Az antiszemitizmusról.

Go down

Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  kisistvan on Szer. Szept. 07, 2011 9:49 pm

Vajon ki tudna hitelesebben véleményt formálni az antiszemitizmusról mint maga a zsidó értelmiség. Hisz ez az antiszemitizmus olyan a zsidóság kezében mint egy nagy furkósbot, soha nem tudni kire sújt le. Ettől mindenki szenved. Régóta tudjuk, hogy nem az az antiszemita, aki gyűlöli a zsidókat, hanem az, akit a zsidók gyűlölnek.
Wilhelm Marr „alkotása“. Marr 1879-ben írta: ,,„Az antiszemitizmus (értsd: a zsidók iránti ellenszenv vagy gyűlölet) nem egy véletlenül kialakult, vagy mesterségesen létrehozott dolog. Az antiszemitizmus abban a pillanatban született, amikor a zsidó először megjelent a nem zsidók látószögében. Már maga a zsidók testi megjelenésének csúnyasága is ellenszenvet váltott ki a nem zsidókban, de még sokkal jobban azok a lényegét tükröző negatív tulajdonságok, amelyek a zsidókat a nem zsidók számára gyűlöletre méltónak ítélték. A zsidó minden cselekedetében megnyilvánult, hogy a rossz, az aljas, az ördögi megtestesítője. Ha azonban a nem zsidó azt hiszi, hogy az ösztöne szavának elutasításával a zsidóval megegyezésre juthat, akkor ennek a vége mindig a felismerés: aki a zsidóval paktál, tönkremegy általa. Ezt tapasztalták egyes emberek, de egész népek is. Az ókor nagy kultúrnépeinek sírkövén ott áll a figyelmeztetés: Kihaltak, mert életüket összekötötték a sátánnal az örök zsidóban!“
J. Kreppel az 1925-ben megjelent (Zsidók és zsidóság ma) című dolgozatában így ír:„A zsidógyűlölet olyan régi, mint maga a zsidó nép. Már népisége bölcsőjénél, a világtörténelembe való belépésénél találkoztak Ábrahám fiai szomszédjaik és környezetük gyűlöletével.”
Dr. Felix Goldmann rabbi: Az 1920-ban megjelent (Az antiszemitizmus természetéről) c. könyvében ezt mondja:„A zsidógyűlölet olyan régi, mint a zsidóság maga. Úgy követi, mint egy árnyék, tehát az emberek természetéből fakad.“
Ben Chaim 1938-ban megjelent „“ (Ébredj, Juda! Kiáltvány a zsidó néphez) című könyvében leírtakra figyelnének:„Az antiszemitizmus semmi áron nem kortünet. Valóban olyan idős, mint Matuzsálem. Sem időhöz, sem helyhez, sem pedig valamely országhoz nem köthető, hanem ezektől függetlenül ott alakul ki, ahol a zsidók más népekkel érintkezésbe lépnek, és fejlődése vagy kiterjedése egyenes kapcsolatban áll a zsidó diaszpóra nagyságával az illető országban.“
Theodor Herzl írja az 1896-ban megjelent (A zsidó állam) című alapvető művében:„A zsidókérdés létezik. Balgaság lenne tagadni. A zsidókérdés mindenhol létezik, ahol a zsidók érzékelhető számban élnek. Ahol nincs, oda bevándorló zsidók becipelik. Természetesen oda költözünk, ahol nem üldöznek bennünket. Megjelenésünk által kialakul az üldözés. Megjelenésünk váltja ki az üldözést.“
Wilhelm Marr az 1879-ben kiadott (A zsidóság győzelme a germánság fölött) című nagy feltűnést keltett tanulmányában megmondja az igazat:„Nem a vallásuk miatt gyűlölték a zsidókat minden időkben. A zsidókkal szembeni haragnak más okai voltak. Mégpedig a zsidók irtózása az igazi munkától és a számukra törvényileg előírt ellenségesség minden nem zsidóval szemben.“
Bernard Lazare is az 1894-ben megjelent (Antiszemitizmus) c. könyvében. Így ír:„Ha a zsidók iránti harag és ellenszenv csak egy bizonyos országban és egy bizonyos időben létezett volna, könnyű lenne ennek a haragnak az okait megindokolni. Azonban pont az ellenkezőjéről van szó. Ez a faj a kezdetek óta az összes népek gyűlöletének a célpontja volt, amelyek között élt. Mivel a zsidók ellenségei a legkülönbözőbb fajokhoz tartoztak, egymástól nagyon távoli területeken laktak, különböző törvénykezéssel rendelkeztek, egymástól teljesen eltérő elveket vallottak, sem ugyanazon hagyományaik, sem pedig ugyanazon szokásaik nem voltak és nem hasonlatos szellem vezérelte őket, így muszáj az antiszemitizmus általános okait mindig magában Izrael népében keresni, és nem azokban, akik szembeszálltak vele.“
dr. Leo Pinsker írja az 1882-ben megjelent könyvében („Autoemanzipation“):„A zsidók azon népek medrében, amelyek között élnek, valóban egy heterogén elemet képeznek, amely semmilyen nemzethez nem akar asszimilálódni, ennek megfelelően szintén semelyik nemzettel nem tud jól kijönni.“
Ben Chaim írja továbbá említett könyvében: „Amikor népünk az örök hűségesküt letette Jehovának, az volt a születési órája a legnagyobb és legszerencsétlenebb hazugságnak, amit a világtörténelem ismer. Mégpedig népünk kiválasztottságának a hazugsága. Ez volt egyúttal szintén annak a különös emberi gyűlöletnek a születési órája is, antiszemitizmusnak nevezve, amit a világ valaha is átélt…“
Samuel Roth az 1934-ben megjelent (A zsidóknak élnie kell) című munkájában. Ezt írja: „Itt csak tényeket szeretnék igazolni, hogy az antiszemitizmus olyan ösztönszerű, hogy egyszerűen az emberek egyik ősi ösztönének nevezhetjük, a legfontosabb ösztönök egyike, amelyen keresztül egy faj önmagát a teljes kiirtástól védi. Nem tudom elég erősen kihangsúlyozni: az antiszemitizmus nem az, amit a zsidók a világgal elhitetni próbálnak, egy előítélet, hanem egy mélyen ülő ösztön, amely minden emberrel vele születik. Mint a létfenntartás minden más ösztöne, mindaddig ismeretlen marad, míg végül történik valami, aminek következtében felébred. Nem létezik egyetlen eset sem, ahol a zsidók az üldözőik haragjának keserű gyümölcsét nem érdemelték volna meg.“
Arthur Schnitzler is, megjelent „The Literary Digest“ c. lap 1930. október 18. számában a következőket írja:
„Az antiszemitizmus addig fog tartani, ameddig a zsidók zsidók maradnak, mivel az antiszemitizmus okait nem lehet soha megszüntetni. A zsidók mindig mások fognak maradni, és ezen okból elkerülhetetlenül mindig gyűlölve lesznek.“
Hassen: ,,(- A nagy zsidó gyűlölet)a „Janus“ című havilap 1912/13. évfolyamának 2. füzetében:
„Semmitől sem félnek annyira a zsidóság oldalán, mint a nyílt és őszinte hitvallástól: az antiszemitizmussal, a zsidógyűlölettel zsidó oldalon egy minden nem zsidóval szembeni nagy gyűlölet áll szemben. Ahogy mi zsidók minden nem zsidóról tudjuk, hogy valahol a szívének egy szegletében antiszemita, és annak kell lennie, úgy minden zsidó létezésének legmélyebb alapja, hogy gyűlölője minden nem zsidónak. (...) Úgy hiszem, be lehet bizonyítani, hogy a zsidóságban létezik egy mozgás, ami az antiszemitizmus hű tükörképe, és hiszem, hogy ez a kép olyan tökéletes, amilyen csak lehet. És ezt én a ‘nagy zsidó gyűlöletnek’ nevezem. Talán a kifejezés túl kemény, vagy jobban mondva nem pontos. Azonban fontos számomra, hogy az igazságot semmi áron ne halványítsam el. Ha beismerném, hogy ez nem gyűlölet, akkor a gyűlölethez legközelebb álló érzésről beszélhetnék, így had nevezzem mégis gyűlöletnek. Ha közöttünk valaki nem lelki vagy szellemi kasztrált, aki nem impotens gyűlölni, az részt vesz ebben a gyűlöletben. (...) A valóságban semmi sem élőbb bennem, mint a meggyőződés, hogy ha valami létezik, ami a világ összes zsidóját egyesíti, akkor ez a nagy, mindenek fölött álló gyűlölet.“
Magyarországban élő zsidó Kornis Mihály néhány évvel ezelőtt miképpen fogalmazta meg ezt a mindmáig érvényes “nagy zsidó gyűlöletet“:
„Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem valójában érzünk, hogy mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.“
Végül idézzük Liszt Ferenc prófétai meglátását 1881-ből:
„Valamennyi keresztény nemzetnél, amellyel együtt ma zsidók élnek, eljön a pillanat, amikor felismerik, hogy számukra a zsidók megtűrése vagy kitaszítása az élet vagy a halál kérdéséhez hasonlóvá válik: egészség vagy örökös betegség kérdésévé, szociális béke vagy örökös levertség és láz kérdésévé.”

Ezeket a zsidó írástudóktól származó vallomásokat, amelyekben elismerik, hogy az antiszemitizmus okait magukban a zsidókban kell keresni, újra és újra azon nem zsidók szeme elé kell tartani, akik még ma is azt hiszik, hogy a zsidókkal szembeni ellenszenv indokolatlan és igazságtalan. Annak, hogy a zsidók az elmúlt évtizedekben, sőt évszázadokban az emberi együttérzésnek köszönhetően világszerte számtalan nem zsidó követőnek örvendezhettek, nem utolsósorban egyik fő oka, hogy mindig is értették a módját magukat „ok nélkül üldözött szegény zsidónak“ feltüntetni, és közben a keresztény érzelmekre hivatkozni: szeresd felebarátod, mint önmagad! Hogy ebbe a felebaráti szeretetbe a nem zsidó emberiség halálos ellensége, a zsidó is be lett vonva, az csak a zsidók előnyét és a nem zsidók szerencsétlenségét vonta magával.

kisistvan

Hozzászólások száma : 43
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  gyorgy on Pént. Szept. 09, 2011 1:30 am

Kertész Ákos a magyarság ellen
„Genetikusan alattvaló, bűnös nép a magyar”

A fenti gondolat írója a Kossuth-díj birtokosa (2008), fővárosunk díszpolgára (2002), Hazám-, Arany János- és József Attila-díjas, mi több, a Magyar Köztársasági Érdemrenddel is kitüntették. Mélységes Magyar gyűlöletében a következőket írja: „A magyar genetikusan alattvaló. (…) A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van, legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire."
Az írót persze csak az „Orbán-diktatúra” zavarja, Kádáréban elvolt, mint a befőtt, Nagyon gyűlöli a magyarokat mivel nem érdekli őket az Ő fércművei. Erről maga így nyilatkozik: ,,Magyarországon éppen az fenét sem érdeklik az írásaim". Ezt is igen pontosan fogalmazza meg egyébként: „Itt, ebben az országban, semmi nem történik, ha megjelenek, és akkor sem történik semmi, ha nem jelenek meg."
De a baloldalt is siratja, mondván, hogy eltértek az ,,eredeti" céloktól, és csak a lopás érdekli őket. (Ami annyiban igaz is, hogy valóban csak a lopásért élnek, annyiban viszont nem, hogy nem ez lett volna az eredeti cél. Ugyanakkor, ha így gondolja, akkor csak azt nem értem, miért állt ki többször is ennek a folyamatnak a főkolomposa, Gyurcsány Ferenc mellett). Aztán legyintve megállapítja, hogy nem is lehet mást várni tőlük, elvégre ők is csak magyarok, s „belőlük is hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket: az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret”.
Kertész Ákos egész életében a magyar nép nyakán élősködött, és élősködik jelenleg is…
Valószínűleg szép nyugdíja van, nem annyi, mint az 56-asoknak!
Bennünket az Isten ilyen „írókkal” ver!
Kertész Imre is hasonló stílusban (gyűlölettel) foglal állást Magyarság ellen. Arra viszont felhasználta az országot, hogy a Sorstalanság című fércművét egymilliárdért megfilmesítsük, és arra, hogy a Nobel-díjjal járó hatalmas juttatását nálunk számolja el. Törvényt módosítottak miatta, hogy egyetlen fitying adót se fizessen a „nagy” író. Mert ugye az államot meglopni ,,kegyes dolog"
Emlékeztető: „A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Edmund Burke)gyorgy

Hozzászólások száma : 160
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  erzsebet on Szomb. Jan. 07, 2012 9:58 pm

Felvetődik a kérdés nap mint nap. Magyarországban van e antiszemitizmus.?
Vajon a Magyar közéletből mennyire van kirekesztve a zsidóság? Ezt mindenki döntse el maga csak a megértés megkönnyítése végett nézzük át ezt a linket:

http://hu.metapedia.org/wiki/Vitatottan_zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z%C3%A9letben#L.C3.A1sd_m.C3.A9g

Csak megjegyezném Magyarországban a zsidók becslés szerint: kb.80-200 ezer zsidó van.
Azért Kb. mert a legutóbbi népszámlálási íven is a zsidóság, sem mint népcsoport, sem mint vallás nem szerepelt.
Hogy miért nem ezt mindenki döntse el.
Csak megjegyezném a zsidóság nem alakított magának kisebbségsí önkormányzatot.
A rendszerváltás 22-évében senkit nem bántalmaztak a zsidó mivoltjáért.
Magyarokat viszont komoly megalázás fizikai lelki atrocitás éri folyamatosan a kárpát medencében.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A zsidók véleménye a magyarokról

Témanyitás  peter on Hétf. Jan. 16, 2012 4:59 am

Ezt a címet azért volt bátorságom adni ennek az írásnak mivel a vers szerzője a Magyar Zsidók Világszövetsége szóvivőjének verse. Tehát a verset ebbéli minőségében írta. Ebből látszik a zsidóság hivatalos véleménye (megítélése) a Magyarságról. Az csak természetes hogy a Magyarok a Zsidó szót még ki se ejtse semmilyen szövegkörnyezetben, mert aki azt teszi az :Antiszemita, rasszista, gyűlölködő, fasiszta, szellemi csökevény. Tehát minden Magyar tartsa magára nézve a Jézusi intelmet: Ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel. Mert a Zsidók szerint így lehetsz jó magyar!

Dr. Regős Péter, a Magyar Zsidók Világszövetsége szóvivőjének verse:

Hangosak a fasz magyarok,
Fajtiszták, mint az olaszok.
Buták, mint az oroszok
S úgy végzik, mint a karthágó'k.

Lesózzák a földjeiket,
Felszámolják történelmüket,
Eltűnnek majd nem sokára,
Elmennek a bús picsába.

Úgy rühelem minnyájukat,
mocskos, gyilkos falkáikat,
s mikor himnuszukat hallom,
felfordul a teli gyomrom.

Panaszkodnak, nyavajognak,
Ök sehová sem tartoznak,
Mindenki az ellenségük,
Nincsen nekik kistestvérük.

Mindenki utálja őket,
Magyar férfiakat, s nőket,
Mindegyiküket megvetik,
De egyiküket sem szeretik.

Elveszett tekintélyüket féltik,
De mások a nyelvüket sem értik,
Nem tartoznak nyelvcsaládba,
Csak a tetves, bús picsába.

Európába keveredtek,
Emberekké nem vedlettek,
Ázsiai majmok még ők,
Zsivány Trianon-védők.
Hogy a zsidóság milyen is valójában azt a következő előadásokból tudod meg ha bemásolod a keresőbe:

Benjamin H. Freedman beszéde - I. rész, 1961, Washington Magyar felirat!.flv

Benjamin H. Freedman beszéde - II. rész, 1961, Washington Magyar felirat!.flv


Benjamin H. Freedman beszéde - III. rész, 1961, Washington Magyar felirat!.flv

Benjamin H. Freedman beszéde IV. rész, 1961, Washington


peter

Hozzászólások száma : 57
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  erzsebet on Szer. Júl. 18, 2012 8:23 pm

Zuroff úr talált egy újabb aggastyánt, akit Képíró Sándorhoz hasonlóan át fognak segíteni a túlvilágra. A kommunizmusnak világszerte 120 millió, a második világháborúnak és a nácizmusnak együttesen 20 millió áldozata volt. Mégis a húszmillió áldozatról naponta szót ejtenek, a 120 millió áldozatról nagy a csönd! Pedig a gulágokat, a kitelepítéseket, az ÁVH kínvallatásait, az 56-os megtorlásokat nagyon sok honfitársunk nem élte túl. Ember élet és emberéletközt egy jogállam nem tehet különbséget, ezért Magyarország is 2010-óta (jogállami normák újbóli helyreállítása óta) nem tesz különbséget a kommunizmus és fasizmus áldozatai közt. Igaz ez még csak a büntethetőség lehetőségét figyelemben vételével van így. A gyakorlatban bizony ez még sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos Magyarországon szinte minden KOMMUNISTA emberség elleni bűnöző ágyban párnaközt jólétben gazdagságban hal meg. Az utódjaik pedig mai napig uralják a Magyar közéletet. Nem lehet semmit elfelejteni amikor valaki beáll a baloldal szolgálatában. A mocsok, a gátlástalanság, a harácsolás és a haza árulása soha ki nem vesző tulajdonsága a magyar baloldalnak. És ez most sincs másképp és nem lesz másként a jövőben sem. A fenti tulajdonságok nemzedékről nemezedére szállnak. Nem lesz olyan, hogyha majd kihal az utolsó Kádár-nemzedék is, akkor majd jönnek az új, tisztességes és fiatal baloldaliak. Ezt Mezőkovácsházán is megtapasztalhatjuk. Az ilyen tévedésnek mint amit a Mezőkovácsházi lakosság elkövetett nagyon nagy ára van.
Sajnos már olyan is elhangzott az egyik hivatalos ember szájából, hogy a holokauszt Magyarország miatt következett be. Naponta közölni kell a magyarral, hogy bűnös nép. Aki mondja, az meg micsoda? A végén még kisütik, hogy Hitler és Mussolini is magyar volt. Természetesen akik mindezt élvezetből teszik még véletlen sem említik meg a KOMMUNIZMUS áldozatait.

Emlékeztető: „Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig Amerikában kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van, a kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős, ők pedig különösen erősek Amerikában...” (Sulomit Aloni, Izrael volt oktatási minisztere)

Kár hogy a kommunisták bűneit nem vizsgálják ilyen következtetéssel.
A náci háborús bűnösök után kutató Wiesenthal Központ azt kéri a magyar köztársasági elnöktől, hogy "amilyen gyorsan csak lehet", állítsák bíróság elé Csatáry Lászlót.
Tehát hétköznapi nyelvre lefordítva, Ádertől elvárnák hogy vegye semmibe a Magyarországi jogállami intézményeit és mint egy diktátor utasítsa a rendőrséget, ügyészséget, bíróságot.
Vajon mikor áll fel Európában egy olyan szervezet aki legalább ilyen következetességgel üldözné a KOMMUNIZMUS bűneit.

„A kommunizmus megbukott, minden értelemben. De a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt.” (Márai Sándor)

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Lázár János koordinátor lett !

Témanyitás  munkasor on Vas. Dec. 30, 2012 11:39 pm

Megbízta a kormány Lázár Jánost(mint született zsidót), a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítse elő és koordinálja a zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint a zsidó közösségeket érintő kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai feladatokat. Ezeken a területeken még a magyarságnak nagy adóssága van a zsidókkal szemben.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint Lázár Jánosnak feladata egyebek mellett, hogy a zsidó közösségek érdekképviseleteivel megvitassa az örökös nélkül meghalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett emberek után a közösségek vagyoni igényeivel összefüggő kérdéseket. Ő koordinálja az ezeknek az igényeknek a teljesítésével kapcsolatos tárgyalásokat, valamint a tárcák közötti egyeztetéseket is.

Az államtitkárnak a feladatai ellátása érdekében rendszeresen, de legalább negyedévente kell egyeztetnie a zsidó szervezetek képviselőivel.

A Magyar Közlönyben emellett azt a kormánydöntést is közzétették, amely szerint ötven százalékkal emelkedik a holokauszt túlélők életjáradéka. '1945 után kommunisták belügyminisztersége alatt a Holokauszt túlélő zsidókat a kommunisták a féktelen gyűlöletükben a zsidóságot szinte minden vagyonuktól megfosztottak, aki ellenállt azt internálták, vagy az ország elhagyására kényszerítették. Tehát a kommunisták féktelen gyűlöletüknek és a zsidó vagyon utáni vágyuk az végtelenül tombolt. Ez Mezőkovácsházán is tetten érhető. De a kommunisták mindenkit gyűlöltek, sokszor még a saját párttársukat is. Ezért a gyűlöletüknek kitett személyeket A gulágok (szovjet kényszermunka táborok), a recski fogolytábor stb., A kitelepítettek, a munkaszolgálatos katonák (például a kulák gyerekek (osztály ellenségnek kikiáltott hazafik), akik fegyvert nem kaphattak, lapátos katonáknak csúfolták őket…), az 56-os megtorlások magyar túlélői ismét újabb kommunista megtorlásoknak voltak kitéve. A kommunisták által magyar áldozatok örökre áldozatok maradnak, és a még köztünk élők minimál nyugdíjon tengődnek. Havi 8000 forint körüli nyugdíjpótlékuk mértéke 2007 óta (Gyurcsány-kormány) nem emelkedik a nyugdíjjal párhuzamosan. Tehát van mit helyretenni a Nemzeti kormánynak. A meghurcolóik bezzeg benne vannak a kosárba a luxus (fél millió felett) nyugdíjukkal.

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  donkihote on Hétf. Jún. 10, 2013 12:27 am

Sokan nem tudják, de még többen nem akarják tudni, mi folyik az országban és a világban. Bizony a Magyar ,,baloldal" kiszolgálja feltétel nélkül pénzügyi háttérhatalmat ma is. Nem véletlen hogy Soros György és csapata állít miniszterelnök jelöltet a ,,baloldalnak", Bajnai Gordon személyébe. De mi is a cél amit a globális hatalom ki akar vitelezni. Ezt a két nagy gondolkodó a ,,baloldal mai napig példaképek határozták meg.
Íme a cél: KARL MARX ÉS FRIEDRICH ENGELS azt mondták a feketékről (Karl Marx, by Nathaniel Weyl):
".. (a színesek) olyan emberek, akiket a föld felszínéről le kéne söpörni és radírozni."

KARL MARX egy levelében Baruch Levy-hez, idézve a Review de Parisból 1928, június 1, 574 oldal:
"A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója.. A világuralmat más fajok megsemmisítésével fogja elérni és egy világköztársaság alapításával, amelyben mindenütt csak a zsidóknak lesznek állampolgári jogai. Ebben az Új Világban Izrael gyermekei lesznek a vezetők és ellenzék nem lesz".
Ez a két gondolkodó kinyilatkoztatása egyértelmű ás világos.
A kivitelezése most folyik.

Az ehhez vezető út a következő videóból kihalható: http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2013-06-07-vilag-panorama

Felvetődik a kérdés . Mi haszna ebből a ,,baloldal" talpasainak? Tisztelt olvasók csak annyi mint a koncentrációs táborokban a kápóknak.

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Zushlag János, bünöző, álldozat, balek, vagy egy igaz ifjú kommunista?

Témanyitás  gyorgy on Szer. Szept. 18, 2013 3:31 am

Ujvári Sándor: Ma reggel kiszabadult hatévnyi, jogerős börtönbüntetéséből Kecskeméten az egykori kiskunhalasi MSZP-s honatya, Zuschlag János, akit bűnszervezet tagjaként elkövetett folytatólagos csalásért ítéltek el, több társával együtt. Zuschlag néhány hete az egyik közösségi portálon azt írta, vágja a centit, majd tippeket kért arra, mit csináljon a civil életben. Nem lesz könnyű dolga. De valójában hogy is kezdődött az eljárás ellene? : 2005-ben a kiskunhalasi ügyészség közigazgatási szakága végzett vizsgálatot néhány helyi civil szervezetnél, és nem egynél alapvető adminisztrációs és könyvelési hibát észleltek. A számviteli rend megsértése miatt feljelentést tettek. A rendőrség a nyomozást megszüntette, de a megyei főügyészség 2007. január 1-jétől átvette az ügyet. Mégpedig azért, mert civil szervezetek vezetői úgy tanúskodtak, hogy ők csak a nevüket adták, a szervezeteket valójában Zuschlag működtette a háttérből. Ezeket az állításokat megalapozták később a perben lejátszott lehallgatási felvételek. Kiderült az is, miért húzódott el a rendőrségi nyomozás: Zuschlag rendszeresen érintkezett ugyanis Lusztig Péterrel, a rendészeti minisztérium tanácsadójával, aki több alkalommal ígéretet tett neki arra, hogy beszél az ügyében az akkori Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitánnyal. Zuschlagot végül 2007. szeptember 19-én, vagyis a baloldali kormányzás időszakában idézte meg a kecskeméti ügyészség tanúkihallgatásra. Őrizetbe vették, majd rendőrautóval átszállították abba a börtönbe, amit most, hat év után, elhagy-hata.
A vád:Társaival együtt 75 milliós kárt okozott pályázati pénzek elcsalásával. Ebből volt olyan balga, hogy a kárból 50 milliót valakik megtérítettek. A vicc az egészben hogy a szóban forgó pénzeket nem is a saját gyarapodására hanem ELVTÁRSAI kampányára fordította.
Egyet azért ne felejtsen el senki: az MSZP derék hada ezt már rég nagyüzemi módszerrel űzik.
Nem ismerős a szálka-gerenda effektus, Gondoljunk a Princz, vagy a Kulcsár akár a Tocsik, Dataplekx, Hajdubét, stb. Ügyekre. Azóta ezen összegek ezerszeres elkövetőinek szinte a haja szála sem görbült meg. Persze azért vannak felelősségre vonások igaz nem a címeres gazemberek közt:
http://mkovacshaza.hungarianforum.net/t29p15-de-mi-lesz-veled-mszp#412
De mi is volt a vétke ennek az ifjoncnak amiért ilyen súlyosan meglakolt? 2004-ban végre az MSZP-is rászánta magát, hogy a holokausztról megemlékezik. Ezért gyülekeztek a terrorháza előtt minden TV stábbal együtt. Ahova meg volt rendelve egy ügyeletes náci (Bácsfi Dia )személyében. Míg várakoztak az ügyeletes (MSZP által megrendelt) nácira addig ez a tapasztalatlan ifjú kommunista a holokauszton és a Dunába lőtt Zsidókon viccelődött. Csak hogy vesztére az egyik TV-stáb kamerája ezt felvette és egyenesbe sugározta.
Az a pár millió érdektelen volt. No de a holoviccelödés, az tűrhetetlen. Főleg ott ahol az MSZP éppen azt demonstrálta hogyan küzd a ,,nácizmus " ellen.
Most aztán megtudta, hol lakik a halom. Ő lett a feláldozható közkatona!
Az volt bizony, koncepciós per a javából! Mondhatni ,,rossz időben rossz helyen volt és rossz témán viccelődött". Minden kommunista elzárkózott tőle és szabad prédának az igazságszolgáltatás elé vetették. Megtörtént a példa statuálás.
Valójában ki is volt ez a Zuschlag János:Zuschlag fiatalon robbant a nagypolitikába, 1998-ban, 21 évesen lett az országos listáról képviselő, majd pártalelnök. Halason erőszakos tagbeléptetésekkel tett szert befolyásra, országosan pedig az ifjúságpolitika terén vitézkedett. 2002-től a Fiatal Baloldal elnökhelyettese. Karrierje 2004-ben megtört, lemondatták mandátumáról, mert kiderült: a holokauszt áldozatain viccelődött a Terror Háza előtt.
Zuschlag azt hitte, egy havert kell ügyvédnek választani. Mert ugye nem tudta mire megy ki a játék.
Más ilyen esetekben, legfeljebb figyelmeztetést kapott volna.
Gondolom, már ő is rájött, hogy nem a pénz volt a fő motívum. Hisz tudta mint Gyurcsány Ferenc munkatársa, hogy még milliárdokat is szabad lopni ebben a körben:
http://mkovacshaza.hungarianforum.net/t16-a-lakossag-golyok-rabszolga-sorba-taszitas#92
Piti tolvaj volt a 2002-2010 -közti következmények nélküli szabad rablásokhoz viszonyítva.
Vajon mennyit fognak kapni a most vád alatti bűnözők?, Az igazi rablóbanda, akik fejenként többszörös milliárdosok, anélkül, hogy bármiféle, jelentős üzleti tevékenységet folytatnának. Csupán politikusok!
Csak az érdekesség kedvéért
75 millió forintért amiből 50 millió megtérült 7 év börtön,miközben bűnszövetkezet vezetését húzták rá.
Ez volt a kommunisták koncepciós perek egyik gyöngyszeme.
Neki kellett elvinni a balhét.
Ennél nagyságrenddel nagyobb umbuldát is megúsznak egyesek!!!
Cusi most nagyon pesszimista, a következőt nyilatkozta:,,Túlzás nélkül állíthatom, nekem Magyarországon már nincs esélyem az elkövetkezendő harminc évben mit kezdeni az életemmel, hiszen ez a szappanopera, amelynek én voltam a főszereplője még évtizedekig benne él majd a köztudatban”. - mondta Cusi,az utolsó szó jogán, 2007-ben.
Tévedtél Janókám! Mert a politika élén most az MSZP színeiben elit sorba törni ez már nem téma.
Lesz mit kezdened az életeddel - nem szabad eladogatni a cimboráidat, meg nem jelentkezhetsz tévés műsorvezetőnek, egy pár év múlva senki sem emlékszik rád, így te lehetsz az MSZP-ben jövő embere.
Tudod, nem sok minden változott az MSZP -ben mióta szanatóriumba vonultál.
Csak annyi, hogy 2010-ig közel 10 millió ember biztos abban, hogy Magyarországon nem tud mit kezdeni az életével, mert az a valóság show, amit a baloldal politikai és gazdasági elit rendezett nekik, a te közreműködéseddel is, úgy beleégett az életükbe, hogy abba már megszámlálhatatlanul sokan bele is haltak!
Priusza van mindenki tudja ki ő nem hiszem, hogy ezt az MSZP-be felvetik neki. Ez ha van ha az ember korrupt és még mellé politikus is és ki is tudódik a dolog. Pár volt (és jelenleg aktív) kollégája azért még elférne ott Kecskeméten....
Várunk vissza Jani - Az egyesült baloldal
a múltkori nol-fotókon is lehet látni, hogy Meseházi is szépen gyakorolja már az Audiból kiszállást...
Sokan nem nyugodtak mostanában, félnek, hogy elhangzanak végre a nevek

gyorgy

Hozzászólások száma : 160
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Kanada befogadta Ákos Kertészt!

Témanyitás  idegen on Szomb. Nov. 16, 2013 3:49 am

„Kanada elfogadta a Kossuth díjas magyar író Kertész Ákos menekült kérelmét. Mint ismert: az író Kanadában arról számolt be, hogy durva antiszemita támadásoknak volt kitéve Magyarországon és emiatt – nyolcvanévesen – volt kénytelen elhagyni hazáját. 2012 februárjában érkezett Montrealba.”  

Elevenítsük fel, hogy Kertész Ákos hogyan vélekedik a magyarokról:

„A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: »ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.« De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud, és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.  
Az írót persze csak az „Orbán-diktatúra” zavarja, Kádáréban elvolt, mint a befőtt, Nagyon gyűlöli a magyarokat mivel nem érdekli őket az Ő fércművei. Erről maga így nyilatkozik: ,,Magyarországon éppen az fenét sem érdeklik az írásaim". Ezt is igen pontosan fogalmazza meg egyébként: „Itt, ebben az országban, semmi nem történik, ha megjelenek, és akkor sem történik semmi, ha nem jelenek meg."
De a baloldalt is siratja, mondván, hogy eltértek az ,,eredeti" céloktól, és csak a lopás érdekli őket. (Ami annyiban igaz is, hogy valóban csak a lopásért élnek, annyiban viszont nem, hogy nem ez lett volna az eredeti cél. Ugyanakkor, ha így gondolja, akkor csak azt nem értem, miért állt ki többször is ennek a folyamatnak a főkolomposa, Gyurcsány Ferenc mellett). Aztán legyintve megállapítja, hogy nem is lehet mást várni tőlük, elvégre ők is csak magyarok, s „belőlük is hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket: az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret”.
Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holokausztért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.
Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”
A magyar társadalom rengeteg kígyót melenget a keblén és tart el ilyen embernek látszó átoksori kísértetet. Egy élősködővel kevesebb, bár valószínűleg utalják továbbra is a számlájára a magyar apanázst, elvégre a Kanadában bűnöző cigányoknak is utalták.
Bezzeg a zsidó-mentő Horthy Miklós számláját üresen hagyták az akkori a hatalmasságok.

Ákos Kertész érezze csak ott jól magát, ahol most van. Ha már elment, vihetett volna magával az akoljából még legalább száz antimagyart!
A ma élő magyar társadalmat teszik felelőssé erkölcsileg és anyagilag egyaránt a holokausztért, ami egészen elképesztő. Sem Ausztria (Anslussz), sem Románia (Antonescu), sem Csehszlovákia (Tiso) sem Hitler nem felelős, csak és kizárólag Magyarország. Az sem felelős, aki a második világháború vége felé teljesen értelmetlenül szétbombázta Drezdát, Hamburgot és több nagy német várost, okozva cirka félmillió civil ember halálát! Az az Amerika és Anglia sem felelős, aki ezeket a bombázásokat végrehajtotta, és nem dobott egyetlen bombát arra a vasúti sínre, ahol még robogtak a szerelvények a gettóba.  Ideje lenne megismertetni a magyar társadalommal a VALÓSÁGOT az akkori történésekkel kapcsolatban is! Az ország jelenlegi VALÓS helyzetéről itt és most nem is beszélve…

„Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A cionista Világ Kormány létrehozatala.

Témanyitás  calambo on Pént. Dec. 26, 2014 7:58 am

Hogy ez létrejöjjön: Azért van szükség amerikai, afrikai és az EURÓPAI illetve mielőbb az ázsiai unióra, hogy a hatalmat, mindösszesen 10-12 ember a kezükben tudják teljes mértékben összpontosítani a világ feletti uralmat! Ezt az unióknak a majdani egyesítésével érik el (lásd: szabad kereskedelmi egyezmény az USA és az EU között pontosan egy ilyen irányba tett lépés), hogy az emberiség ellenőrizhetőbb és irányíthatóbb legyen. Az emberiség szolgasorba hajtása, teljes kizsákmányolása így elérhető lesz számukra és még a lázadásoktól sem kell majd tartaniuk, hiszen mindenki beazonosítható lesz csippel a testében. A cionista Világ Kormány létrehozatalának mára már alig titkos tervei nem csupán összeesküvés elméletek, hanem maga a szörnyű valóság! Az állampolgárokat, nemzeteket korlátozó, hatalom centralizáló törekvéseik és az emberek szabadságjogainak fokozatos elvonása napjainkban gőzerővel folyik.
Ha nem teszünk ellene, a szemünk előtt fog valósággá válni, még a mi életünkben!
A polgárokat szellemileg napjainkra sikerült elégé lebutítani.
Közvélemény kutatók kimutatták hogy:
,,Minden társadalom ugyanolyan. A tetején 5 százaléknyi okos, agyafúrt ember, az alján 5 százaléknyi sötét csőcselék. E kettő között pedig 90 százaléknyi mocsár, az átlagemberek tömege, akik oda mennek, ahová mondjuk nekik".
Továbbá az igen visszaszorult szellemi képességű (lebutított) polgárokat még inkább szolgaságba lehet dönteni ha elégé el vannak adósítva:
,,Egy népet, egy nemzetet, amely eladósodott, sokkal könnyebb manipulálni, mert tagjai azzal vannak elfoglalva, hogy fizetnek. A pénzügyi rabságban élő ember politikai és gondolkodásbeli szabadságról alkotott nézetrendszere is beszűkül".
Ezek után szinte minden polgár kezesbárányként kezelhető.
Így érhető el Marx Károly által megálmodott világrend:
"A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója.. A világuralmat más fajok megsemmisítésével fogja elérni és egy világköztársaság alapításával, amelyben mindenütt csak a zsidóknak lesznek állampolgári jogai. Ebben az Új Világban Izrael gyermekei lesznek a vezetők és ellenzék nem lesz."

calambo

Hozzászólások száma : 81
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A Liberális oktatás politika lényege.

Témanyitás  erdeklodolakos on Szer. Feb. 25, 2015 10:52 pm

Ahhoz hogy a Magyarok jövő generációja ,,jó polgárokká" váljanak oda elengedhetetlen az oktatás szellemének a megváltoztatása.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/3510-agymosas-9-tetelben-amit-balog-es-a-zsidok-utasitasara-qa-koezoktatas-minden-szintjen-ervenyesiteni-szueksegesq?honnan=Nemzeti_Hirhalo

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 154
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Emlékezzünk az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozójaára

Témanyitás  idegen on Hétf. Május 25, 2015 9:47 pm

RABBI RABINOVICH-nak az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozója *előtt* tartott beszéde :
"Üdvözöllek benneteket, gyermekeim. Azért hívtalak benneteket, hogy megismételjem új programunk alapvető lépéseit. Jó tudjátok, hogy azt reméltük, hogy lesz 20 évünk a háborúk között, hogy megszilárdítsuk azokat a nagy nyereségeket, amelyeket nekünk a második világháború jelentett, de sokan közülünk különböző fontos területekről ellenzik ezt és most minden rendelkezésünkre álló erővel azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül előkészítsük a harmadik világháborút [A III. Vh-t ugyan nem hozták előre, de a Kóreai háborút felszították, amikor is 1950 június 25-én az Északkóreai hadsereget utasították, hogy Délkóreát meglepetésszerűen megtámadja. Az ENSZ biztonsági tanácsa június 26-án a támadást agressziónak nyilvánította és a támadó erők visszaverését rendelte el. 150 június 27-én zsidó elnökünk, Truman elrendelte hadi és tengerészeti egységek akciókát hogy az ENSZ határozatot keresztülvigye.Nem érve el céljaikat ezután Délvietnamban uszították Ngo Dinh Diem-et aki Bao Dai alatt volt elnök, hogy a monarchiát megdöntse és köztársaságot hozzon létre sajátmaga elnöksége alatt. Diemet az USA erősen támogatta abban, hogy parancsuralmi rendszert hozzon létre amely aztán hamarosan teljesen háborúba bonyolódott, amelybe zsidó nyomás követelte az USA bevonását.]
A cél, aminek eléréséért már 3000 éve egyesült erővel küzdünk, végül is egész közel van és teljesülése szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük. Biztosítlak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk elérte méltó helyét a világban ahol minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga. (Taps). Emlékezzetek vissza 1930-as propagandakampányainkra, amikor Németországban zsidóellenes érzelmeket szítottunk és Amerikában Németelleneseket, ez a kampányunk a II. vh-ban csúcsosodott ki. Ma a világon hasonló propagandakampány folyik. Oroszországban folyamatos az amerikaellenes propaganda míg Amerikán a kommunistáktól való félelem söpör keresztül. Ez a kampány kényszeríti a világ kisebb országait, hogy vagy az USA vagy Oroszország partnersága mellett döntsenek. E pillanatban legnagyobb problémánk az amerikaiak hamvadó hadiszellemének a felélesztése. Terveinket nagyon akadályozza a hiányzó általános hadkötelezettség Amerikában, de biztosak vagyunk benne, hogy az 1952-es választások után rögtön keresztül tudunk egy megfelelő intézkedést vinni az Amerikai Kongresszusban. Az oroszok és az ázsiai népek eléggé irányításunk alatt vannak és nem tiltakoznak a háború ellen, de várnunk kell az amerikaiak megszerzésével. Ezt az antiszemitizmus kártya kijátszásával reméljük elérni, amely olyan kitűnően működött a Németország elleni háború idején. Erősen számítunk az antiszemita erőszak elleni hírekre Oroszországból, hogy ezek felháborítsák az Egyesült Államokat és így építsünk szolidaritásukra a szovjetek hatalma ellen. Emellett, hogy az amerikaiaknak az antiszemitizmus valóságát bemutassuk, nagy pénzforrások bevetésével, amelyet amerikai antiszemita elemek rendelkezésére bocsátunk azért, hogy hatásosságukat növeljük, és antiszemita erőszakot fogunk előadatni legnagyobb városaikban.Ennek kettős célja lesz: Egyrészt megtudjuk az amerikai reakciósok nevét akiket így elhallgattathatunk, másrészt az Egyesült Államokat oroszellenes egységbe forrasztjuk. [Megjegyzés: Cion bölcseinek 9. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja, hogy az antiszemitizmust ők kontrollálják. Ennek a beszédnek az idején már folyt Csehszlovákiában az antiszemita kampány.]
Öt éven belül ez a program el fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrzőbizottságokat küldünk minden tönkretett országba.Ez a háború minden időkre be fogja harcunkat fejezni a gójok ellen.
Nyilvánosan felfedjük mivoltunkat Ázsia és Afrika népei előtt. Biztonsággal állíthatom, hogy most születik az utolsó generációja a fehér gyerekeknek. A mi ellenőrző bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát. A fehér férfinak sötét nőkkel kell együtt élnie míg a fehér nőnek fekete férfiakkal. Így el fog tűnni a fehér faj, mert a sötétekkel való keveredés a fehér ember végét jelenti és legveszélyesebb ellenségünk így csak emlék marad. Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura. A mi magasabbrendű szellemi képességeink könnyen lehetővé teszi számunkra a sötét emberek fölötti uralmat. Kérdés a hallgatóságból: Rabinovich Rabbi, mi lesz a vallásokkal a harmadik világháború után?
Rabinovich: Nem lesznek többé vallások. Egy papi osztály megmaradása uralkodásunkra állandó veszélyt jelentene, a túlvilágba vetett hit lelkierőt adna kiengesztelhetetlen ellenzőinknek sok országban és képessé tenné őket arra, hogy nekünk ellenálljanak. Mi, ennek ellenére megtartjuk őseink judaisztikus szertartásait és szokásait uralkodó osztályunk eredetének jeleként és megszigorítjuk faji szabályzatunkat úgy, hogy zsidó nem házasodhat csak a faján belül, idegeneket pedig nem fogadunk be. [Megjegyzés: Cion bölcseinek 17. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja: Most, hogy a lelkiismereti szabadságot mindenütt kinyilvánították, (saját fáradozásaik eredményeként, ahogy ők előzőleg állították), csak egy pár év választ el minket a gyűlölt keresztény vallás teljes elpusztításától. Mint más vallások esetén is, aligha lesz velük nehézségünk].
Hadd emlékeztessek a II. vh kegyetlen napjaira, amikor népünk néhány tagját a hitleri banditáknak kellett feláldoznunk azért, hogy elég tanúnk és jogalapunk legyen azokra a perekre és kivégzésekre, amelyek során Amerika és Oroszország vezetőit mint háborús bűnösöket kivégeztetjük miután a béke feltételeit mi szabjuk meg. Biztos vagyok benne, hogy nektek még kell egy kis előkészület egy ilyen feladatra, mivel az 'áldozat' szó mindig is népünk jelszava volt, és egy pár ezer zsidó áldozattal kevesebb a világ kormányzásáért valóban nem nagy ár.
Azért, hogy annak a vezető szerepnek a biztos eljövéséről meggyőzzelek benneteket, hadd mutassak rá arra, hogy hogyan fordítottuk a fehér ember találmányait ellene. Sajtója és rádiója a mi kívánságaink szószólója, nehéziparának termékei pedig azokat az eszközöket adják, amit Afrika és Ázsia felfegyverzésére szállít sajátmaga ellen. Érdekeink képviselői Washingtonban erősen terjesztik a 4. Pont programját (Colombó terv), amely a világ elmaradottabb részeinek iparosítását tűzi ki céljául, úgy hogy miután Amerika és Európa ipari létesítményei és városai szét lesznek zúzva az atomháború után, a fehéreknek nem lesz erejük a sötét fajok nagy tömegeinek ellenállni, akiknek vitathatatlan lesz a technológiai felsőbbrendűsége.
A világ feletti győzelem víziójával a szemetek előtt, térjetek vissza országaitokba és erősítsétek eddigi jó munkátokat addig a közeli napig, amikor Izrael felfedi hivatását mint a világ dicső fénye.

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Egy eltitkolt szerződés!

Témanyitás  idegen on Szer. Márc. 09, 2016 7:54 am

Egy eltitkolt szerződés!
2004 áprilisában Magyarországon járt az izraeli államfő. Látogatását a Dohány utcai zsinagóga kerítésén (Herzl Tivadarral, a cionizmus megalapozójával együtt) egy márványtábla örökíti meg. Ezen az aktuson  részt vettek a parlamenti pártok.  A magyar kormány tagjai és az akkori magyar államfő, Mádl Ferenc is.
Ezen alkalomból Izrael magyarországi nagykövete fogadást adott a résztvevők számára.
A  látogatás igazi célja egy szerződés aláírása.
Az egyezmény részben az Európai Unió-Izrael akcióterv alapján került megfogalmazásra, és hamarosan, 2004. május 1-én, életbe is lépett. A szerződő felek ezzel az aláírással tulajdonképpen ratifikáltak egy, az európai uniós országokban sem kellően ismertetett kerettervet.
A dokumentum aláírásán részt vettek: Mose Kacav - Izrael államfője, Mádl Ferenc - Magyarország köztársasági elnöke, Medgyessy Péter miniszterelnök, Kovács László és Hiller István (MSZP), Dávid Ibolya és Herényi Károly (MDF), valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek vezetői.
A dokumentum az alábbiakról szólt:
1. Magyarország befogadó cél-ország. Abban az esetben, ha Izraelt külső agresszió érné, mely veszélyezteti az ott élő zsidók életét, Magyarország 500 000 zsidó befogadását vállalja, állampolgári jogokat adva a befogadottaknak. Hasonló megállapodások értelmében Németország további félmillió, Lengyelország pedig       1 000 000 izraeli állampolgár befogadására tett ígéretet az ott elhangzottak szerint. (Megjegyzés: ezzel szemben Németország a zsidók bevándorlásának korlátozásáról döntött 2006-ban)
2. Az izraeli áruk európai terjesztése.
3. Az izraeli vállalkozások (magyar) állami pénzen való támogatása.
4. A zsidó kultúra hangsúlyos megjelenítése és propagálása a médián keresztül.
5. A gyűlölettörvény minden áron való elfogadtatása az országgyűlésben, és annak szigorú alkalmazása.
6. A nemzeti irányultságú kisebb pártok, valamint civil szervezetek működésének ellenőrzése, korlátozása és megszüntetése. (Értsd: a megalkuvást nem ismerő, valódi nemzeti erők, az ún. "szélsőjobb" eltaposására tett törekvés szentesítése.)
7. Az izraeli politika feltétlen támogatása a magyar külpolitikában és a nemzetközi fórumokon.
8. Harc az antiszemitizmus minden formája ellen, a Berlini Deklaráció értelmében.
A fenti megállapodást 2006-ban nyilvánosságra hozó internetes hírportál közlése szerint az információ nem feltétlenül teljes. Az anyagot hivatalosan megkapta a Magyar Távirati Iroda elnöke, aki a pontokat nem cáfolta, illetve kitért a válaszadás és a nyilvánosságra hozatal elől.  A fenti adatok ismerete vagy annak hiánya pedig közvetlenül befolyásolja nemzetünk jövőbeli politikai mozgásterét.
A zsidó nem szent, csak sérthetetlen. A XXI. század világszerte a zsidó prüdéria kora.
Magyarországon égbekiáltó ellentmondás: 2004 áprilisában (eltitkolt) háttér-megállapodás köttetett 500 000 zsidó magyarországi befogadásáról, és (nyilvános) népszavazás során megtörtént több millió határon túli magyar nemzettestvér kettős állampolgárságának megtagadása.
Ez nem vicc, hanem véresen komoly
A fenti hírforrás szerint Magyarország zsidó(bérenc) Liberális politikai elitje    
egyezményeket köt Izraellel sok százezer izraeli zsidó Magyarországra telepítéséről a zsidó állam létének veszélybe kerülése esetére, állampolgári jogokat adva nekik!!!!
A szégyenteljes megállapodás pontja ráadásul teljesen egyoldalúak, kizárólag Izrael érdekeit szolgálják, nekünk ők nem kínálnak mindazokért "cserébe" semmit, pusztán szívességből vállalunk mindent.
Cigány bűnözés és társai
Azok a tevékenységek,  pl. a cigány-bűnözés elősegítése, a nemzet szándékos elhülyítése, elkorcsosítása és lassú elfogyasztása, a hosszú távú és megoldhatatlan társadalmi és gazdasági problémák szándékos előidézése és gerjesztése, a politika, a média és a hatóságok zsidók általi gátlástalan belső terrorizálása és elfoglalása, a cionizmus ellen fellépő állampolgárok megfélemlítése stb.,  Magyarországon nem csupán annak a végcélnak a megvalósítását szolgálják, amit derék zsidóink a világ más szegleteiben hajkurásznak: azt, hogy TE dolgozz RÁJUK, hogy NEKIK jó legyen. Nálunk valami egész másról, egy egészen kétségbeejtő dologról is szó lehet.  Azoknak igazi célját és következményeit nem igazán elemzik ebből a szempontból, ennél fogva sokan alábecsülik a helyzet súlyosságát.
Magyarország elfoglalása
Szerintem minálunk az elsődleges végcél Magyarország szervezett és lassú belső elfoglalása lehet néhány évtized  alatt, és egy új zsidó állam létrehozása területünkön akár a magyar nép saját hazájában való elnyomásával, terrorizálásával, kifosztásával, netán rabszolgasorba taszításával és még ki tudja mivel, a palesztinok azt hiszem, tudnának erről mesélni? Könnyen lehet, hogy ez a vélemény elsőre skizofrén agyrohamnak tűnik, ám ha észérvekkel, logikusan végiggondolunk mindent,  mégiscsak elkezdhetünk aggódni egy kicsit.

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Holokausztról.

Témanyitás  idegen on Hétf. Jan. 16, 2017 5:32 am

Összes Auschwitzba érkezett magyar zsidó, május-október, 1944: 23,117
Összes Auschwitzból elszállított magyar zsidó, május-október, 1944 : 21,527
Összes Auschwitzban maradt magyar zsidó október után, 1944 : 1,590

Források: Anyag sorszáma: 187603: Mikrofilmtekercs 285-1943-44: Képkockák 019-852- Mikrofilmtekercs 286-1945: Képkockák 001-329

Összesen: 1941 július- 1944 október

Zsidó foglyok száma az auschwitzi táborban: 173,000
Tífuszban meghalt zsidó foglyok száma : 58,240
Természetes halállal meghalt zsidó foglyok száma : 2,064
Más táborokba szállított zsidó foglyok száma : 100,743
Hivatalosan kivégzett zsidó foglyok száma : 117
Zsidó foglyok száma a tábor 1945 január 15-i német evakuálása után: 11,839

Források: Anyag sorszáma: 187603: Mikrofilmtekercs 281-1940: Képkockák 107-869-Mikrofilmtekercs 282-1940-41: Képkockák 001-875-Mikrofilmtekercs 283-1941-42:Képkockák 001-872-Mikrofilmtekercs 284-1942-43: Képkockák 003-862-Mikrofilmtekerc 285-1943-44: Képkockák 019-852- Mikrofilmtekercs 286-1945: Képkockák 001-329.

A nagyszámú zsidó azért maradt az evakuálás után a táborban, mert ezek nem voltak szállítóképesek. Rájuk lengyel milícia vigyázott a szovjetek megérkezéséig.

Ezek közül ismeretlen számú meghalt, részben a lengyel milícia kegyetlensége miatt, részben a szovjetek kihágásai miatt. Pontos számuk nem ismeretes, szovjet források 7 és 10 ezer közé teszik számukat.

Hogy az 1590 Auschwitzban maradt magyarországi zsidóból hány halt meg a lengyel milícia vagy a szovjetek kihágásai miatt, nem ismeretes.

Hal Turner
A Vörös Kereszt statisztikája a koncentrációs táborokról

A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos adatai bizonyítják, hogy a "holocaust" szélhámosság volt! A legutóbb nyilvánosságra hozott, évek óta elzárt adatok mutatják, hogy a "koncentrációs táborok" összes halottainak száma mindössze 271.301. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész komplett kitaláció volt.

Éveken át a zsidók azt mondták a világ népeinek, hogy hatmilliót közülük szisztematikusam meggyilkoltak a német "koncentrációs táborokban" a II. világháború alatt. Bárkit, aki nem ismerte el ezt az állítást, gyűlöletes antiszemitának bélyegeztek. A világ számos országában még be is börtönöztek embereket, akik kétségbe vonták a hatmillió meggyilkolását.

Láthatja az egész világ, most itt egy beszkennelt hivatalos Nemzetközi Vöröskereszt dokumentum, amely bizonyítja, hogy az úgynevezett "Holocaust" sosem történt meg. A zsidók világszerte szándékosan hazudtak, hogy érzelmi és üzleti előnyhöz jussanak ezáltal. Szándékos, bűncselekménynek minősülő szélhámosságot követtek el milliók sérelmére az egész világon.

"A Holokauszt" a legnagyobb hazugság, ami valaha elhangzott. Dollármilliókat fizettek ki a "holocaust túlélőknek" és leszármazottaiknak valamiért, ami nem történt meg. Ez a nemzetközi, bűnös szélhámosság szinte már felfoghatatlan szintje.

Íme a Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos halálozási jelentésének beszkennelt képe.

Forrás

Tbr news
Dark Truth (angol)

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Hogy az EU Egyesült államok létrejöjjön:

Témanyitás  gyorgy on Szer. Május 17, 2017 12:58 am

A végcél az ÚJ VILÁGREND.
Ahhoz hogy ez létrejöjjön, azért van szükség amerikai, afrikai, európai, illetve mielőbb az ázsiai unióra,

Hogy az EU Egyesült államok létrejöjjön:
Hogy a hatalmat, a világ felett mindösszesen 10-12 ember a kezükben tudják teljes mértékben összpontosítani!
Első lépésként mindenekelőtt le kell rombolni az európai nemzetállamokat.  
Hogy a migránsok és a gojok tartózkodása ellenőrizhetőbb és irányíthatóbb legyen.
Első lépésként  hogy  mindenki beazonosítható legyen, ezért mindenki testébe csipet ültetnek be.
Napjainkban az emberiség szolgasorba hajtása, teljes kizsákmányolása így lesz elérhető .  
Ezek után  még a lázadásoktól, szökéstől, elrejtőzéstől sem kell majd tartani a kiválasztottaknak.  .
Az Európai Egyesült Államok létrehozatalának mára már alig titkos tervei nem csupán összeesküvés elméletek, hanem maga a napi valóság!
Az állampolgárokat, nemzeteket korlátozó, hatalom centralizáló törekvéseik és az emberek szabadságjogainak fokozatos elvonása napjainkban  is gőzerővel folyik.
Ha nem teszünk ellene, a szemünk előtt fog valósággá válni, még a mi életünkben!

A polgárokat szellemileg napjainkra sikerült a liberálisok által kívánt szintre lebutítani.
Közvélemény kutatók kimutatták hogy:

,,Minden társadalom ugyanolyan. A tetején 5 százaléknyi okos, agyafúrt ember, az alján 5 százaléknyi sötét csőcselék. E kettő között pedig 90 százaléknyi mocsár, az átlagemberek tömege, akik oda mennek, ahová a kiválasztottak mondják nekik".

Továbbá az igen visszaszorult szellemi képességű (lebutított) polgárokat még inkább szolgaságba lehet dönteni ha elégé el vannak adósítva:

,,Egy népet, egy nemzetet, amely eladósodott, sokkal könnyebb manipulálni, mert tagjai azzal vannak elfoglalva, hogy fizetnek. A pénzügyi rabságban élő ember politikai és gondolkodásbeli szabadságról alkotott nézetrendszere is beszűkül".

Ettől kezdve a gojok kezes bárányként kezelhető.

Akit a saját és családja jövője érdekli az olvassa el ezeket a linkeket :

http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Kalergi/Kalergi%20terv.htm

https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/01/20/emanuel-rabinovich-rabbi-az-europai-rabbik-vesztanacsanak-1952-januar-12-en-budapesten-tartott-rendkivuli-talalkozojan-mondott-beszede/


A hozzászólást gyorgy összesen 1 alkalommal szerkesztette, legutóbb Szer. Okt. 18, 2017 11:39 pm-kor.

gyorgy

Hozzászólások száma : 160
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  gyorgy on Hétf. Május 22, 2017 5:02 am

Amiről keveset vagy egyáltalán nem írnak az újságok.
Két lengyel ellenálló megszökött 1944-ben a koncentrációs táborból.
Az egyik Angliába a másik az USA -ba ment jelenteni.
CSAK Amerikában jelent meg egy újságban a NYOLCADIK oldalon az egyik fogoly beszámolója.
Elmondta hogy kegyetlenül bánnak a foglyokkal .
Eddig OK a történelem.
Onnan érdekes a dolog,hogy az is megírták ,hogy mennyi ott a zsidó .
Nagyon sok a LAKOSSÁGHOZ KÉPEST. Van ahol még eléri a 15%-ot is.
TEHÁT NEM ZSIDÓK voltak a táborokban kivétel nélkül.
SŐT a legtöbb helyen csak néhány százalék.
Átlagosan 90% SZLÁV EMBEREK VOLTAK.
Róluk ,meg nemigen hallani a kárpótlásukról,emlékművükről.

gyorgy

Hozzászólások száma : 160
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Soros György nemzetek elleni cselekményeiért Izraeli kormány is elitélte.

Témanyitás  erdeklodolakos on Hétf. Júl. 10, 2017 5:27 am

„Az izraeli miniszterelnök visszavonatta a Soros-kampányt elítélő nyilatkozatot.
Benjámin Netanjahu miniszterelnök utasítására az izraeli külügyminisztérium visszavonta a magyar kormányt jogtalanul elítélő nagyköveti nyilatkozatot, és az izraeli minisztérium éles szavakkal bírálta Soros Györgyöt, mert Izraelt rágalmazó szervezeteket pénzel.
Ezért az Izraeli külügyminisztérium vasárnap visszavonta a budapesti izraeli nagykövet szombaton kiadott nyilatkozatát, amiben Jószéf Amrani teljesen alaptalanul felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza a Soros György fényképével futó plakátkampányt, Mint kiderült a plakáton semmi féle antiszemita megjegyzés nincs. Így az nem kelthet antiszemitizmust, gyűlöletet és nem szíthat félelmet.
Emanuel Nahson is, az izraeli külügyminisztérium szóvivője vasárnap élesen bírálta Soros Györgyöt és annak a nemzetek elleni törekvését. Szerinte a budapesti nagykövet által kiadott közlemény "semmiképpen nem azt állította, hogy jogtalan a bírálat Soros György ellen, aki aláássa Izrael és a többi demokratikusan megválasztott kormányait és a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelemhez való jogát".
A két ország diplomáciai feszültsége a Háárec szerint egy különösen kényes időszakban, Netanjahu július 18-ára tervezett budapesti látogatása előtt történt, ami az elmúlt harminc év első izraeli miniszterelnöki vizitje lesz Magyarországon.
Az izraeli jobboldalon elítélték a mindazokat akik a nyilatkozataikkal, úgy tűnt, mintha Soros Györgyöt védenék, akit az Izrael elleni bojkottmozgalom egyik vezető erejének tekintenek.”

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 154
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A bölcs magyarok vélekedései - a zsidókról...

Témanyitás  maczkaijozsef1 on Csüt. Feb. 22, 2018 1:45 am

és hivatalt nem viselhet. Jelenlétük országunkban nem kívánatos."
(Szent László)

"A zsidók nem kívánatosak. Senki zsidó közül keresztény cselédet venni vagy eladni vagy magánál szolgálatban tartani ne merjen"
(Könyves Kálmán)

"Pénzváltók, kamaraispánok, sókamarások és vámosok országunkbeli nemesek legyenek. Zsidók ne lehessenek."
(II. András: Aranybulla)

"A zsidók hetente hat százalék kamatot szednek. Tisztességes ember ilyet nem tehet."
(Zsigmond király)

"A zsidóknak az ő jogaikra nézve .többféle és különböző és több helyen az üdvösséggel ellenkező kiváltságaik vannak"
(Werbőczy István: Tripartitum)

"A leghelyesebbnek látszik, hogy a zsidókat Buda várából kiűzzük, mert népem számára jelenlétük nem kívánatos. Nincs még egy ilyen kártékony faj a birodalmamban. A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással, írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek még egy ilyen kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, amely csalásával, uzsorájával és pénzkölcsönzésével elszegényíti az embereket és semmitől sem riad vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük"
(Mária Terézia)

"A zsidók. - várj egy kicsit, és többen lesznek ezek, mint Árpád magzatai."
(Virág Benedek)

"A falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst árultatni csupa veszedelem."
(Berzsenyi Dániel)

"Amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll."
(Kölcsey Ferenc)

"Ami a zsidó élet-, keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, a részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlenül hagyván az ország határait s a városokat a mindenünnen betolakodó zsidó ellen s befogadván őket, korcsmárostul és boltostul, mert jobban fizetnek, a nép közzé, amelyet megrontanak."
(Vörösmarty Mihály)

"El fog jönni a perc, amelyben minden keresztény nemzet amely a zsidókkal együtt él, felismeri a kérdés lényegét: hogy megtűrje vagy kiutasítsa: számára élet vagy halál problémájává válik. A kérdés: egészség vagy folyamatos betegség, szociális béke, vagy örökké tartó sínylődés?" A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja. A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul."
(Liszt Ferenc)

" A zsidókat nemcsak mi, hanem a zsidók is így nevezik: zsidó nép. Nem szoktuk pedig mondani: pápista nép, kálvinista nép, lutheránus nép, unitárius nép. Innen látszik, hogy e szó alatt: zsidó, több fekszik, mint csupán valláskülönbség .. vallásuk politikai institúció, theokráciai alapokra fektetve, amely a fennálló országlási rendszerrel politikailag egybehangzásba nem hozható."
(Kossuth Lajos)


"Az angol nemzet egyenjogúsíthatta a zsidó fajt. Mert ha én például egy palack tintát öntök egy nagy tóba, annak vize azért nem romlik meg, és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát önt, megromlik a leves.. E tekintetben tehát a liberalizmus a nemzetiség rovására történik. És ez nem vélekedés, mert apodictive számszerűleg is be lehet bizonyítani, hogy minden ilyenféle kedvezés csorba a nemzetre nézve."
(Szécsényi István)

"A zsidók emancipációját óhajtom. Van azonban egy, amit nem hozzákötve, hanem ezzel párhuzamosan óhajtok, és ez egy zsidóellenes bevándorlási törvény."
(Deák Ferenc)

"Egyetlen oka sem lehet, hogy szeretni kelljen a zsidókat"
(Jókai Mór)

"A zsidók forradalma. - Ez nem az én forradalmam."
(Ady Endre)

"Ki merem mondani, a nép erkölcseire, gazdasági süllyedésére nagy részben az ortodox zsidók üzleti iránya, eljárása az ok.mily romboló hatást gyakorol az elszigeteltség és az egyoldalú irány, amely e felekezetet egyszersmind az ő üzletében egészen különleges irányba szorította, amely képtelenné teszi arra, hogy ő a nemzettel egy etikai alapon érezze magát, egy cél felé törekedjék a nemzettel magával."
(Herman Ottó)

"Kell hogy legyen valamiféle szaguk, igenis, büdösek. Máskülönben nem tudnám magyarázni azt az azonnali fizikai rosszullétet, amely társaságukban elfog"
(Móricz Zsigmond)

Lekicsinyelni azt a fajt, amely a maga húszszoros kisebbségében elfoglalta a magyar élet minden stratégiai pontját, s mely egy történelmi katasztrófa ügyes kihasználásával lába alá gázolt bennünket, hitünket leköpte, zászlónkat letaposta, lekicsinyelni ezt a fajt nem önmagunk végtelen megvetését jelenti?
(Szabó Dezső)

"A zsidóság az a métely, amely az országot tönkreteszi"
(Eötvös Lóránd)

A zsidó vagyonok kezelőinek s értéktárgyak megőrizőinek az a gyakorlati tapasztalata, hogy a zsidók mérhetetlen gyanakvással, semmiféle rendőrségi és bírósági hercehurcától vissza nem riadva, barátságot és bizalmat félretéve, néha kiáltó hálátlansággal keresnek rajtuk olyan értékeket, amelyeknek megőrzését vagy rendben tartását a háborús események tették az illető hibáján kívül lehetetlenné"
(Bibó István)

"A zsidókat a magyar állam siet kárpótolni, az őket ért igazságtalanságokért, és vagyonukban, jogaikba való visszahelyezésüket hiánytalanul teljesíteni, De miért kell akkor a keresztényeket, a bűnteleneket is számkivetni, megfosztani, testileg, lelkileg tönkretenni?"
(Mindszenty József)

"A zsidóság közéleti tevékenysége röviden úgy jellemezhető: magyarellenesség."
(Páger Antal)


A régi rómaiak, görögök és egyéb híres személyek vélekedése a zsidókról -

"A zsidók már nagy nehézséget okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik több szívességet tenni... A zsidók egy sötét és visszataszító erő... Csirkefogók és gazemberek népe."
(Cicero)

"Ennek a bűnöző népnek a szokásai oly erőszakosak, hogy azt rákényszerítik minden népre, a meghódítottak a meghódítókra, saját törvényeiket."
(Seneca)

"Balsorsát a város (Jeruzsálem) csak saját fiainak köszönheti, a rómaiak csak az igazságot szolgáltatták ki."
(Josephus Flavius)

"A zsidóknál alantasabb, undorítóbb emberfaj nem létezik."
(Vespasianus császár)

"Ahányszor csak győztem, mindannyiszor békére szólítottalak fel benneteket, mintha csak én lettem volna a legyőzött fél. Amidőn pedig a templomhoz értem, szántszándékkal figyelmen kívül hagytam a hadijogból folyó jogaimat, és kértelek benneteket, legyetek kímélettel a magatok szentélyei iránt, s óvjátok meg a templomot. Ti visszautasítottátok mindezen nagylelkű ajánlataimat, a templomotokat saját kezetekkel gyújtottátok fel."
(Titus császár)

"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni, sőt közülük lesz egy. Allah nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az igaz Istent. Nem szabad megállnod soha abban a munkában, hogy a zsidók csaló és istentelen voltát hirdesd!"
(Mohamed Próféta)

"A talmud.ellentétben áll minden nem zsidó világrendjével.megdöbbenve hallgattam a lefordított részleteket."
(Szent Lajos)

"Nem lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák, amit mások kiuzsorázásával szereztek. Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg, ahelyett hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek."
(Aquinoi Szent Tamás)

"A zsidókat ki kell űzni, mert amíg jelen vannak, addig harácsolnak."
(Aragóniai Ferdinánd)

"Zsinagógáikat vagy iskoláikat fel kell gyújtani, és ami nem akar elégi, földdel kell betemetni.isten lássa, hogy tudva nem tűrünk.nem járja, hogy mi, átkozott gójok, arcunk verejtékével dolgozunk, ők meg, a szent emberek, majd mindezt felemésztik és aztán még gyalázatosan dicsekedjenek, hogy ők a keresztények urai."
(Luther Márton)

"Köszönöm zsidó, hogy megtanítottál gyűlölni"
(Shakespeare)

"Az egész világ szenved a zsidók uzsorája miatt, monopóliumaik és csalásaik miatt. Különösen a parasztok, a munkások és a nagyon szegények szenvednek legfőképpen miattuk. Időnként emlékeztetni kell a zsidókat arra, hogy mióta Palesztínát és az arab sivatagokat elhagyták, tetteik, viselkedésük jogos felháborodást vált ki mindenhol."
(VIII. Kelemen Pápa)

"A zsidó maga a veszedelem."
(Goethe)

"Miért utálják a zsidókat? Ez az ő törvényeik elkerülhetetlen következménye: vagy mindenkit uralni akarnak, vagy azt akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket. A zsidó nép engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad. Mindig uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos, ha szegény, dölyfös, ha gazdag."
(Voltaire)

"Ők hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit"
(George Washington)

"A szétszórt zsidók ma is államot alkotnak, amely idegen államot alkot az államon belül, ahol élnek."
(Thomas Jefferson)

"A zsidóság veszedelmes méreg, mely ennek minden erővel küzdeni kell."
(Richard Wagner)

"Sáskák és férgek a zsidók, akik tönkreteszik, felfalják az én Franciaországomat."
(Napóleon)

"A zsidó maga az ördög."
(Nietzsche)

"Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világ kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz."
(Karl Marx)

"Meg vagyok győződve arról, hogy zsidók üldözésének nincs sok köze vallásos előítélethez. Nem, a zsidó egy pénzkapó. Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában. Ezt teszi azóta. Sikere, gátlástalansága és erkölcstelensége az egész emberiséget ellenségévé tette."
(Mark Twain)

"A zsidók a többi népek felemelkedését minden erővel visszautasítják, és ragaszkodnak történelmi reményeikhez, a világuralomhoz."
(Mandelstein)

"A közöttünk élő zsidóság problémája a jelen legnehezebb és legveszélyesebb kérdései közzé tartozik."
(H.S. Chamberlain)

"Ez nálam tudatos volt, mert a zsidóknak a világ új berendezésében óriási szerepet szánok. A zsidó simulékony, kitűnően alkalmazkodik, és főleg mérhetetlenül kegyetlen. Orosz ember orosz ellenforradalmárral soha nem tudna oly kegyetlenül eljárni, mint ahogy a zsidó megteszi."
(Lenin)

"A keleti parazita: szóval: a zsidó"
(G.B. Show)

"Mindössze 300 ember, akik jól ismerik egymást, intézik Európa sorsát. Ezek utódjaikat saját környezetükből választják ki. Ezeknek a zsidóknak a kezében olyan eszközök vannak, amelyekkel véget vethetnek bármely államformának."
(W. Rathenau)

"A zsidóságban semmilyen különlegességet vagy kiválasztottságot nem látok. Gyerekes dolog ezt hinni, ezen hitük más embereket joggal sért. "
(Albert Einstein)

"Én nem mondom, hogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyve nem hamisítvány, csak azt, hogy összhangban van a történésekkel.mindig is összhangban volt. A zsidók mindig is az üzletet irányították. (.) A filmipart az USA-ban és Kanadában 100%-ig ők irányítják, erkölcsileg és gazdaságilag, a közvélemény zsidó manipulálói."
(Henry Ford)

"A búr háború 37 éve volt. A búr szó farmert jelent. Sokan kritizálták, hogy Nagy-Britannia, egy nagyhatalom ki akarta a búrokat söpörni. Vizsgálatom kiderítette, hogy Dél-Afrika valamennyi gyémánt,- és aranybányája zsidó tulajdonban volt. Rotschildeké volt az arany, Samueleké az ezüst, Baumé a többi bányászat és Mosesé az alapvető fémek. Bármit érintenek meg ezek az emberek, azt elkerülhetetlenül beszennyezik."
(Churchill)

Noha volt hely, a zsidók förtelmesen össze voltak zsúfolva. Minden helységben volt egy sarokban egy szemétdomb, amit WC-nek is használtak. A zsidókat csak puskatussal lehetett rávenni, hogy undorító szokásaikról lemondjanak és eltakarítsák a szemetet. Természetesen ismerem az Izrael elveszett törzse kifejezést, azokra a törzsekre, akik eltűntek, nem Júda törzsére, akiktől a mai kurafiak erednek. Személyes véleményem szerint ez is elveszett törzs - elveszett minden emberi tisztesség számára"
(George S. Patton)

"A zsidók kezükben tartják Hollywoodot. Ez dühít engem, és minden jóérzésű embert."
(Marlon Brando)

És végezetül:
"Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő holokausztnak."
(Henry S. Truman)    

"Az igazsághoz csak önmagunkon át juthatunk el."
- (Wass Albert)

"Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.” - (Victor Hugo)

"Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy." -
(Antoine de Saint-Exupery)

" A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet." -
(Paulo Coelho)

"Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd." -
(Mahatma Gandi)

"Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra." -
(Ady Endre)

"Mikor megszülettél, körülötted mindenki nevetett, csak Te sírtál. Igyekezz úgy élni, ha majd meghalsz, körülötted mindenki sírjon, csak Te nevessél!”

maczkaijozsef1

Hozzászólások száma : 55
Join date : 2014. Jul. 06.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Az igéret földje

Témanyitás  donkihote on Szer. Május 23, 2018 9:29 pm

,,Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti zsidó testvérek, fáradozzatok minden erõtökkel azon, hogy mindkét országot birtokba vehessétek, hogy minden keresztényt elûzzetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elég
anyagi eszközötök, párizsi szövetségünk minden erõvel segíteni fog titeket. Erre a célra szövetségünk máris gyûjtéseket rendez és az adományok bõséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és a magyarországi területeket kiragadjátok a keresztényektõl, s azok kizárólag zsidó kézbe kerüljenek. Az egész világ tõkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek. "
(Sir Moses Montefiore:)

Fentiek szerint mi birtokoljuk az "Ígéret földjét!"

Ezt követõen a háttérhatalom irányításával tömeges zsidó emigráció indult hazánk felé földet és hont foglalni . A Dohány utcai zsinagógát 1859-ben felavatták. A beözönléssel együtt járó szellemi leigázás, az erkölcs porba tiprása is megindult.

Istóczy Gyõzõ említi, hogy a zsidók létszáma átlagban minden 30 évben megkétszerezõdik. Az 1938-as népszámlálás szerint 553.641 zsidó élt Magyarországon. (2007 ?) Világosan látta az országhódítást : "A nem zsidó lakosság fogyása..."...." az ország vagyona lépésrõl-lépésre, fokról-fokra mindinkább kicsavartatik a mi kezeink közül...."

A II. világháború idején a Kárpát-medence a zsidóknak Noé bárkáját jelentette. Horthy védelmet biztosított a számukra, nem adta ki õket a németeknek. Európa országaiból százezres nagyságrendben menekültek hazánkba, a biztonságot nyújtó területre az üldözött zsidók. Létszámuk a világháborút követően nem mutatott jelentős veszteséget.

Magyarország a zsidó népirtás vádja miatt mégis tetemes kártérítést fizetett a részükre.

A világháborúk egyértelműen segítették Európa júdaizálását. Ma a történelemkönyvek ennek éppen az ellenkezőjét tanítják és állítják.

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  peter on Hétf. Júl. 02, 2018 6:38 am

MARK TWAIN: „Az USA gyapotállamaiba a polgárháború után az uzsorások szinte erőszakkal települtek be, üzleteket alapítottak a gyapottermelés szükségleteire, kielégítették a négerek hiteligényeit és a szezon végén ők voltak a néger idei termésének tulajdonosai és részben a jövő évinek is. Valaha a fehérek megvetették a pénzembereket. Az uzsorásokat törvényekkel tiltották ki Oroszországból. Ennek az oka nem titok. A mozgalom amiatt indult meg, mert a keresztény parasztnak nincs esélye az uzsorások kereskedelmi képességeivel szemben. Az uzsorás mindig hajlandó a termék ellenében hitelezni. Aratás idején övé volt a termés - a következő évben övé volt a farm.
Angliában János király idejében mindenki tartozott az uzsorásoknak. Minden nyereséget ígérő vállalkozás az ő kezében volt. Ő volt a kereskedelem királya. Ki kellett űzni az államból. Hasonló okokból száműzte őket Spanyolország 400 éve és Ausztria pár évszázaddal azután. A keresztény Európa története során mindig szabályozni kellett a tevékenységét. Ha ő belépett a kereskedelembe, a kereszténynek ki kellett belőle lépnie. Ha orvosként dolgozott, ő csinálta az üzletet. Ha mezőgazdasági termeléssel foglalkozott, a többi farmernek másra kellett átállni. A törvénynek kellett azért működnie, hogy a keresztény ne kerüljön a szegényházba. Annak ellenére, hogy szinte minden foglalkozástól eltiltották, mindig megtalálja annak a módját, hogy pénzhez jusson. Sőt, hogy meggazdagodjon. Ennek a történetnek van egy nagyon mocskos és gyakorlati kereskedelmi oldala.
Vallási előítéletek lehetnek egy részéért felelősek, de nem a többiért. Protestánsok üldözték a katolikusokat, de nem vették el tőlük a megélhetésüket.
Katolikusok üldöztek protestánsokat, de nem zárták le előttük a mezőgazdaság és a kézművesség lehetőségét.
Meg vagyok győződve arról, hogy a keresztre feszítésnek nincs sok köze a világ álláspontjával, az uzsorásokkal szemben. Annak az okai sokkal régebbre nyúlnak vissza. Meg vagyok győződve arról, hogy az uzsorások üldözésének nincs sok köze vallásos előítélethez.
Mert, az uzsorás egy pénzkapó.
Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában.
Ezt teszi azóta. Sikere az egész emberiséget ellenségévé tette. Azt fogod mondani, hogy az uzsorások száma mindenütt csekély. Amikor az Encyclopedia Britannicában azt olvastam, hogy az uzsorások és családjok száma az Egyesült Államokban 250 000, írtam a szerkesztőnek, és azt írtam, hogy én személyesen több uzsorást ismerek ennél, és hogy az ő számai bizonyosan hibásak és a valódi szám 25 000 000. Emberek mondták nekem, hogy nekik jó okkal az a gyanújuk, hogy sok uzsorás üzleti okokból nem adja ki magát uzsorásnak. Ez kézenfekvőnek tűnik.
Meg vagyok arról győződve, hogy nekünk Amerikában hatalmas uzsorás lakosságunk van. A téma ismerői meggyőztek róla, hogy az uzsorások növekvő számban aktívak a politikában.”

peter

Hozzászólások száma : 57
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Az antiszemitizmusról.

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.