnak.
A világállam létrehozásán már munkálkodtak a szabadkőműves páholyok, az illuminátusok, 1945 után ennek végrehajtása elől eltűntek az akadályok.
Első lépésként létre kell hozni az amerikai, afrikai, eurázsiai uniót.
Az ötlet támogatók például: Albert Einsteint, Eduard Benest, Konrad Adenauert és másokat.
Richard Coudenhove-Kalergi. letette az asztalra az új világrend kialakításának és a világkormány létrehozásának elméletét és a kezdetek próbájára Európa volt kijelölve.
Kalergi, fontosnak vélte elérni, hogy a jövő embere kevert fajú legyen. Mint tudjuk: Izrael népét ide nem kívánta beépíteni
Kalergi javaslatai a továbbiakban, Európa átalakítását illetően, már a múlt század húszas éveiben a következőkről szóltak:
Először létre kell hozni a nemzetállamok közös kül,- biztonsági,- valuta, környezetvédelmi gazdasági és szociális politikáját.
Létre kell hozni egy európai központi bankot, és lőn az Európai Központi Bank.
Létre kell hozni az európai kormányt.
De lépjünk tovább:
a határellenőrzés teljes megszüntetése,
a teljesen szabad piac,
a szabad tőkeáramlás,
a nemzetek és rasszok teljes eltörlése.
Paul Warburg 1950.II. 17-én az USA szenátusa előtt tett bejelentése: „Világkormányt fogunk csinálni, akár tetszik önöknek akár nem.
Ez az elmélet mára gyakorlat, tehát maga a teljes valóság.
Első lépésként egy kísérleti változatát már megalkották.
Ez nem más, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ),
Amelyet 1945.VI.26-án, az USA-ban, San Franciscóban hoztak létre.
Megvalósításának csak egyetlen módja létezik a hódítás.
Ennek lépéseit mára már pontosan megtervezték.
A következők szerint:
1./nemzetállamok felszámolása, patriotizmus megszüntetése,
2./ nemzeti kormányok kiszorítása a hatalomból,
3./ a politikai és gazdasági irányítást a multinacionális cégek vezetői kezébe kell adni,
4./ a vallásosság, az istenhit és az erkölcsiség jogi felszámolása, (esetleg egy ateista világvallás létrehozása – D.K.),
5./családi szerkezet bomlasztása,
6./magántulajdon megszüntetése,
7./kaotikus állapotok létrehozása,
8./világkormány az ÚJ VILÁGREND megalakítása.
A FENTI pontok tartalmát, a jakobinusok már 1798-ban papírra vetették.
A migránsáradat Európában több meghatározott célt is szolgál:
1; kiemelten a nemzetállamok felszámolását,
2;a kereszténység, mint a leggyengébb vallási közösség lenullázását.
3; a káosz teremtés.
Ez felismerhető a párizsi és egyéb terrortámadások láncolatából, nők ellen elkövetett tömeges erőszak leplezetlen megnyilvánulása révén,
Beavatottságról árulkodik az európai vezetők színlelt tehetetlensége.
Az integrálási kísérletezés, amelyről köztudott, hogy sikertelenségre van ítélve.
Az Egyesült Államok tízezer szírt fogad be azok közül, akiket fellázított.
Ezek nem illegális határátlépők, de feltehetőleg válogatott társaság.
A családok felszámolásának részét képezi az azonos neműek együttélésének házasságként.
A család, mint fogalom tiltott listára helyezése.
A hatalom átjátszásának kézenfekvő bizonyítéka a szabadkereskedelmi egyezmény elfogadtatása.
A gazdasági hatalom, a piacgazdasági irányítás a világcégek kezébe kerül.
A kormányokra csupán adminisztratív feladatok hárulnak.
Ezek a változások az ÚJ VILÁGRENDET jelentik.
A fontos cél az emberiség létszámát egymilliárdra csökkenteni.
Bill Clinton szerint, EGY MILLIÁRD EMBER ELEGENDŐ,
Hat-hét milliárd ember sorsáról csak egy megoldás lehetséges:
Az oltóanyagba kevert vírus.
Az „oltás” feladata akár egy szúnyogféleségre is rábízható?
Az ellenállókra sem vár jobb sors, és hősként sem emlegetik majd őket…
Elsőként az oltással leállítják nemzőképes korosztály szaporodó-képességét,
Az öregeket és betegeket elaltatni.
Így néhány évtized múlva már csak egymilliárd ember él majd a földön.
Lehetne folytatni a történések jövőkép kialakítására gyakorolt hatását.
Talán azt is érdemes mindehhez hozzátenni, hogy az EU vezetői, élükön a német kancellárral, nem tartoznak az agyalágyultak körébe.
Beavatottak, egyetértők, feladatokat hajtanak végre.
Óriási tévedésnek tartom, ha hülyéknek tartjuk őket.
Minden ilyen vélemény - félrevezető.

idegen

Hozzászólások száma : 69
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  donkihote on Hétf. Jan. 30, 2017 11:50 am

Nagy a baj, ha ez igaz.. Még akkor is, ha elsőre jónak is hallatszik...
Trump az egész hátralévő életét annak szenteli, hogy leszámoljon a New World Order-rel, a háttérhatalom Új Világrendjével... és a FED uraival...

Ennek örülhetnénk mindannyian, de fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy mivel Trump is a rendszer része őt is csak eszközként és a terveknek megfelelően használják majd fel a káosz létrehozására....
Megismétlem mindenki figyelmébe:
(nem megváltó, nem 'maga a jó', nem 'a kánaánt elhozó'... stb...hanem, ESZKÖZ!
Sajnos semmi sem fekete és fehér ebben a rendszerben, de erre gondolom már minden igazságot kutató ráébredt egy ideje...)
Gyakorlatilag a status quo és a megszokott rend már most is szétesőben van - az eddigi establishment és liberális tömegek számára már a jelen eseményei is a "Véget jelentik" -, de kétségünk ne legyen afelől, hogy az Irányítók Trumpot igenis el fogják engedni pórázon addig a pontig, míg a társadalom erői kellőképpen egymásnak nem feszülnek.... pontosan a tervek szerint.... (bevándorláspártiak és bevándorlásellenesek, liberálisok és anti-liberálisok, clinton-soros-filantróp szervezetek, muszlimok és muszlimellenesek....és a fekete-fehér-latin faji ellentétek lesznek a hab a tortán) vagyis ameddig szükség lesz rá megtartják az elnököt ...

Kennedy példáján pedig jól tudjuk, mi történik azzal, aki elkezd beszélni az egész világot átszövő összeesküvésről, amit a háttérhatalom jelent, sőt aki megkérdőjelezi a pénzkibocsátás jogának magánkézből való visszaszerzését az Illuminati családjaitól,...... Ez már történelem....
Minden igazságkutató és az eddig cikkeket olvasó ember nagyon jól ismeri a fenti 2 idézetet, hiszen ez nem más, mint James Warburg vázolt terve a jövőről és John Fitzgerald Kennedy híres leleplező beszédének egy részlete az árnyékkormányról, háttérhatalomról, magáról a szó szerint jelen lévő összeesküvésről, mely átszövi, markában tartja és irányítja az Egyesült Államokat......
Minden készen áll, illetve terített asztalként jön létre a New World Order számára még akkor is, ha jó szándéknak látszik és bizakodásra adhatna okot...
KÖTELEZŐ! Trump, mint Kennedy létfontosságú leleplező beszédet mondott a korrupt háttérhatalmi elitről és az 'új világrendről'
Mivel őt magát is és ezt a harcot fogják felhasználni majd a káosz létrehozására, ez is a FED urainak dolgozik mint terv sajnos... Azt már évek óta tudjuk, hogy az infrastruktúra és a több ezer FEMA-tábor üresen készen áll az 'eseményre', a kérdés mindig csak a "mikor" és a "hogyan"...

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Budapest Belgrádi vasút kínai beruházástól.

Témanyitás  erzsebet on Szer. Márc. 01, 2017 1:24 am

Az EU üdvözli a befektetést – függetlenül attól, hogy az belföldi vagy külföldi -, amennyiben az kompatibilis az uniós joggal. A külföldi befektetések mint olyanok nem tartoznak az Európai Bizottság felügyelete alá.

„Az EU semmilyen lépést nem tett ezen infrastruktúra projekt ellen. A bizottsági szolgálatok szabvány gyakorlata a fontosabb nyilvános szerződéseknek az EU-jognak való megfelelőségének kiértékelése. Ezt figyelembe véve a magyar hatóságokkal technikai szinten párbeszéd folyik bizonyos dolgok tisztázása érdekében. Ezen szakaszban a Bizottság semmiféle véleményt nem formált a projekttel kapcsolatban, és nem is foglalt állást az ügyben.”
Az uniós pekingi delegáció melegen méltatja az EU és Kína stratégiai partneri viszonyát, reményét fejezve ki, hogy a soron következő EU-Kína csúcstalálkozó újabb alkalmat ad a partneri viszony erejének és azon kölcsönösen előnyök demonstrálására, amelyeket az mindkét oldalnak hoz.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A keresztény EU tündöklése és bukása!

Témanyitás  gyorgy on Kedd Ápr. 11, 2017 8:45 pm

A keresztény EU  tündöklése és bukása!  
A Dublin III és a schengeni rendszer „meghalt”, ezért a genfi egyezményt fel kellene mondani.
A migránsszakértő szerint a probléma égető, hiszen egy tudatosan előkészített, jól koordinált betelepítés zajlik, 2050-ig akár 950 millió érkezővel is számolhat az Európai kontinens.
Ezekre a kihívásra Európának nincs válasza.
Az EU-meghatározó vezetőinek most is de a jövőben is, azt az álláspontot képviselik, amit Washingtonból  a globális hatalom urai diktálnak.
A magyar nemzeti kormány, nemcsak a magyar érdekeket védi, hanem Európát és az igazságot.
A nagy kérdés az hogy, ki a menekült és ki a gazdasági bevándorló?
– Háborúk, polgárháborúk, egyéb háborús tevékenységek, fegyveres konfliktusok, erőszakos törzsi rivalizálások a menedékjog szempontjából nem képezhetik az elbírálás során a menedék megadásának alapját, hiszen az csak individuális, azaz személyre szabott, illetve politikai üldöztetés esetén állapítható meg. Így a genfi konvencióban meghatározott menekültstátus, és ezzel az állandó tartózkodáshoz való jutási jogosultság, a most érkezők esetében kevesebb mint három százalékukat illetné meg.
Európának van egy Angela Merkele… és a holdudvara.
Sajnos ők Európa sírásójai, tudatosan meghívja a migránsokat, s ezzel tönkreteszi Németországot, de Európát is.
Hány migráns várható?
Egyes szakértők szerint: 2050-ig csupán Afrikából és a Közel-Keletről 950 millió bevándorló érkezhet Európába.
Nincs az a gazdaság, amelyik ezt elbírja.
Kinek áll érdekében az invázió?
Ez egy tudatosan előkészített, jól koordinált betelepítés.
Az ÚJ VILÁGREND hívei úgy vélik Európának évi 1,5 millió bevándorlót kellene befogadnia.
Az ÚJ VILÁGREND hívei szerint olyan társadalomra van szükség, amelyben nincs különbség nemzetek, kultúrák, vallások és nemzetiségek között, ahol az emberek jelentős részének az IQ-ja nem éri el a 90-et. Ezzel dolgozni még lehet, de gondolkodni már nem. Az ÚJ VILÁGRENDBEN élőknek nem érteni, mi a nemzet, mi a történelem, és főleg, mi a kultúra és hagyomány, hogyan néz ki egy jól felépült társadalom.
Akkor hogy mer beleszólni bárki is abba, mit tegyen Európa, mit tesz Magyarország?
Az ÚJ VILÁGRENDNEK ez az egyik fő csapásmérő eszközük az európai gazdaságra és a szociális hálóra, miközben az európai önvédelem nem működik.
Vérhatóan Kétpólusú kontinens jön létre, amelyben felértékelődik Közép-Európa szerepe.
A nyugati államok az Egyesült Államokkal együtt elsüllyednek, mert az értékhanyatlás, a morális válság már olyan méretű, hogy visszafordíthatatlannak tűnik. Ehhez jön a gazdasági és politikai válság.
A migráció és a terrorizmus között nagy az összefüggés.
Ezért is hatalmas probléma, hogy az EU-vezetői, az Európai Bizottság elnöke a valóságtól elrugaszkodva, álhumánus és álszolidáris tézisek mögé bújva nem védik meg a kontinens lakóit.
Az EU-vezetőinek Washingtonból mindent meghatároznak. Az amerikai politikában a pénzoligarchia és a fegyveripar, a tanácsadók még mindig nagyon befolyásosak.
Nemcsak a migránsáradattal érkező kiképzett „katonák”, terroristák jelentenek veszélyt, de az uniós állampolgárként már itt élő, második és harmadik generációs migránsok némelyike is.
Az ő apjuk, nagyapjuk még örült, hogy béke van, dolgozhat, víz folyik a csapból, fedél van a feje felett, étel az asztalán, de leszármazottaik már nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni.
Ezek már nem akarnak és nem is tudnak integrálódni. Mert teljesen más a kultúrájuk, a mentalitásuk, másak a motivációik.
Több EU-tagállamban a hatóságok éveken át tudták, kik a terrorgyanús személyek, akik hazajártak Szíriába „bombakészítő tanfolyamokra”, mégsem történt semmi lekapcsolásuk, likvidálásuk érdekében.
Mi ez? Dilettantizmus? Vagy ezt hiszik jogállamiságnak?
– A migrációs probléma mutatja, hogy ez a fajta jogállam csődöt mondott. A helyzet már ellenőrizhetetlen. A hatóságok mégsem mernek fellépni a minél nagyobb bűnözés ellen, és ha igen, akkor ezt nem szabad nyilvánosságra hozni, hogy ne legyen lázadás. Ha pedig az érintettek bírósághoz fordulnak, az nekik ad majd igazat, mert azt mondják, számításba kell venni az ő kultúrájukat és szokásaikat. Attól tartok, polgárháború lesz, ha Európa több államában – leginkább a németeknél, a franciáknál és az olaszoknál –, több helyszínen lesznek terrorakciók. A kérdés csupán az, hogy mi jön utána? Diktatúra, csak nem lehet tudni, hogy jobb- vagy baloldali.
A jövőben várható gigantikus embertömeget hogyan és mivel lehet hatékonyan visszatartani?
Európában. Az unió külső határait pedig hatékonyan kellene védeni, s ehhez a hadsereget is használni kellene.
Vajon mi lesz a kötelező betelepítési kvótával?
Szlovákia és Magyarország az Európai Bíróságtól várja, hogy mondjon nemet a brüsszeli diktátumra.
Európai Bíróság – mint eddig már sokszor – a tagállamok érdekei ellen fog ítélni.
Ugyanis a fő probléma az uniós irányelv, amely azt mondja: a háborús területről érkezőkkel ugyanúgy kell bánni, mint a politikai menekültekkel. Az uniós irányelv megszüntetését kellene először kérni.
A visegrádi országok (V4) a krízisben együttműködnek.
Csak remélni lehet, hogy még szorosabb lesz ez a partnerség, de ehhez csatlakozni kellene más régiós országoknak, a szlovénoknak, a horvátoknak, a románoknak, s közös célok alapján képviselni érdekeiket Brüsszelben vagy akár Brüsszel ellenében.
A Dublin III és a schengeni rendszer „meghalt”. Ezért  a genfi egyezményt fel kellene mondani, mert azt a második világháború után, más körülmények között, más problémákra találták ki.
Válság van mindenütt: katonák az utcákon, bezárt iskolák, félelem az emberek szívében, tehetetlen düh a lelkekben. Felbolydult a világ. A mai helyzet nagyon hasonlít az első világháború előttihez. Igaza van a pápának: ez a harmadik világháború. És ezt nem csak a terrorizmussal szemben vívjuk, miután a háborúnak több eszköze, terepe van: gazdaság, valutatámadás, fegyverszállítás, média, propagandaháború.
A liberális sajtó által, a migrációval kapcsolatban írtak számtalan esetben köszönőviszonyban sincsenek az valósággal. A németeknél és a liberálisok által irányított országokban  gyakorlatilag utasításba kapták az újságírók, hogyan kell beszámolni a menekültválságról.
A média sok esetben hazudik, az a  hatalom eszköze.
Aki mégis szólni merészel  a kialakult helyzetről,  azt elbocsátják
Sok minden nem tetszik itt az embereknek, de az EU-ban  véleményterror van.
A vállalatoknál, a hivatalokban, a bankoknál tilos az alkalmazottaknak a migráció ellen bármilyen negatív véleményt megfogalmazniuk. Elbocsátják azokat, akik mégis szólni mernek.
Ez nagy mértékben hasonlít a kommunizmushoz.
Ez, ami napjainkban a liberalizmus nevében történik, sok tekintetben még a kommunizmusnál is rosszabb.
Az EU-ban be kell jelenteni azt a kollégát, aki a migráció ellen szólni mer, kvázi besúgóhálózatot építenek ki.
Ezáltal a  szólásszabadság a demokrácia egyik legfőbb értéke semmisült meg.
Mindez nem érdekli az embereket. Inkább hallgatnak, mert féltik az állásukat, fizetésüket.
Sajnos Nyugaton a szabadság már nem érték, csak a biztonság számít.
A második világháború után az embereket átnevelték. A németeknek nem szabad gondolkodniuk, már egyetlen pártjuk sincs, amely a nemzet érdekeiket képviseli.
Magyarországon  is folyik a butítás, a politika szintjén  a  Fidesz az, amelyik képviseli az átlagemberek érdekeit.

gyorgy

Hozzászólások száma : 167
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  donkihote on Szer. Júl. 19, 2017 12:44 am

A szoc 40+12-éves uralkodása alatt az antiszemita szoci tábor hagyta tönkremenni a műemlékeket, templomokat, temetőket, világháborús emlékműveket, zsinagógákat.
2010-tíz után  a Kárpát medencében mindent ami a magyarok történelmére emlékeztet és a zsinagógákat a zsidó temetőket a nemzeti kormány felújította.
Ezt 2017-es Netanjahu látogatásakor Netajahu-nak bemutatták.
Nem véletlen hogy Netanjahu elismerte a nemzeti kormány zsidó barát  politikáját.  
A liberális média el sem tudja képzelni hogy a felgyorsult életben állandóan fejlődni, változni kell.
Mára már egy dolog állandó, a VÁLTOZÁS.
A liberális média megrekedt a gyűlölet, irigység szításával, rágalmakkal, hazugsággal, akarja befolyásolni a világot és a 2018-as magyar választást. .
Napjainkban látható hogy ennek a taktikának mind kisebb a támogatottsága.
A liberális ellenzék nem tud változni, nem tud megszabadulni ettől az avit idee-mult   klisétől.
Pedig ez a szoc-lib-ek végét jelenti.
A Fidesz viszont állandóan változik, lépést tartanak a változó világgal.
Orbán nem csak lépést tart a gyorsuló világgal, hanem élharcosa is.  
Ezért a szoc-lib vezetők felkészültsége előtt, Orbán és csapata fényévekkel előbb vannak.  
Nem véletlen hogy értetlenül állnak az Orbáni gondolkodás megértése előtt.
A Fidesz és Orbán nem csak a napra készen van felkészülve a napi politikából ,
de a politikája jövőbe mutató.
A Fidesz naponta a valóságot mutatja be  az ország lakosságának.  
Ez a taktika, lett nyerő 2010-ben de 2014-ben is.
2018ban a polgárok még inkább a valóság bemutatását fogják díjazni.
Aki leragadt a múltban,  a fejlődéssel nem tart lépést az lemarad.
A múltban révedők a politikai életben súlytalanná válnak.

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Amerikai közéleti polgárok véleménye a magyar közéletről.

Témanyitás  erdeklodolakos on Vas. Okt. 08, 2017 9:11 pm

Amerikai közéleti polgárok véleménye a magyar közéletről. 2017, 10. 07.-én az egyik legolvasottabb amerikai konzervatív hírportál, a Breitbart is beszámolt arról, hogy Donald Trump elnök a magyar kormányfő erejét és bátorságát méltatta. A cikkhez számtalan hozzászólás érkezett, az alábbiakban ezek közül válogattam.

“Trump Amerikája minden olyan nemzettel összefog, amellyel közösek az érdekeink és a felfogásunk, mint például Magyarországgal vagy Lengyelországgal, és remélhetőleg elszigeteli magát a többitől. Az anarchia, a globalizmus és az iszlám bevándorlás segítségével megteremtett új világrend ellenkezik az amerikai konzervativizmussal és amerikai stabilitással”. (Edmund Burke)

“Magyarország és Lengyelország: a két ország, amely virágozni fog, miközben a többi összeomlik”. (Tony)

“Soha ne feledjük, hogy a nemzetközi szocializmus, nemzeti szocializmus, marxizmus, sztálinizmus, leninizmus, progresszivizmus és globalizmus elleni harc 1956. október 23-án kezdődött el”. (Boris Badenov)

“Egy fenét populista, Breitbart! Ne írjatok hülyeségeket! [Orbán] egy hazafi”. (TCS)

“Valódi reménysugár, hogy léteznek Európában olyan országok, mint Magyarország és Lengyelország, ha már a többi zuhanórepülésbe kezdett”. (lurjen)

“Vásárolj amerikai termékeket, de vásárolj magyar termékeket is!” (Paul Stable)

“Bár nem fog megtörténni, de szerintem az Egyesült Államoknak el kéne kezdenie megjutalmazni azokat az uniós országokat, amelyek visszautasítják a[z uniós] fasizmust, méghozzá erősebb gazdasági kötelékek kialakításával. Az első fegyver, amelyet az EU [a kvótát elutasítók ellen] használni fog, gazdasági fegyver lesz és nekünk készen kell állnunk arra, hogy a segítsünk nekik, hiszen egyértelmű, hogy ők a szövetségeseink és ugyanazon az oldalon állunk”. (Daneel)

“Orbán Viktor… a legkiemelkedőbb vezető Európában”. (AK)
“Vagy az egész világon. Soha nem ijed meg, soha nem píszí, és soha nem alkuszik, ha a nemzetéről és a nyugati értékekről van szó”. (Local Hero)

“Orbán és az országa lenyűgöző, a valódi országvezetés és nemzeti büszkeség iskolapéldája”. (Robert Kuntz)

“Trumpnak el kéne kezdenie Magyarország melletti Twitter-üzeneteket írni. Hangosan és büszkén. Tudatnia kell az EU-val, hogy az Egyesült Államok megbünteti őket, ha nem hagyják békén Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot”. (trobrianders)

“Orbán egy valóra váló csoda. Isten áldja!” (Iwasonemore)

“Trump és Orbán - nagy emberek a politikai nyúlbélák korában”. (Old Goat)

“Talán Orbán odaadhatná Trumpnak a [határkerítés] tervrajzait”. (Rick Jones Deplorable)

“Vakációzzunk Magyarországon! Gyönyörű ország ezeréves történelemmel! És az egész család számára biztonságos”. (Beach girl)
“Így van, ráadásul vendégszeretők, a nők pedig bámulatosak”. (Gino Santanglo)

“Orbán szembeköpte az ördögöt. Imádom!” (Anita Rabar)

“Ausztrál vagyok, és mi nagyon is tudunk Orbánról. Az új világ hőseinek csarnokába jutott és őszintén hálásak vagyunk a [magyar nemzet] bátorságáért és áldozataiért”. (Vivian Tzamis)
“Én is ausztrál vagyok, és [Orbán] megtestesíti a különbséget az önző politikus és az országát szolgáló államférfi között”. (Mike)

“Higgyétek el, akik igazán szeretik a hazájukat, azok tudják, ki Orbán. Egy valódi hős, a magyarok pedig nagyon szerencsések”. (Artaxerxes)

Amikor megjelenik a földön egy intelligens ember,
arról lehet felismerni,hogy az összes hülye ellene szövetkezik.
/ Jonathan Swift /

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 168
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Mi is történik a mi kis Országunkba és a Nagyvilágba

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

1 / 2 oldal 1, 2  Next

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.