Értelmiség helyzete a városunkban.

Go down

Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  nagyistvan on Hétf. Júl. 25, 2011 10:49 pm

Igen nagy itt a fogalom zavar. Az iskolázott emberek szeretik magukat értelmiséginek feltüntetni (a hatalom is ezt sugallja nekik). Pedig értelmiség szerepkört csak a közügyekben való részvétellel lehet megszerezni. Közügyekben való aktív részvétel nélkül csak iskolázott ember lehet bárki. Demokráciát (Népuralmat) a nép nélkül megvalósítani, fából vaskarika. Ezért van az hogy egy ,,látszati" demokráciában a hatalom igazi bitorlói mindent elkövetnek hogy elhitessék a polgárokkal hogy ők szabadok, Ők a hatalom igazi letéteményesei, mert így a legkönnyebb rabszolgaságban dönteni a ,,népet" A képviseleteikről önmaga a hatalom gondoskodik. Ezért a hatalom által meg bízott ,,ügynökök" képviselik a népet. A ,,nép" (goj)-el pedig el kell hitetni hogy Ők ne politizáljanak hisz Ők a legmagasabb szinten képviselve vannak hisz a hatalomnak Ők a megtestesítői. Ezt láthatjuk napjainkban is. Senki által meg nem bízott emberkék tüntetik fel magukat a ,,nép" képviselőinek. ÉBRESZTŐ ennek túl nagy ára van már is, de ez a jövőben még fokozódik.
Sikeres államot csak akkor lehet felépíteni, ha erős nemzet áll mögötte, olyan öntudatos közösség, amelyet az állam a maga munkájával szolgál.

nagyistvan

Hozzászólások száma : 15
Join date : 2011. Jul. 24.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  erzsebet on Vas. Szept. 18, 2011 1:02 am

A baj sajnos nem helyi jelenség. A legkisebb településtől szinte a világ minden szegletére kiterjedt. Ezt sajnos az emberek kényelme, közügyek iránti érdektelenség, az értelmiség társadalmi szerepkörének az elvesztésének következménye.
„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Edmund Burke)
Ezt a módszeres igyekezettel végrehajtott család rombolást világ viszonylatban a liberális erők diadalát jelzi. A ,,NÉPET" megpróbálják hasznos idióta szintre süllyeszteni. Ezek után magától érthető ha közszerepet szinte kizárólag, gyenge (erkölcsű, műveltségű, jellemű) polgárok töltenek be. Tehát elmondhatjuk hogy a közéletben olyan polgárok vannak akinek kívül kellene lenni a közéletből és olyanok vannak kívül akinek a közéletben kéne lenni. Tehát a közszereplőket általában ,,30 aranyért meg lehet venni" Ennek egyenes következménye a mindent elsöprő korrupció. A világ jelentős része mély válságban van. Ennek a gazdasági válságnak a forrása a morális válság. Ennek a válságnak a leküzdését a morális válság leküzdésével kell kezdeni. Nem világviszonylatban vagy országos szinten, hanem a társadalom legkisebb szerves részében, a CSALÁD--ban. Mert a világ internacionalista ereje a családok szétzüllesztésével kezdte. A többi csak ennek a következménye. Helyi választásoknál a liberális maszlaggal kimosott agyú emberek ösztönösen a náluk gyengébbekre szavaz, így élvezi a saját szellemi fölényét. De a legalább átlag szinten lévő polgár a nála okosabb okhoz (tehetségesebbekhez) ragaszkodik, mert nem szégyenli a saját fogyatékosságát. Ez a morális válság jelei a mezőkovácsházi polgárokon már évtizedekre visszamenőleg érzékelhető. A város anyagi gondjainak ez a forrása. Ez csak olyan helyen tud ilyen súlyos gondokat okozni, ahol az értelmiség nem tölti be a ,,lámpás szerepét". Ilyen helyeken előbb, vagy utóbb a bűn válik erényé.

erzsebet

Hozzászólások száma : 88
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  donkihote on Szer. Nov. 16, 2011 10:39 pm

Tisztelt erzsébet és nagyistván az előző írásosaitokban pontos diagnózist adtatok a társadalom morális állapotáról. Ez az állapot a társadalom legkisebb szerves egységében (családban) is érezteti hatását. Ez csak úgy fordulhatott elő hogy az értelmiség feladta a hivatását. Ilyenkor mindég a nemzet sorsa, tragédiába torkollik. A nép a múltból nem akar tanulni, de a Szoc-Libek mindenütt azon munkálkodnak hogy ez minnél eredményesebb legyen, mert annál inkább hasznos idiótává zülleszthetik a gojokat. Sajnos ez régí betegség a magyarokon. Ime az elnyomó hasznos idióták himnusza
Jeles elődeink erről így vélekedtek:
Ady Endre hazaszeretete ostorozó hazaszeretet. Ezzel nem ő volt az első nagy magyar költőink sorában.
Zrínyi Miklós a Magyarországra zúduló istencsapások tömegét erkölcsi romlással okolta,
Berzsenyi Dániel “rút sybarita váz”-nak nevezte az elkorcsosult erkölcsű magyarokat,
Széchenyi István is velük együtt vallotta: a népnek el kell jutnia a tehetetlen renyheségből és nem cselekvésből, hamis öndicsőítésből és erkölcstelenségből a helyes önszemléletre!
Arany János írta Tompa Mihálynak: “Korbács kell ennek, akkor összetart: adj neki egy ujjnyi szabadságot s előrjöngi a hazát. Mindig így volt, mindig így is lesz.”
Ady: Nekünk Mohács kell című verse legkitűnőbb példája annak, hogy a költő “nem hazája ellen, hanem érte” haragszik, hisz a Mohács-metonímia jelentése az, hogy a népnek kemény helyzetekre van ahhoz szüksége, hogy nemzetileg-erkölcsileg összeszedje magát.
Vajon még mindég nem jutottunk el idáig?
Ébresztő ÉRTELMISÉG hisz nektek kiemelt szerepetek és felelősségetek van.
Bizony a magyarság e gyenge pontját van akik felismerték és Ők ezt hagyatékul hagyják utódaikra hogy rajtunk az idők végezetéig uralkodhassanak.
Íme a rabszolga sorsba taszítás tematikája röviden:OLVASD el figyelmesen és gondolkodj!

donkihote

Hozzászólások száma : 150
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  gyorgy on Kedd Nov. 29, 2011 9:49 pm

A fő kérdés, hogy kit és kiket nevezhetünk értelmiségnek. Azt aki magáról azt tartja, vagy azt aki és akik értelmiségi szerepben tetszelegnek, vagy azt aki értelmiségiként teszi mindennapi tevékenységét és akként is él? Nem fényezi magát, nem akar annak látszani, de munkája, tevékenysége a társadalom az emberiség fejlődését, előrehaladását segíti. Bizony ezek a kérdések boncolgatása, városunkban sokaknak kínos.
Másik tisztázandó kérdésként az értelmiséggé válás kínos és hát mondjuk ki kényes helyzetét is vizsgálni kellene. Az tudható, hogy szükséges, egy és több generációs értelmiséget megkülönböztetni. Ez azért fontos, mert az életvitel szempontjából jelentős szerepe van. Azért, mert a többgenerációs értelmiség életvitele teljesen más, mint az első generációsnak. Erre napjaink társadalmi és politikai fejleményei hűen megadják a választ. A többgenerációs értelmiségi embereknek volt és van mintakövető magatartása is, volt lehetősége, hisz értelmiségi családokban szocializálódott, volt kitől mintakövető magatartást tanulni. A jelenlegi első generációs értelmiség olyan társadalmi és családi közegben nevelkedett, (lásd az elmúlt negyven év!) amikor az értelmiség szó kimondása is társadalmi ellenségképként hatott, összemosva a megdöntött rendszerben jelentős szerephez jutott társadalmi rétegekkel, a gazdagság és uralkodás szimbólumával. Mondván a "tudás hatalom". Ami persze ettől függetlenül igaz, de annak gyakorlása csak akkor ártalmas, ha az öncélú és korrupt. Az ilyen frusztrált és minta nélküli első generációs értelmiség, tudását, képzettségét nem a társadalom fejlődése érdekében fejti ki, hanem pontosan frusztráltságából következtethetően az ellen, öncélúan és valljuk be bizony korruptan is. Városunkban ez a jellemző. Ezért itt a klasszikus értelemben vett értelmiségit az ,,iskolázott" csapat kiveti magából. A demokrácia fogalma tisztázatlansága folytán, a széles néptömegek vonatkozásában, az értelmiség ledegradálásával és zavaros társadalmiképp kialakulásával jár és járt együtt. Ez szintén bizonyíthatónak látszik napi politikai és társadalmi történéseink elemzése során. Ilyennek tekinthető a "józan paraszti ész" szleng, vagy a "kisember", a "szakember, szakértő a nép köréből" stb.. Valahogy úgy érezhető, mint ha 10 millió szakértő, értelmiségi országává váltunk volna. Pedig, mint tudjuk ez nem létezik, de ettől függetlenül demagóg és populista módon ezt olyan jó terjeszteni, és olyan jó ezt hinni. Természetesen a társadalom átrendeződésével, az újgazdag, illetve új vállalkozói réteg zavaros és érdekérvényesítő társadalmi tevékenysége során kezd és kezdett elharapózni ez a társadalmi jelenség, mely aztán más rétegek érdekérvényesítő tevékenységére is jellemzővé vált. Ma már a társadalom minden tagja értelmiséginek, okosnak és műveltnek gondolja magát, ami még nem is lenne baj, hisz ez már a melankolikus társadalmi felfogás elmúlását és a magabiztos, önmagában hinni kívánó társadalom képét vetítené elő. Csak, hogy az érvényesülést a széles néptömeg nem önmaga tevékenységével, hanem az állam hathatós segítségével és támogatásával képzeli el. Ezért lehetséges az, hogy a populizmus és a demagóg politizálás olyan nagy méretekben táptalajra talált. Igen a jelenlegi értelmiségi réteg, vagy azok akik annak képzelik magukat, olyan tevékenységben gondolkodnak, és olyan tevékenységet kívánnak folytatni, amihez nincs meg sem a családi sem a társadalmi mintakövető lehetőségük. Tévednek azok akik úgy képzelik el tevékenységüket, hogy abba saját maguk nem fektettek munkát, tevékenységet és nem tanulmányozták hasonló tevékenységet folytató egyének követendő magatartás formáit sem. Az új politikai generáció sajnos emiatt súlyos deficittel rendelkezik, az ideológiai, filozófiai tudás hiányát már nem is említve. Nagy problémát látok a szakterületek művelői körében is a tudományos elméleti tevékenység területén. A gyors és felelőtlen kutatási eredmények publikálásával, nem az értelmiségnek kijelölt társadalmi szerepét töltik be, hanem pontosan az ellenkezőjét. Így aztán a városunk fejlődése megreked, ha lehet inkább visszafejlődik.
Az biztosan megállapítható, hogy az értelmiség, már azok akiket bizonyos mércével mérhetők, sohasem voltak a társadalom kegyeltjei, mert elvont viselkedésük, különös magatartásuk, és a társadalom fejlődésébe vetett hitük miatt érthetetlenné váltak a köznép, az uralkodó ideológia és filozófiai irányzatok számára. Ez a magatartás generálta a társadalom fenntartással való fogadását, az ideológiai alapon történő üldöztetést, esetenként a teljes megvetést, na és a likvidálást is. Mezőkovácsházán ezek tetten érhetők. Mivel járási székhely volt így a környéken élő ,,kommunista kápók" gyűjtőhelyévé vállt.
Az értelmiségi szerep a társadalomban küldetésként fogható fel, és nem mint napjaink a város életében példája bizonyítja, egy felkapaszkodott ,,szakértő", mindenhez értőként, de valójában konkrétan semmit nem tudó teljhatalomra törekvő emberek rétege. Városunkból hiányzik, csendes, de annál lényegesebb és fontosabb tevékenységgel a városunk javát szolgáló, ,,értelmiségi" mintakövető magatartásával példát mutató a társadalomnak, és felelősségérzetét, tudatát befolyásoló személyiségek! Ezért tart a városunk ott ahol tart. Városunkban a ,,rendszerváltás után még 20-évvel is a felkapaszkodott, gyökértelen, régi pártállambeli ,,elit" a követendő.

gyorgy

Hozzászólások száma : 143
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Lenni vagy nem lenní ez itt a kérdés!

Témanyitás  erdeklodolakos on Szomb. Feb. 25, 2012 10:17 pm

A világ az utolsó óráiban jár! Mindezen az értelmiség tud változtatni. Igen az ÉRTELMISÉG amely mint fáklya áll a nemzetek előtt és világítsa az utat. Enélkül bizony a nép az istenadta nép eltéved, tévútra terelik.
Márai Sándor így írta:„A kommunizmus megbukott, minden értelemben. De a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt.”
Bizony Ő nagyot tévedett mert a kommunisták nem buktak meg csak átalakultak, nem tévedés ha azt mondjuk most még erősebbek veszedelmesebbek mint valaha:A kommunisták olyanok mint a kaméleonok, akármilyen színben tudnak “pompázni”. A legszörnyűbb az egészben az, hogy számukra a hatalom az ami számít, megszerzése érdekében bármilyen eszközrendszert bevetnek. Nem válogatnak, céljuk érdekében saját társaikat is feláldozzák. Minden, általuk ellenségesnek tartott közösségbe beépülnek és bomlasztanak, ha kell kapitalistává válnak, de lelkületükben ugyanazok maradnak, akik voltak …., a gonosz kiszolgálói.
Sajnos úgy látszik hogy ezt büntetlenül tehetik mert az ÉRTELMISÉGET elzsibbasztották és nem találja a helyét. Ha időben a ,,kommunistákat" és az átalakult szervezeteiket fel nem számoljuk a világot a pusztulásba viszik! A XX. század elején jelent meg nálunk a sötét eszme, jól látható jelei voltak, de az akkori vezetők ezt nem hitték el. 1908-ban szabadgondolkodók által alapított Galilei Kört említette, aminek szerinte egyetlen magyar etnikumú tagja nem volt, leszámítva Károlyi Mihályt. Hiába figyelmeztették akkor sokan Tisza Istvánt, hogy itt van a mocskos eszme, nem találtak értő fülekre. Károlyi 1919-ben „összehozta” a köztársaságot, hatalomra segítették Kun Béláékat, akik aztán ütötték vágták, gyilkoltak, akasztották magyar nemzetet,.Trianont is a kommunizmusnak köszönhetjük Megdöbbentő, hogy Horthy Miklóst és a nemzeti hadseregét mind a mai napig fehérterrorral vádolják, holott csak igazságosztók voltak és rendet tettek az országban. Ezért döntött úgy a NEMZETI oldal hogy egy emléket állít Budapesten: A József körút és a Krúdy Gyula utca sarkán felállított emlékmű felszentelésén amelyet Hegedűs Lóránt szentelt fel, mintegy ötszázan vettek részt. A megjelentek csendben, gyertyák és mécsesek meggyújtásával, illetve néhány szál virággal rótták le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt. A szónokok hangsúlyozták: Nem békélünk meg a kommunista gyilkosok szellemi és ideológiai utódaival
A kommunizmus áldozataira mentek emlékezni és felavatni az első hivatalos, a Nemzeti oldal által állított emlékművet. Pongrátz Gergely személyesen bízta meg a nemzeti oldalt azzal, hogy vigyék tovább 56 szellemiségét és az’56 zászlaját, a nemzeti oldalnak kell továbbvinni..”
. A kommunizmus a XX. század történelmének legsötétebb és legembertelenebb időszakát jelenti. A pokol legmélyebb bugyraiban sem találhatók olyan lények, mint amilyenek a kommunista (Kolonjai) vezetők személyében az emberiségre szabadultak. 1944-ben azonban visszatértek a „vörös martalócok”, és vérben, női sikolyokkal kísérve taposták el Magyarországot, az itt élő kommunisták pedig elvárták az magyar néptől, hogy felszabadítóként üdvözöljék őket. Sztálin Rákosit, Gerőt és Farkast küldte Magyarországra, hogy a szájíze szerinti gyarmatot hozzanak létre. A kitelepítések, deportálások ideje következett, előbb az ÁVÓ majd később a Erre azonban a magyar nép választ adott 1956 őszén, de sajnos akkor és ott a kommunisták beférkőztek a hazafiak sorába (Nagy Imre és társai) személyében. November 4-én azonban a szocialista blokk országainak jóváhagyásával vérbe fojtották a forradalmat. Kádár János által sokkal szervezettebbé tett ÁVH terrorizálta a magyarságot.. Szovjetunió olyan útra került, ami végül a bukásához vezetett.De a rombolást napjainkig teszik 2004. december 5-én tették meg, amikor az országot nemzetre és lakosságra bontották.
A múlt század legaljasabb rendszere a kommunizmus volt, amelynek utódai most a neoliberalizmus talán még pusztítóbb rendszerét akarják ránk erőltetni. Ők azok, akik a nemzetközi tőke által támogatva ismét háborút indítottak Magyarnemzet ellen, és a világ minden pontján kifejtik nemzetellenes tevékenységüket. A céljuk hazánk teljes leigázása, ebben pedig támogatják őket a liberális pártok, és a megbúvó KOLLABORÁNSOK.
Soha nem szabad megbékélni azokkal, akik erkölcsi, szellemi, ideológiai utódai azoknak, akik Recsken, és más számtalan internáló táborban, Andrási 60-ban, agyonverték a hazafiakat. Nem békélhetünk meg olyanokkal, akik nyíltan hazaárulók. Azok, akik választási előnyökért képesek a magyart a magyarral szembeállítani, felfogásunk szerint hazaárulók. A kommunizmus előbb létezett, mint a fasizmus és sajnos túlélte azt, sőt különböző formációkban, erősebbek mint valaha. A világ négy földrészén terjedt el ez a pocsék eszme, és legalább százmillió életet, és több száz millió sorsot nyomorított meg. Nekünk nem kell bemutatni a kommunizmust, hiszen a szüleink, nagyszüleink a saját bőrükön élték meg azt. Miközben Nyugat-Európában a kávéházakban a kommunizmusról elmélkedtek, addig itt Magyarországon akasztottak, börtönöztek, kínoztak, megaláztak, életeket lehetetlenítettek el. Miként lehet az, "hogy Magyarországon van a kommunizmusnak, egy gyilkos eszmének utódpártja (MSZP)? Az elmúlt 20 év hét miniszterelnökéből négy kommunista vezető volt." De ott ülnek még mind a mai napig a régi pártfunkcionáriusok az országgyűlésben és a polgármesteri székekben, a gazdasági életet Ők uralják.
A kommunizmusnak nemcsak azok az áldozatai, akiket tönkretettek és elüldöztek ebből az országból, hanem az egész magyar társadalom. Az idősebb generáció legszebb éveit lopták el, amit már senki nem adhat vissza.
A kommunisták legnagyobb bűne az, hogy szétzilálták a társadalom értéket teremtő közösségeit. A történelmi egyházaink mind a mai napig sínylik ezt. De tönkretették a legkisebb és legszentebb közösséget, a családot is. Ennek köszönhető a magyarság jelenleg is tartó fogyása. A kommunizmus nem más, mint látszólag a nép nevében a népet pusztítani. A kommunisták árulásának egyik éles példája, amikor a 2004-es, a határon túli magyarok állampolgárságáról szóló referendumon Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök nyíltan kampányolt a nem mellett.
Emlékeztető: „A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (Edmund Burke)


erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 152
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  calambo on Kedd Márc. 13, 2012 6:04 am

Ez egy következmények nélküli ország – szoktak fogalmazni ama szűk értelmiségi körben, ahol az „értelmiség” szónak még van értelme. Mert a magyar értelmiség jelentős hányada a rendszerváltás utáni két évtizedben megbukott, kiírta magát ebből a rétegből. Értelmiséginek lenni minden korban annyit tesz, hogy „felháborodom, tehát vagyok”. Az ország tönkretétele közben ez az értelmiség, főként a szakmai értelmiség bűnös módon hallgatott. Az értelmiség nélkül az országnak a felemelkedéshez esélye sincs. Ébresztő! Ez az írás különösen érvényes a Mezőkovácsházi értelmiségre.

calambo

Hozzászólások száma : 81
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

ma mar csak egy "iskolazott"

Témanyitás  csivit on Csüt. Jún. 21, 2012 3:58 am

ertem, hogy mire gondolnak az elöttem szolok... ertelmisegikent, söt több generacios ertelmisegikent gyakoroltam magam a közszereplesben, velemenyt nyilvanitottam, es formaltam...anno, ma mar csak, ahogy az elöttem szolo mondta csak iskolazott vagyok, több diplomaval....azert jutottam, sülyedtem, -ahogy tetszik - erre a szintre, mert ugyan a "rendszer" szetszorodott, paneljai megmaradtak es beepültek a következöbe...ami meg mindig diktatura. A diktaturak jellemzöje pedig az, hogy nem türi a mas velemenyt, a kritikat meg akkor sem ha az jobbito szandeku. Es lehet arrol szonokolni, hogy az iskolazott embereknek kellene iranyt mutatniuk, higgyetek el mutatjak is, a mindennapjaikkal, az eletükkel, a gondoltaikkal, amiket igyekeznek megosztani masokkal, aztan egy idö utan vagy szepen befogjak a szajacskajukat, hogy kis csaladjukat el tudjak tartani, vagy nem fogjak be es akkor gyorsan rajönnek, hogy a csaladnak enni kene, a szamlat fizetni kene, a gyereknek ruha, cipö kene, de mar nincs. Mert a diktatura nem türte meg öket es hopp hirtelen az utcan talaltak magukat....egy reszük itt tünik el vegleg a süllyesztöben, mas reszük pedig azt mondja, amit Faludy 1956-ban:"Furcsa egy haza ez, fellelegzik az ember, ha kier belöle." -es fogja magat, szük ertelemben Mezökovacshazarol költözik el, tagabb ertelemben az orszagbol is....regen en is azt vallottam, amit Hobo:menjen el ebböl az orszagbol az, aki azt akarja, hogy en elmenjek......
A szavaimat meg most is hallhatja az, akinek van füle hozza, - sokaknak van - de batorsaga mar nincs ahhoz, hogy mellem is alljon....es igy aztan a szegeny ertelmisegi aki utat akart mutatni csak iskolazott lesz, aki ugyan meg mindig utat akar mutatni, de mar csak szelmalom harcot folytat a felelemmel, a gyavasaggal, a kenyszerüseggel, mert meg most is igazak JA szavai:"oly korban eltem en e földön....fortelyos felelem igazgat..." most is, meginkabb mint valaha....most a "fegyverek" mar nem olyan tisztak....ha ertitek mire gondolok....

csivit

Hozzászólások száma : 2
Join date : 2012. Jun. 21.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Pár gondolat az értelmiségről

Témanyitás  peter on Vas. Aug. 12, 2012 2:47 am

Minden társadalomnak szüksége van megfelelően képzett, morálisan alkalmas értelmiségre, s nem lehet ez másként az eljövendő időkben sem mezőkovácsházán. Az értelmiség a Város irányító szerepét kellene, hogy betöltse. Ami sajnos Mezőkovácsháza értelmiségére már régóta nem jellemző. Feladata, hogy megoldásokat adjon a Város életében felmerülő problémákra, meghatározza a rövid távú és hosszú távú célokat és az ahhoz vezető utakat. Az hogy ezen területen ez nem így van ezt a Város a mindennapjaiban el kell hogy szenvedje.
De milyen speciális kihívásoknak kell megfelelnie a Mezőkovácsházi értelmiségnek?
1. Legfontosabb, hogy nemzettudatosnak kell lennie. Minden gondolata, cselekedete a Haza, és a Város üdvéért történjen. (Sajnos napjaink értelmiségének jó-része idegen vagy idegenlelkű. Tudatosan nemzetromboló gondolataik iszonyú károkat okoznak a Városnak.)
2. Nemzet közelinek kell maradnia. Napjainkban ez sem jellemző. Ismernie kell a Mezőkovácsházi lakosok valós problémáit, nemcsak az „elefántcsonttornyokba" bezárkózva gyártani az állválaszokat az álproblémákra. Ezért is fontos, hogy az értelmiség egy része munkás/paraszt gyökerekkel rendelkezzen.
3. Felelősséget kell viselnie döntéseiért, ahogy a városunkban mindenkinek.
De a felelőssége mint város irányítónak még nagyobb kell, hogy legyen.
4. Az értelmiséghez tartozók száma nem az iskolák elvégzésétől függ, hanem a város életében való aktív részvételtől.
Ez bizony rendes körülmények közt nem adatik meg mindenkinek, csak a legjobbaknak, hogy feladatot vállaljanak és azzal utat mutassanak a város irányításában. Sajnos ez most pont fordítva működik.
5. Az értelmiséghez tartozóknak megfelelő és megkérdőjelezhetetlen tudás, tájékozottság birtokában kell lenniük ahhoz, hogy a város elfogadja őket.
Akik vállalják eme kihívásokat, legyenek szakmailag, ideológiailag képzettek, hitelesek, így szolgálván a város lakosságát. Ez akadályozhatja meg hogy egy mindenre alkalmatlan csapat a város irányító pozícióba tetszelegjen, közben óriási károkat okozzon. Ami nálunk Mezőkovácsházán megtörtént azért a városunk értelmiségének bizony nagy a felelőssége.
,, A gonosz diadalához, elég ha a jók restek maradnak"

peter

Hozzászólások száma : 56
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Az értelmiség helyzete a mi kis országunkban!

Témanyitás  idegen on Vas. Feb. 14, 2016 7:24 am

Már alig várom. Micsoda szép látvány lesz az a sok tábla olyan feliratokkal, hogy: - „Mozartról akarunk tanítani!” vagy „Még több művészettörténetet!” vagy „Vezessük vissza a Kodály-féle zeneoktatást!” vagy „Legyen több hit- és erkölcstan óra!” vagy „Minden iskolába énekkart!”

Ám tarok tőle, hogy nem ilyen molinókat és táblákat visznek ezek a kommunista és liberális emlőn cuppogott szerencsétlenek, akik világosan és egyértelműen a Gyurcsány és hasonszőrű magyarellenesek feltüzelésére kimennek és a bányászokkal, az orvosokkal és gondolom a szegény és kispénzű ügyvédek „bokrospárti” képviselőjével fognak menetelni a kormány ellen. Az ország ellen és több millió magyar honfitársuk ellen. Ama honfitársaik ellen, akik erre a kormányra, erre a rendszerváltozásra adták a voksukat és az e vokssal adott bizalmat nem vonták vissza.
Ugyanis ez az elmeháborodott tüntetés nem más, mint a bukott és hatalmát vesztett, de külföldi pénzen hazát árulni mindenkor képes söpredék tüntetése, melyen - ha irodalmi akarok lenni, akkor Marionett figurát, ha kissé népies, akkor bohócokat emlegetek -… ama tanárokat illetően, akik bedőltek a nemzetellenes, hazaáruló liberális, magukat szocialistának nevező és hataloméhes milliárdosok buzdításának és hazudozásainak. Mert ezért a tüntetéssorozatért is ők, nem pedig a nemzet napszámosai, a meghülyített, vagy a kommunista szellemiségtől még ma is átitatott tanárok kapják az apanázst.
Igen, vannak még kommunista tanárok, akik szívesen tanítanák az „internáci” kommunista indulót, és szívesen koszorúznának a saját elvtársait besúgó nagy hős, Ságvári Bandika emléktáblájánál, de akár Eisenberger Benjaminnak vagy Rosenberg Mátyásnak is hűséggel állítanának szobrot. Csakhogy… az a világ múlófélben van. Még akkor is, ha a migránsok szavazataira számítva veszélynek tennék ki tanítványaikat azzal, hogy követik szellemi vezetőiket, akik szívesen látnák Afrikát az általuk ezelőtt 96 éve is egyszer már megcsonkíttatott hazában.

E tüntetésszervezők pofátlanul hazudoznak is, hiszen azt állították, hogy őket nem hívta meg a kormány a kerekasztal tárgyalásra, egyeztetésre, csak a sógor-koma mehetett oda. Majd a miskolci iskolaigazgató is jellemesnek nem mondható módon az egyeztetés után – amelyet sikeresnek mondott a TV kamerák előtt – kijelentette, hogy ott lesz a tüntetésen.

Felvetődik a kérdés: Milyen emberek tanítják ma a magyar fiatalságot? Kik ezek az elvetemült szarháziak, akik a kormány tárgyalókészségét a bukott rendszer ma is bomlasztó hazaárulóinak pénzéért vagy kérésére nem a békés megegyezést a szakmai egyeztetést választják, hanem a tüntetést… háborús időszakban, felajánlott lehetőségek ellenére. Kik ezek az emberek, akik a nép adójából tanulhattak, ma pedig a nép többsége akaratának ellentmondva a kormány megbuktatására törekednek és transzparensekkel vezetik félre az országot-világit. Nem gondolnak ezek a senkiháziak arra, hogy gyerekeinknek erkölcsöt, hazaszeretetet, tisztességet, nem pedig gerinctelen hazaárulást kellene példaként adni?
Mert tetszik, nem tetszik, ez hazaárulás. Ugyanis mit lát szombaton este a külföld? Azt, hogy a (külföldről fizetett) tömeg tiltakozik a magyar kormány ellen. Hogy ezrek vonulnak táblákkal, és meg akarják buktatni a kormányt, s velük vonul a volt nagyszerű miniszterelnök, és minden ellenzéki párt, mert Magyarország nem élhető, nincs köztársaság, nincsenek emberi jogok... hazudják a vágóképek mellé a nyugati liberális TV csatornák esti híradóikban.
Nem arról szól majd a híradás, hogy lám a magyar kormány tárgyalási szándékát visszautasítva néhány nemzetáruló senki lázít, és van rengeteg olyan – és hadd ne nevezzem ezeket pedagógusoknak többé – gondolkodásra és hazaszeretetre képtelen liberális és kommunista, akinek feltett szándéka Magyarország tönkretétele.

Nos, kik is taníthatnak ebben az országban? Milyen emberek azok, akik nem gondolkodnak az orruknál tovább? Van-e erkölcsi alapjuk arra, hogy gyermekeinket oktassák, hogy a jövőt is megfertőzzék e gyermekek által a kommunista és liberális gyűlölködéssel? Mélyen felháborító, haza és nemzetellenes viselkedés ez, amit normális ember pártokon kívül és felül elítél. Nem kell Fideszesnek lenni ahhoz, hogy az ilyen magatartást – amikor megvan a békés megoldás lehetősége, de mégis a gyűlölet győz –, az ember elítélje. Ugyanis alapvető emberi igény a béke és a szeretet. Akik viszont tüntetnek, azokban ez a két igény nyomokban sem található meg. Ez pedig nem egyszerű tévedés vagy vétek, hanem égbekiáltó bűn Magyarország ellen. A magyar nemzet ellen.

Gyurcsány lövetne, mint tudjuk, ha efféle felfordulás volna, hiszen békés magyar polgárokra is lövetett, s mert Gyurcsány ezért még(!) nem vonatott felelősségre, történhet meg minden ebben az országban felelősségre vonás nélkül. A pedagógus-bányász-orvos tüntetés is. Mert ez egyik sem. Ez a kormány ellenes, idegen hatalmat kiszolgáló tüntetés, amelynek a résztvevői vagy oktalan és gondolkodni nem tudó emberek, vagy megfontolt hazaárulók.

Rendet kéne már tenni. Rendet az utcán és a fejekben, rendet az iskolákban, rendet az erkölcsi kötelezettségek terén és rendet a nemzettudatban is. Kérni és könyörögni, tárgyalási lehetőséget adni felesleges, mint látjuk. Törvények kellenek, és a törvényeket be kell tartatni. Rendszerváltás kellene végre, amelyben a bűnös szemléletű és múltú pártokat betiltják, a működő pártok pedig betartják azokat a szabályokat, amelyek a nemzet építésére vonatkoznak, azt meghatározzák.

A tanár tanítson, mintha hivatása volna, az orvos gyógyítson, a bányász bányásszon. Mert a kormány egyik kategóriáról sem feledkezik meg. Ám a kommunista évtizedek bűneit és embertelenségét nem lehet egyik pillanatról a másikra korrigálni. Ahhoz idő kell – de kommunisták és liberálisok nem kellenek hozzá. Mert ők nem fogadják el a felajánlott párbeszédet és szakmai megbeszéléseket, hanem gyűlölnek és tüntetnek… ennek pedig véget kell vetni. Ugyanis háborúban állunk, amely őket is fenyegeti és e háborútól ma semmit nem lehet elvonatkoztatni. S ha ők nem látják maguktól, hogy önmagukat is veszélyeztetik az országgal és a nemzettel együtt a jól fizetett ellenzék uszítása által, akkor – mert háborúban állunk – be kell tiltani minden efféle hazaárulók által szervezett tüntetést.

Ehhez pedig csak akarat kell… hiszen a tárgyalóasztalt a minisztériumból nem vitték sehová…

idegen

Hozzászólások száma : 60
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Értelmiség helyzete a városunkban.

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.